Archief

Archive for the ‘16 dorpentour’ Category

16 dorpentour: Paul Tang bezoekt Meterik (verslag)

november 3, 2013 Plaats een reactie

Paul Tang MeterikAfgelopen zaterdag, 2 november, brachten we met Paul Tang een bezoek aan Meterik. Na bezoeken aan America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, HorstKronenberg, Lottum , Meerlo en Melderslo was dit het 13e dorp dat we in een jaar hebben bezocht. Bezoeken met landelijke of Europese politici die tot doel hebben om burger en politiek dichter bij elkaar te brengen. Bezoeken die we allemaal starten met huis aan huis gesprekken over het dorp en de gemeente en bezoeken die we allemaal afsluiten met een themabijeenkomst.

Zo ook in Meterik waar we weer erg gastvrij ontvangen werden en de deur aan deur gesprekken vaak keukentafel gesprekken werden. Van de gesproken huishoudens gaf twee derde aan dat de rustige woonomgeving het grootste pluspunt van Meterik is, gevolgd door een derde die de Sociale Samenhang benoemde. Bij de negatieve punten en de zaken waar we ons als PvdA Horst aan de Maas voor in zouden moeten zetten waren de antwoorden diverser. De bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het onderhoud van de openbare ruimte werden met 20% het vaakst genoemd. Ook deze input nemen we, met de in totaal 250 gevoerde gesprekken, mee bij de vorming van ons verkiezingsprogramma en onze dagelijkse politieke activiteiten.

Tijdens de themabijeenkomst spraken 18 mensen met kandidaat lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Paul Tang over Europa. Paul, die zelf aangeeft voor Europa te zijn, maar dan wel voor een werkend Europa, heeft in anderhalf uur gesproken over de vragen en zorgen waar de aanwezigen mee zaten. Tijdens deze antwoorden gaf hij bijvoorbeeld aan kracht te zien in diversiteit, waarbij hij Horst aan de Maas met haar 16 dorpen als voorbeeld benoemde. Hij onderschreef ook ons lokale standpunt dat kaders dan wel centraal worden vastgelegd, maar keuzes lokaal moeten worden gemnaakt. Maar ook de landelijk actuele thema’s werden besproken. Zo geeft Paul aan dat wat hem betreft de 3% norm geen doel kan zijn als de werkloosheid hoger dan 6% is. De belangrijkste opmerking was echter te erkennen dat Europa hard aan haar imago zal moeten werken. Mensen zetten zich pas in voor Europa, als Europa zich inzet voor mensen.

Uiteindelijk weer een geweldige ochtend gehad binnen onze 16 dorpentour waarin we nog drie dorpen op het programma hebben staan, te beginnen op 23 november als we met vice-voorzitter Bert Otten in Sevenum in gesprek gaan over sociaal ondernemerschap. Op 13 december bezoeken we met Roelof van de Laar Swolgen. Graag tot dan of bij een van de andere activiteiten van onze 16 dorpentour!

Advertenties
Categorieën:16 dorpentour, Meterik

16 dorpentour: Paul Tang bezoekt Meterik

oktober 27, 2013 1 reactie

Paul TangPolitiek en burger dichter naar elkaar toe brengen. Een van de redenen waarom we inmiddels een jaar geleden met onze 16 dorpentour begonnen. Elke maand wilden we met een politiek kopstuk in een van onze dorpen langs gaan om aan onze inwoners te vragen wat ze vinden van de politiek in hun eigen buurt, gemeente, Nederland en Europa. Inmiddels hebben we 12 van de 16 dorpen bezocht en hebben onze partijvoorzitter, een Europees Parlementslid en 11 Tweede Kamerleden Horst aan de Maas bezocht, hebben we met zo’n 250 inwoners gesproken en hebben we 12 themabijeenkomsten georganiseerd.

Als PvdA Horst aan de Maas zijn we blij met de betrokkenheid die de inwoners van onze dorpen telkens weer tonen. We hebben ontzettend veel input gekregen over hoe onze inwoners naar hun en onze omgeving kijken. Na bezoeken aan America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, HorstKronenberg, Lottum , Meerlo en Melderslo gaan we met nog meer energie door, en wel op zaterdag 2 november in Meterik.

Dit keer hebben we Paul Tang op bezoek. Paul Tang, econoom en voormalig Tweede Kamerlid, is kandidaat lijsttrekker voor de Europese verkiezingen over een half jaar en heeft zijn campagne opgezet rondom ons als burgers. Zowel als het gaat om zijn standpunten, zoals een Europese Ledenraad, alsook om u en mij te vragen naar onze mening over Europa. Zo is Paul de laatste dagen aanwezig geweest in Achtkarspelen, Groningen, Almelo, Tubbergen en vele andere tientallen plekken. Stuk voor stuk plekken waar hij met leden en inwoners in gesprek is gegaan over Europa en de toekomst.

Daarom bezoekt hij op zaterdag 2 november Meterik. We starten de dag met een zogenaamde canvasactie waarbij we met vele vrijwilligers van deur tot deur met de inwoners van Meterik in gesprek gaan over hun omgeving. Daarna organiseren we van 10:30 tot 12:00 een themabijeenkomst in Café ’t Hukske (Schadijkerweg 1, 5964 NA Meterik). Hoe moeten we samen aan de slag met Europa?

Dus: Wilt u uw mening met betrekking tot Europa delen met een van de kandidaat lijsttrekkers met de volgende Europese verkiezingen? Of wilt u met onze wethouder of raadsleden in gesprek over uw eigen omgeving? Kom dan op zaterdag 2 november om 10:30 naar Meterik. Graag tot dan of bij een van de andere activiteiten van onze 16 dorpentour!

 

 

Categorieën:16 dorpentour, Meterik

16 dorpentour: Loes Ypma bezoekt Melderslo (verslag)

september 14, 2013 Plaats een reactie

Zaal MeldersloVrijdag 13 september hebben we in het kader van onze 16 dorpentour met Tweede Kamerlid Loes Ypma een bezoek gebracht aan Melderslo. Na bezoeken aan  America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, HorstKronenberg, Lottum en Meerlo zijn we na dit bezoek op drie kwart van onze 16 dorpentour, een actie waarbij we elke maand met een Tweede Kamerlid een van onze dorpen bezoeken. Een verslag van weer een topdag!

Canvassen

Zoals al onze activiteiten zijn we ook in Melderslo begonnen met een canvasactie en de resultaten zijn bijna niet meer verassend te noemen. Van de kleine 20 huishoudens die we hebben gesproken gaf 59% aan dat de Sociale Samenhang het grootste pluspunt is van Melderslo, gevolgd door 18% die de rustige woonomgeving als belangrijkste punt zien. Bij de negatieve punten springt vooral de verkeersveiligheid er met 36% uit, gevolgd door onder andere het gebrek aan parkeerplekken met 12%.

Verkeersveiligheid

VlasvenstraatDeze zorg over de verkeersveiligheid sprong er ook bij de aanwezige dorpsraadsleden uit. Een grote frustratie is het ontbrekende trottoir aan de Vlasvenstraat, ter hoogte van de kruising met de Massenweg en met de Steegstraat. Een dag later zijn we met Thei Hagens van de dorpsraad ter plekke gaan kijken en de situatie is inderdaad gevaarlijk. Het frustreert enorm dat, terwijl de dorpsraad al zo’n twee jaar bezig is met realisatie van een trottoir en er zelfs al haar prioriteitsgelden voor heeft gespaard, er nog steeds geen trottoir ligt. Kinderen moeten omlopen en voor mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen of een rollator ontstaan levensgevaarlijke situaties, zeker gelet op het vele vrachtverkeer op dat punt. Omdat we als fractie vinden dat er zo snel mogelijk wat moet worden gedaan hebben we schriftelijke vragen aan het college gesteld. Er moet zo snel mogelijk een passende oplossing komen voor de voetgangers op de Vlasvenstraat.

Het belang van scholen

Jan, Sjaak, LoesNa de canvasactie hebben we bij café zaal ’t Paradijs een zeer interessante discussieavond gehad over het belang van scholen voor kleine kernen met inleidingen van Jan Jenneskens (directeur Dynamiek Scholengroep) en Sjaak Sluiters (Vereniging Kleine Kernen Limburg). Kennis waar wij als fractie, en ook Loes als Kamerlid dankbaar gebruik van maken.

De inleiding van Jan Jenneskens ging, voorafgegaan door feiten en cijfers, vooral over het nemen van actie. Met een uitspraak van Martin Luther King opende hij de discussie. Je hoeft niet de hele trap te zien om de eerste trede te zetten. Hij hield vervolgens een hartstochtelijk pleidooi voor een goede samenwerking tussen scholen en gemeenten en riep de Tweede Kamer op om hen daar beleidsvrijheid te gunnen. Tevens pleitte hij voor een goede vervanging van de scholentoeslag. Hij besloot zijn bijdrage met de uitspraak dat wie snel wil gaan alleen gaat, terwijl wie ver wil gaan, samen gaat. Dat laatste geldt wat Jan betreft voor Dynamiek.

Sjaak Sluiters richtte zich vervolgens op de relatie tussen het sociale klimaat en een schoolvoorziening en hij benoemde daar Melderslo als goed voorbeeld waar men laat zien dat het erom draait wát je samen doet. Hij sloot af met een oproep om scholen en gemeenten samen te laten bekijken hoe men de toekomst tegemoet gaat. Een school is een voorziening waar mensen in een dorp identiteit aan verlenen en ook bereid zijn om voor te knokken. Gebruik dat gevoel en betrek mensen ook daadwerkelijk.

Loes Ypma haakte in op het verhaal van Sjaak door te stellen dat een school van onschatbare waarde is voor een dorp, maar dat de kwaliteit altijd leidend moet zijn. En ondanks de waarde van een school betekent het ontbreken daarvan niet dat er geen gemeenschap meer is. Een tweede prioriteit voor Loes is de bereikbaarheid van scholen of, zoals ze dat zelf zei, dat scholen op zijwieltjes bereikbaar moeten zijn. Tevens geeft Loes aan dat ze zich inzet voor samenwerking tussen scholen, zowel onderling als met andere maatschappelijke voorzieningen waarbij ze hoopt dat scholen van verschillende stromingen met elkaar samen gaan werken zonder hun eigen identiteit te hoeven verliezen.

De discussie die volgde was divers en intensief maar kwam continue terug op de noodzaak om samen te werken en ook vooral te beginnen. Met het eerlijke verhaal maar gericht op de toekomst. Een toekomst waar we wat onze fractie betreft vanavond mee zijn gestart.

Vervolg

We kijken tevreden terug op weer een succesvolle activiteit binnen de 16 dorpentour en gaan actief aan de slag met de aangedragen zaken. Daarnaast gaan we weer vol enthousiasme aan de slag met de volgende activiteiten binnen de 16 dorpentour. Kijk voor alle verslagen en nog geplande bijeenkomsten op ons 16 dorpentour overzicht!

Categorieën:16 dorpentour, Melderslo

16 dorpentour: Keklik Yücel bezoekt Meerlo (verslag)

september 7, 2013 Plaats een reactie

Keklik YücelOp vrijdag 30 augustus brachten we als PvdA Horst aan de Maas, met Tweede Kamerlid Keklik Yücel, een bezoek aan Meerlo. Een bezoek dat in het teken stond van de 16-dorpentour, waarin we zestien maanden op rij, met zestien Tweede Kamerleden, onze zestien dorpen bezoeken. Na bezoeken aan  America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, HorstKronenberg en Lottum was dit de elfde maand op rij dat we met een van onze dorpen in gesprek gingen. Net als de voorgaande tien dorpen was het weer een mooie dag!

Canvassen

In de vroege avond begonnen we ons bezoek aan Meerlo, zoals al onze dorpsbezoeken, met een canvasactie, waarbij we met negentien Meerlose huishoudens hebben gesproken over onze samenleving en de politiek. Ook in Meerlo troffen we weer veelal tevreden mensen die trots zijn op hun dorp en blij zijn er te wonen. Als grootste pluspunten van Meerlo werden de rustige woonomgeving (42%) en de sociale samenhang (26%) genoemd. Op de vraag waarmee we als politiek in Meerlo aan de slag moeten, werd door 32 procent overlast (m.n. hondenpoep en katten) genoemd. Daarnaast  zijn er een aantal punten benoemd als onderhoud trottoir en verkeersveiligheid. In een aantal gesprekken kwam ook de landelijke politiek (o.a. zorg, reiskosten leerlingen, verhouding rijk/arm) aan bod.

Emancipatie en Naoberzorg

Meerlo zaalNa de canvasactie werd de avond afgesloten in ‘t Brugeind met een politiek café over de rol van de overheid op het gebied van emancipatie in de breedste zin van het woord. Op inspirerende wijze nam Keklik Yücel de 15 aanwezigen mee in de wereld van de landelijke politiek: wat moet men in Den Haag doen om ervoor te zorgen dat iedereen op een gelijke manier mee kan doen in de samenleving? Ook werd gesproken over de rol die we als gemeente hierbij hebben. Verder werden we door Linda Jonkers en Stanley der Meer geïnformeerd over het “Naoberzorgpunt”, een geweldig lokaal initiatief in het kader van betrokken burgerschap. Kortom, een goed bezoek aan Meerlo.

Onze 16 dorpentour gaat op 13 september verder met een bezoek aan Melderslo waar we met Tweede Kamerlid Loes Ypma in gesprek gaan over het belang van scholen voor onze kleine kernen. Wilt u meepraten? U bent vanaf 20:30 welkom in café zaal ’t Paradijs in Melderslo! Kijk voor alle verslagen en nog geplande bijeenkomsten op ons 16 dorpentour overzicht!

Categorieën:16 dorpentour, Meerlo

16 dorpentour: Loes Ypma bezoekt Melderlso

augustus 15, 2013 Plaats een reactie

Loes YpmaOnze 16 dorpentour zit in september alweer op drie kwart. Na bezoeken aan America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Horst, Kronenberg, Lottum en het op 30 augustus geplande bezoek aan Meerlo komen we op 13 september met Kamerlid Loes Ypma naar Melderslo om in gesprek te gaan over het belang van scholen in kleine kernen en wat we als gemeente kunnen doen om deze scholen zo lang mogelijk in de kernen te kunnen behouden?

Loes Ypma

Loes Ypma is ongeveer zes jaar gemeenteraadslid en zes jaar wethouder geweest in de gemeente Woerden. Inmiddels is ze als Tweede Kamerlid verantwoordelijk voor Primair en Speciaal Onderwijs, Passend Onderwijs en Jeugdzorg. Samen met onder andere Hans Spekman schreef ze een stuk over het belang van scholen voor kleine kernen, een inbreng die er mede toe heeft geleid dat staatssecretaris Dekker het advies van de Onderwijsraad om scholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten naast zich neer heeft gelegd. In plaats van sluiting pleit Loes Ypma voor een intensievere samenwerking om scholen open te kunnen houden en toch kwaliteit van onderwijs te garanderen. Een ander dossier waar ze zich sterk voor maakt is het aanpakken van pesten.

Canvassen

Net zoals de eerdere activiteiten starten we ook in Melderslo met een canvasactie. We gaan van 18:30 tot 19:00 van deur tot deur in gesprek over Melderslo, Horst aan de Maas, Nederland en Europa. Gewoon op basis van uw mening, als inwoners van Melderslo. Een mening die we daarna gebruiken voor ons verkiezingsprogramma en voor onze actuele politiek.

Het belang van scholen voor de kleine kernen.

Na het canvassen gaan we van 20:30 tot 22:00 uur met Loes Ypma in gesprek over het belang van scholen in de kleine kernen. En wat we als gemeente kunnen en moeten doen om deze scholen te behouden? En wat betekent dat voor de gemeente als je bijvoorbeeld kijkt naar het leerlingenvervoer? Tijdens de 16 dorpentour bijeenkomst in Everstoord is hier al uitgebreid bij stilgestaan en als fractie hebben we, samen met de andere fracties ook een motie ingediend die oproept om in gesprek te gaan met de scholenkoepels in onze gemeente om te bekijken waar de (toekomstige) knelpunten liggen en wat er voor nodig is om de scholen te kunnen behouden.

Doe mee!

We hebben al een aantal sprekers bereid gevonden om te vertellen waarom zij het belangrijk vinden dat we scholen in onze kleine kernen kunnen behouden. Onder andere de Vereniging Kleine Kernen Limburg en de Dynamiek Scholengroep hebben hun medewerking toegezegd. Ben je leraar, ouder, bestuurder, lid van de ouderraad of om welke andere reden dan ook geïnteresseerd in dit onderwerp? Dan zien we jullie graag op vrijdag 13 september om 20:30 in ’t Paradijs (Vlasvenstraat 28, 5962 AD Melderslo) om met ons in gesprek te gaan over het belang van deze scholen voor onze dorpen. Kijk voor overige verslagen en uitnodigingen van de 16 dorpentour op www.roybouten.wordpress.com/16-dorpentour.

Categorieën:16 dorpentour, Melderslo

16 dorpentour: Keklik Yücel bezoekt Meerlo

augustus 15, 2013 Plaats een reactie

Keklik YucelDe vakantie loopt alweer bijna ten einde, maar als PvdA Horst aan de Maas zijn we non stop door gegaan. Volksvertegenwoordiging kent geen vakantie en om onze belofte om in 16 maanden tijd met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen te bezoeken moeten we ook tijdens de vakantie door.  Na bezoeken aan America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Horst, Kronenberg en Lottum staat vrijdag 30 augustus Meerlo op het programma, waar we met Keklik Yücel in gesprek gaan over emancipatie en de rol van de verschillende overheden hierin.

Keklik Yücel

Keklik Yücel heeft met emancipatie, arbeid en zorg, integratie en inburgering een uitgebreide portefeuille binnen de huidige Tweede Kamerfractie. De laatste weken heeft ze zich in de Kamer vooral bezig gehouden met de omstreden antihomowetgeving in Rusland, met de gelijke beloning voor man en vrouw en met een goede en toegankelijke kinderopvang. Het uitgangspunt dat ze hanteert spreekt me zeer aan. Niet je afkomst telt, maar je gedrag! Ook haar werkwijze, door veel met mensen in gesprek te zijn, spreekt ons erg aan. Ze doet hiervan uitvoerig verslag op haar twitteraccount (aanrader!)

Canvassen

Net zoals al onze 16 dorpentour activiteiten starten we ook in Meerlo met een canvasactie. We gaan van 18:30 tot 19:00 van deur tot deur in gesprek over Meerlo, Horst aan de Maas, Nederland en Europa. Puur op basis van de mening van de inwoners van Meerlo. Een mening die we daarna gebruiken voor ons verkiezingsprogramma en voor onze actuele politiek.

Wat is de rol van de overheid op het gebied van emancipatie?

Na het canvassen gaan we van 20:30 tot 22:00 uur met Keklik Yücel in gesprek over de rol van de overheid op het gebied van emancipatie. Wat moet de landelijke overheid doen om ervoor te zorgen dat iedereen op een gelijke manier mee kan doen in de samenleving? En wat is de rol van de gemeentelijke overheid? Enkele vragen waarover we graag met eenieder in gesprek gaan.

Doe mee!

We hebben al een aantal sprekers bereid gevonden om in 5 minuten te vertellen hoe zij de rol van de overheid op het gebied van emancipatie zien. Graag zien we velen van jullie op vrijdag 30 augustus om 20:30 in zaal ’t Brugeind (De Leeuwerik 33, 5864 BZ Meerlo) om met ons in gesprek te gaan over hoe jullie de rol van de overheid zijn als het gaat om emancipatie en meedoen in de samenleving. Kijk voor verslagen en uitnodigingen van de 16 dorpentour op www.roybouten.wordpress.com/16-dorpentour.

Categorieën:16 dorpentour, Meerlo

16 dorpentour: Judith Merkies en Michiel Servaes bezoeken Lottum (verslag)


RozenhofDe zomervakantie is aangebroken. Voor de PvdA Horst aan de Maas echter geen reden om stil te gaan zitten. Na  America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Horst en Kronenberg brachten we donderdag 11 juli, met Judith Merkies (Europees Parlement) en Michiel Servaes (Tweede Kamer), een succesvol bezoek aan Lottum. Een bezoek in het teken van de 16 dorpentour, waarin we 16 maanden op rij, met 16 Tweede Kamerleden, onze 16 dorpen bezoeken. Met 20 huishoudens gesproken te hebben aan de deur, een mooie rondleiding bij de Rozenhof en 25 aanwezigen bij het politiek café over hoe ons Europa eruit moet zien was het een topdag!

Canvasactie

De middag begon met een canvasactie waarin we met 20 Lottumse huishoudens in gesprek ging over hun blik op de samenleving en de politiek. Op de vraag naar de grootste pluspunten van Lottum noemde 50% de sociale cohesie en 17% noemde de gezelligheid van het rozendorp. Op de vraag waar we als politiek in Lottum mee aan de slag moeten werd door 39% het groenonderhoud genoemd, gevolgd door 33% die geen negatieve punten wisten te noemen. Daarnaast zijn er een aantal heel concrete punten benoemd waar we als PvdA meteen mee aan de slag gaan.

Rozenhof

Na de canvasactie werd de avond voortgezet met een bezoek aan de Rozenhof waar Theo en Betty Kranz de passie van Lottum vol overgave over wisten te brengen op Judith Merkies die onder de indruk was van de verhalen van twee van de vele honderden Lottumse vrijwilligers over de roos, het dorp en de kracht die los komt als beiden samen komen. Een kracht die ondersteund dient te worden daar waar mogelijk.

Den HookHoe zou Europa eruit moeten zien?

De dag werd afgesloten in café den Hook met een politiek café over Europa. De 25 aanwezigen gingen op basis van inleidingen van varkenshouder Edwin Michiels, pastoor Ruud Verheggen en kleine recreatieve ondernemer Wietje Selen in gesprek over hoe Europa er volgens ons uit zou moeten zien.

Edwin Michiels opende de avond met zijn visie op Europa. Een ondernemer die, samen met zijn vrouw Elly, aangeeft dagelijks met Europa te maken te hebben en die zou willen dat Europa voor iedereen ook daadwerkelijke gelijkheid zou betekenen. Zo zet Nederland op vele gebieden een stapje extra maar vergeet het daarmee dat de spelregels voor Nederlandse bedrijven verslechteren. Judith Merkies ondersteunde zijn oproep tot een échte Europese Markt maar geeft ook de moeilijkheid aan, namelijk dat de oplossing deels in Europa en deels in Nederland ligt. Het onderdeel werd afgesloten door een oproep van Edwin die zegt dat zodra deze gelijke markt daadwerkelijk is gerealiseerd om de landbouwsubsidies dan in te zetten voor maatschappelijke doelen als kwaliteit van lucht en water.

Na dit economische aspect van Europa werd door pastoor Verheggen de nadruk gelegd op de moraal van de Europese Unie. Op de dag van het Europese patroonfeest. Een Unie die, volgens de Meerlose pastoor, is opgericht op basis van de Christelijk sociale leer, iets dat terug zou komen in de Europese vlag waar 12 sterren in verschillende culturen staan voor perfectie, maar ook voor  de Maria-verschijningen in Rue de Bacin Parijs. Een Unie die niet haar wil op zou moeten leggen maar middels samenwerking zou moeten komen tot het beste resultaat waarbij het erom gaat dat we het samen goed hebben. Met de beeldspraak van een kind dat we moeten helpen als het gevallen is, maar wel zelf moeten laten lopen schetst hij zijn balans op eigen verantwoordelijkheid en elkaar helpen wanneer het nodig is. Michiel Servaes ging in op de symboliek van pastoor Verheggen door te stellen dat zijn dag in het teken had gestaan van de herdenking van Srebrenica, 18 jaar geleden, en de grondwaarde van Europa dat we door het zijn van een Europese gemeenschap kunnen voorkomen dat dergelijke mensenrechtenschendingen nooit meer voor zullen komen en dat we, door het opzoeken van de universele waarden die we delen, beter uit de crisis komen. Judith Merkies sloot zich hierbij aan door te stellen dat er heel veel is dat ons bindt over de grenzen van geloofs en levensovertuiging heen en dat ze zich volledig kon scharen achter de oproep tot solidariteit.

Na deze diepe en inhoudelijke discussie over waarden en ethiek werd de discussie verder gevoerd over daar waar Europa de kleine recreatieve onderneming raakt en vooral dat het voor de ondernemer van ondergeschikt belang is waar binnen de overheid verantwoordelijkheden vallen, maar vooral dat ze goed geregeld zijn. Daarnaast is er een mooie discussie gevoerd over de schaaldiscussie groot- versus kleinschalig. Waar de overheid die discussie nogal tot een groot punt maakt, zien ondernemers het vooral in elkaar verlengde. Of het nu gaat om winkels of recreatieve ondernemers, voor beiden is een bestaansrecht met elk een eigen publiek. De uitdaging voor toeristische ondernemers in Noord-Limburg is niet de schaaldiscussie, maar vooral het geven van smoel aan de regio. Een aanpak waar we als fractie op ideeën zijn gebracht en mee aan de slag gaan en waar een aantal aanwezige ondernemers tijdens de naborrel al mee aan de slag is gegaan. En waar kan dat beter dan in Lottum, een schoolvoorbeeld van toerisme dat ontstaan vanuit de kracht van een dorp. Als fractie gaan we aan de slag met de bewegwijzering en met de rol van ons als gemeentelijke overheid in relatie tot het bestaan van kleine recreatieve ondernemers.

Het vervolg

We hebben inmiddels 10 van de 16 dorpen bezocht, en we vervolgen onze 16 dorpentour in Meerlo (30 augustus, Keklik Yucel over geloof en samenleving) en Melderslo (13 september, Loes Ypema over belang van kleine scholen). Noteer die data in de agenda’s en we zien jullie graag dan weer. Vergeet niet de overzichtspagina in de gaten te houden voor nieuwe uitnodigingen en verslagen van onze 16 dorpentour!

Categorieën:16 dorpentour, Lottum