Home > Hegelsom > 16 dorpentour: Duco Hoogland bezoekt Hegelsom (verslag)

16 dorpentour: Duco Hoogland bezoekt Hegelsom (verslag)


Duco overzichtNet terug van weer een mooie avond in onze 16 dorpentour waarmee we gedurende 16 maanden al onze 16 dorpen bezoeken met 16 Tweede Kamerleden of bewindspersonen. Na America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen en Grubbenvorst stond op 5 april met een bezoek aan Hegelsom onze zevende stop van de tour op het programma. Tijdens ons bezoek met Kamerlid Duco Hoogland troffen we niet alleen een heel gastvrij dorp aan, maar ook een eensgezind en vastberaden dorp. Een verslag van weer een geweldige avond.

Canvassen

Zoals gewoonlijk begonnen we ook in Hegelsom met een canvasactie. Met zes vrijwilligers hebben we in een kleine twee uur uitgebreid gesproken met 22 gezinnen. De conclusies waren op een aantal punten erg eensgezind. Kijkend naar het grootste pluspunt van Hegelsom scoorde de rustige woonomgeving met 50% erg hoog. Net als in bijna alle andere dorpen werd ook hier vaak de samenhang benoemd met de Sociale Samenhang, wat op zichzelf ook nog 27% scoorde. Andere punten die werden genoemd waren de levendigheid, de mooie woningen, de bereikbaarheid/ligging en de veiligheid. Kijkend naar de minpunten was men het nog meer met elkaar eens. 64% van de mensen noemde het niet hebben van een winkel en een café als grootste minpunt van Hegelsom, gevolgd door de verkeersveiligheid die door zo’n 22% van de mensen werd genoemd. 9% van de mensen had hier geen mening  over en 1 persoon vond het een beetje saai. Als we dan vervolgens vroegen naar het eerste punt waar we als gemeentepolitiek mee aan de slag moeten, dan werd door 61% van de mensen die hier een mening over hadden de verkeersveiligheid genoemd, gevolgd door 16% die vond dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de al eerder genoemde voorzieningen en steeds 1 persoon die vond dat we moesten werken aan de woningbouw, een gemeenschapsaccommodatie en de levendigheid. De eerlijkheid gebied te zeggen dat er ook een aantal mensen waren die het trapveldje als minpunt benoemden. We hebben hier netjes gewezen op het antwoord van de wethouder op ons spreekrecht dat hij dat zo snel mogelijk op zal lossen!

Dorpsraad

Wat ook hier weer opviel was dat, net als in veel andere dorpen, de dorpsraad prima aanvoelt wat er leeft binnen het dorp. Tijdens het gesprek dat we in huiselijke sfeer, met 12 mensen hebben gevoerd in zorgboerderij Wieneshof kwam duidelijk naar voren dat verkeersveiligheid hét belangrijkste iteam is dat leeft binnen het dorp. Het is dan ook een van de pseerpunten die Hay Arts namens de dorpsraad aan ons presenteerde. Een tweede belangrijke punt is de woningbouw. Want ondanks dat men na het succesvolle eerste Bouwen In Eigen Beheer project van 13 woningen aan de Kamplaan alweer met een nieuw BIEB project is gestart, maarkt men zich zorgen om het gebrek aan bouwgrond en het gebrek aan huurwoningen. Want net zoals in veel andere dorpen neemt het aanbod van huurwoningen drastisch af. De laatste jaren is het aandeel huurwoningen in Hegelsom gedaald van 116 van de 750 totale woningen naar 90 van de 750 woningen. Dit tekort aan huurwoningen is een zorg die wij delen met de dorpsraad en waar we ook aandacht voor blijven vragen.

Verkeersveiligheid

SpeeltuintjeMaar terugkomend op die verkeersveiligheid wil ik er toch een aantal punten uitpikken. Zo is er stevig gesproken over de veiligheid rondom het stationsgebied. Je ziet dat daar veel vervoersstromen bij elkaar komen. Je ziet er fietsers, auto’s, voetgangers, bussen, treinen, scholieren, forenzen, passanten en ga zo maar door. Dit alles maakt dat het een onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties oplevert. Als je daarbij ziet dat er geen ongevallenregistratie plaatsvindt  en dat het heel moeilijk is om met ProRail om tafel te komen dan lijkt een oplossing ver weg. Gelukkig staat het stationsgebied echter prominent in het GVVP dat we op 9 april vaststellen en we zullen de signalen die we hierover hebben gehoord dan ook meenemen bij de behandeling van dat punt.

Twee andere zaken die naar voren kwamen waren de snelheid waarmee in de woonwijken wordt gereden en het gebrek aan straatverlichting. Beiden hebben we, op basis van een concreet voorbeeld, in schriftelijke vragen verwerkt die we vandaag nog ingediend hebben. Met betrekking tot de snelheid op bepaalde punten, zoals ook bij dit speeltuintje, vragen we het college of ze met de signalen bekend zijn en wat ze eraan wil gaan doen. Met betrekking tot de verlichting vragen we het college of ze de Hagelkruisweg tot aan de rand van Horst wil gebruiken als pilotgebied voor LED straatverlichting. Klik voor de volledige vragen hier!

Openbaar vervoer

DucoEn als we dan toch het Tweede Kamerlid openbaar vervoer in ons midden hebben kan natuurlijk het station Grubbenvorst niet ontbreken. Nadat Lia Roefs, die als statenlid mede indiener is van het plan de Limburg Lijnen, waaronder de verdubbeling van de Maaslijn valt, en Richard van der Weegen, die in de raad al jaren voor een station pleit, de situatie van de nodige toelichting had voorzien volgde een levendige discussie. Een discussie die ertoe heeft geleid dat Duco graag bij wil dragen aan een constructief overleg tussen de betrokken partijen, naast de gemeente en provincie dus ProRail en de vervoerders. Een tweede interessant discussiepunt was de OV concessie, ofwel de manier waarop de provincie vindt dat het OV eruit moet zien. Duco was van mening dat we het in Limburg op het gebied van de integraliteit van de concessie goed geregeld hebben. Hij pleit er echter voor om ook hier de reiziger centraal te stellen. Het ultieme doel zou zijn dat mensen de garantie hebben dat ze van hun woonplaats naar een plek van bestemming in een willekeurig ander dorp kunnen reizen. Om de behoefte van de reiziger centraal te stellen moet er echter met lef en visie worden gekeken naar combinaties van doelgroepen die gebruik maken van het OV. Dit alles in het kader van het grote geheel. We moeten beseffen dat de ontsluiting van het dorp direct van invloed is op de kwaliteit van wonen en daarmee op de leefbaarheid. Een mooie uitdaging waarin veel leuke ideeën opborrelden.

Het vervolg

De komende weken zijn we vooral op de achtergrond bezig. In de raadszaal met alles wat we tijdens de afgelopen weken weer allemaal op hebben gestoken van jullie, en buiten de raadszaal met de volgende 16 dorpentour activiteiten. Want de volgende twee bijeenkomsten beloven beide topdagen te worden. Allereerst als we op 31 mei met Myrthe Hillkens een jongerendebat willen organiseren over alcohol en drugs en zeker ook als we op 15 juni met Jetta Klijnsma de dorpsdagvoorziening in Kronenberg openen. Dus noteer die data in de agenda’s en graag tor dan. Vergeet niet de overzichtspagina in de gaten te houden voor nieuwe uitnodigingen en verslagen van onze 16 dorpentour!

Advertenties
Categorieën:Hegelsom
 1. gijsdeswart
  april 7, 2013 om 10:05 am

  Roy, ik ben weer helemaal op dehoogte. prima!! Gijs

 2. Hay Arts
  april 7, 2013 om 6:35 pm

  Een goede en constructieve bijeenkomst met een luisterend oor van de PvdA-PK fractie omtrent de aandachtspunten welke momenteel spelen in Hegelsom.Een uitstekend initiatief van de PvdA-Pk!

  Hay Arts-Voorzitter Dorpsraad.

 1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: