Home > 16 dorpentour, Broekhuizen, In gesprek met > 16 dorpentour: Mo Mohandis bezoekt Broekhuizen (verslag)

16 dorpentour: Mo Mohandis bezoekt Broekhuizen (verslag)


Mohammed MohandisAls Partij van de Arbeid Horst aan de Maas zijn we, met een succesvol bezoek van John Kerstens aan America, eerder deze maand gestart met onze 16 dorpentour. Doel van deze 16 dorpentour is om de inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. Afgelopen vrijdag, 30 november, deden we met Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis Broekhuizen aan. Een uitgebreid verslag van een succesvolle avond!

Canvassen

Zoals hierboven al beschreven is het belangrijkste doel van onze 16 dorpentour om onze inwoners te betrekken bij landelijke en gemeentelijke politiek. Canvassen is daar een perfect middel voor. Gewoon bij mensen langs gaan en vragen wat ze ergens van vinden. Je acties niet baseren op een papieren stuk, maar op dat wat er speelt binnen de samenleving, bij de mensen waar je het voor doet. De uitkomsten zijn een mooi handvat om mee aan de slag te gaan en het blijft mooi om te zien dat onze volksvertegenwoordigers, zoals Mo Mohandis, zoveel waarde hechten aan het gesprek met de inwoners. Beseffen dat zij degenen zijn waar we het voor doen!

Broekhuizen

Ook in Broekhuizen viel, net als in America, op dat de kleine 30 gesproken inwoners over het algemeen zeer tevreden zijn met hun dorp. Net als in America kwam de Sociale Cohesie als grootste pluspunt naar voren. Waar in America 30% van de inwoners dit als meest positieve benoemde lag dat percentage in Broekhuizen, met 36%, nog hoger. Andere genopemde pluspunten in Broekhuizen: rustige woonomgeving 24%, kindvriendelijkheid 12%, levendigheid 4%, milieu, natuur en groen 4%, bereikbaarheid 4%, veiligheid 4%, winkelaanbod 4%, diversiteit in de wijk 4% en tenslotte geen positieve punten 4%. Bij de negatieve punten waren er twee punten die eruit sprongen. De verkeersveiligheid werd met 24% (16% noemde het fietspad en 8% de drukte en snelheid van gemotoriseerd verkeer) het meest genoemd, gevolgd door 20% van de mensen die geen negatief punt wisten te noemen. De overige antwoorden: voorzieningen voor kinderen 12% (vooral accommodatie), behoud winkelaanbod 12%, woningbouw 8%, overig 8%, geen mening 8%, bereikbaarheid (ov) 4% en onveiligheid 4%. Deze zaken worden door ons als fractie opgepakt. Er zijn afspraken gemaakt met enkele van de omwonenden en na het bezoek aan Broekhuizenvorst willen we ook met de dorpsraad in gesprek.

Politiek café

Tijdens het politiek café in café Maaszicht stond de schoolbibliotheek centraal. In de uitnodiging hadden we enkele vragen centraal gesteld. Hoe ziet een volwaardige bibliotheekvoorziening in een ‘brede’ school eruit? En moeten we er niet voor kiezen om nu al meer voorzieningen samen te voegen? Tijdens een interessante discussie werd en zowel de inhoud, alsook het proces rondom de visievorming, kritisch maar constructief belicht. Enkele zaken die wij als fractie zeker mee zullen nemen zijn de geuite zorgen over het ontbreken van visie en focus bij de gemeentepolitiek, maar ook de intentie om samen te werken en de best practise in Grathem door Jan Jenneskens. Een van zijn opmerkingen wil ik hier citeren: “Hoe klein de voorziening ook is. Het is ontzettend belangrijk boeken bij kinderen te krijgen”. Maar ook de ervaringen die Piet Selen naar voren bracht met betrekking tot de behoefte onder ouderen om van een fysieke voorziening gebruik te kunnen maken alsook de door Henri van Wylick van de dorpsraad uitgesproken verontwaardiging dat het niet uit te leggen is dat er zaken worden afgebroken voordat er visie en beleid ligt zijn besproken en worden door ons als fractie meegenomen.

Zwerfboeken

Er zijn veel zaken die de revue zijn gepasseerd, maar voor ons als fractie is dit slechts een van de vele stappen. We komen over dit onderwerp zeker nog in de openbaarheid te spreken. Aangezien het bibliotheekwerk een voorziening is die voor de PvdA van groot belang is willen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven hun mening te geven. Daarom zijn we tijdens ons bezoek aan Broekhuizen met onze zwerfboekenactie gestart. In totaal hebben we op dit moment 78 boeken die, voorzien van een sticker met uitleg, door de gemeente zullen gaan zwerven. Het werkt eenvoudig. Je krijgt een boek van een bekende, leest het boek en laat het verder zwerven. Daarna geef je per mail, of door een zin in het boek te schrijven, je mening over het bibliotheekwerk. Afgelopen vrijdag zijn er 25 boeken begonnen met hun zwerftocht door onze gemeente. Jan Jenneskens heeft aangegeven zijn directeuren ook een zwerfboek te willen meegeven en de overige 28 zwerfboeken hebben al een bestemming. We blijven echter zoeken naar meer zwerfboeken en hopen dat we Horst aan de Maas, naast veel leesplezier, beter weten te betrekken bij onze visievorming. Over de zwerboeken later meer op dit weblog.

Succes

Uiteindelijk kunnen we niet anders dan concluderen dat ook ons tweede deel van de 16 dorpentour een succes is geworden. De inwoners van Broekhuizen hebben ons als fractie input gegeven, tijdens de discussie over het bibliotheekwerk zijn veel zinnige zaken meegegeven en onze zwerboekenactie is van start gegaan! Rest ons niets dan iedereen uit te nodigen voor het bezoek van Astrid Oosenbrug aan Broekhuizenvorst op 14 december. Het onderwerp zal dan overheid en ICT zijn. Een uitgebreide agenda en programmering volgen later deze week.

Advertenties
  1. Nog geen reacties.
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: