Home > 16 dorpentour, America, In gesprek met > 16 dorpentour: succesvol bezoek John Kerstens aan America!

16 dorpentour: succesvol bezoek John Kerstens aan America!


Om de inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek zijn we op vrijdag 9 november middels een bezoek van John Kerstens aan America met onze 16 dorpentour gestart. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. Het eerste deel was een succes. Een verslag!

Canvassen

Zoals al gezegd is het belangrijkste doel van onze 16 dorpentour om mensen te betrekken bij landelijke en gemeentelijke politiek. Canvassen is daar een perfect middel voor. Gewoon bij mensen langs gaan en vragen wat ze ergens van vinden. Je acties niet baseren op een papieren stuk, maar op dat wat er speelt binnen de samenleving, bij de mensen waar je het voor doet. De uitkomsten zijn een mooi handvat om mee aan de slag te gaan.

De uitkomsten in America bieden zo’n handvat. Op de vraag waarom mensen graag in America wonen werden veel zaken genoemd. De sociale samenhang (30%), het winkelaanbod (20%), de rustige woonomgeving (15%) en de dorpsraad/burgerparticipatie (15%) werden het meest genoemd.

Bij de vraag wat het grootste minpunt was van America en de vraag waar we als politiek het eerste iets aan zouden moeten doen waren de antwoorden nog duidelijker. Van diegenen die een minpunt noemden (28% vond dat er geen minpunten waren) werd openbaar vervoer door 53% van de mensen genoemd, gevolgd door woningbouw (23%) en wat zaken die 1 keer zijn genoemd.

Dorpsraad

Uiteraard is een rondgang langs 25 inwoners niet representatief, maar het geeft wel een handvat. Het is vervolgens ook goed dat de dorpsraad, tijdens het eerste deel van het politiek café in Station America, bijna exact dezelfde punten naar voren bracht. Positief was het behoud van voorzieningen als de SPAR, terwijl men zich zorgen maakt dat deze voorzieningen bedreigd worden door leegloop van het dorp door te weinig woningbouw (huur en koop) en zich aansluit bij het gebrek aan OV (al beseft men dat dit een bevoegdheid is van de provincie). De cijfers geven de inwoners en dorpsraad overigens gelijk. Uit het woonbehoefteonderzoek blijkt dat er in America een woonbehoefte is van 75 nieuwe woningen. Afgesproken is dat we als fractie met de dorpsraad om tafel gaan om te kijken wat we kunnen doen om het woningbouw probleem op te pakken.

Pieter Coumans

Tijdens het politiek café zijn er meerdere onderwerpen ter tafel gekomen. De meeste onderwerpen hadden vooral raakvlakken met de onderwerpen waar John Kerstens woordvoerder van is in de Tweede Kamer. De stelling die Pieter Coumans, tevens aanwezig als bestuurslid Factor73, voorlegde was dat het verkorten van de WW en LGU (WIA) duur van 38 maanden naar 24 maanden een extra straf is voor de niet werkenden in deze tijd van economische crisis. John gaf meteen aan dat verkorten WW, en in de slipstream daarvan de WIA, een zorgpunt is dat zowel door fractie als door congres wordt erkent. Ondanks dat we als PvdA een aantal zaken op het gebied van arbeidsmarkt overeind hebben kunnen houden doet deze ingreep pijn. De prioriteit zal nu liggen op de concrete wetgeving waarin dit soort zaken geregeld gaan worden. Daarin wordt tenslotte bepaald hoe een maartegel er uiteindelijk uit komt te zien.

Factor73

Factor73 is een netwerk van mensen die actief zijn op het gebied van HRM. De leden van het netwerk komen bij elkaar om enerzijds kennis uit te wisselen en anderzijds contacten te onderhouden.Een aantal vragen/stellingen werd gesteld door twee leden van Factor 73, Wouter Schambergen en Peter Minkenberg. Deze stellingen zijn tijdens een discussiebijeenkomst op donderdag 8 november gezamenlijk geformuleerd en hebben als doel John Kerstens input te geven voor zijn werk de komende jaren. Het ging om de volgende stellingen:

1. Zorgen de maatregelen rondom WW (zowel duur als hoogte) er niet juist voor dat de ruimte tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt groter wordt in plaats van kleiner?

2. Gelet op arbeidsmigranten moeten misstanden veel eerder aan de kaak worden gesteld. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vooral van werkgevers in de branche.

3. Wees voor eens en altijd duidelijk als het gaat om zaken als de verhoging AOW en pas daar het systeem op aan. Duidelijkheid is erg belangrijk.

Tijdens een levendig gesprek bleek al snel dat men al pratend veelal op een lijn zat, en vooral dat men elkaars inbreng waardeerde. Vooral op het gebied als de participatiewet heeft John aangegeven, alsook gelet op het vervallen van de kantonrechtersformule en het hiervoor in de plaats komende transitiebudget (Wat niet doordacht lijkt, is dat bestaande wetgeving haaks staat op het nieuwe akkoord) graag nog een keer met de mensen van Factor73 in gesprek te gaan. Contactgegevens zijn uitgewisseld en de vervolgafspraak gemaakt.

Thei Willemsen – Grensarbeiders

Het laatste deel van het politiek café werd besteedt aan het dossier rondom de grensarbeiders, Nederlanders die in het verleden in Duitsland hebben gewerkt. Een heel technisch dossier enerzijds, maar vooral een heel ingrijpend dossier voor de mensen die het betreft anderzijds. Technisch omdat het belastingwetgeving betreft die haar grondslag heeft in verschillende verdragen, ingrijpend omdat mensen voor hun gevoel ten onrechte de dupe zijn van de regelgeving. Als je beseft dat er in Nederland 65 tot 70.000 van deze oud grensarbeiders zijn dan moet er naar gekeken worden. De afspraak is dan ook gemaakt dat we een afspraak maken met de heer Willemsen en een informatiebijeenkomst gaan organiseren.

Succes

Voor ons is het eerste deel van onze 16 dorpentour uitermate succesvol verlopen. 25 Inwoners van America hebben ons een mooi handvat gegeven waar we als PvdA Horst aan de Maas mee aan de slag kunnen. Tevens is er twee uur goed gediscusieerd over onderwerpen waar John Kerstens als Tweede Kamerlid mee aan de slag kan. Ik kijk nu al uit naar het tweede en derde deel van onze 16 dorpentour. Op 30 november brengen we met Mo Mohandis een bezoek aan Broekhuizen en op 14 december bezoeken we met Astrid Oosenbrug Broekhuizenvorst. Noteer deze data alvast in de agenda’s!

Advertenties
  1. Servaas Huys
    november 11, 2012 om 9:56 pm

    Weer voorbeeldig werk!

  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: