Archief

Archive for the ‘Broekhuizen’ Category

16 dorpentour: Mo Mohandis bezoekt Broekhuizen (verslag)

december 2, 2012 Plaats een reactie

Mohammed MohandisAls Partij van de Arbeid Horst aan de Maas zijn we, met een succesvol bezoek van John Kerstens aan America, eerder deze maand gestart met onze 16 dorpentour. Doel van deze 16 dorpentour is om de inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. Afgelopen vrijdag, 30 november, deden we met Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis Broekhuizen aan. Een uitgebreid verslag van een succesvolle avond!

Canvassen

Zoals hierboven al beschreven is het belangrijkste doel van onze 16 dorpentour om onze inwoners te betrekken bij landelijke en gemeentelijke politiek. Canvassen is daar een perfect middel voor. Gewoon bij mensen langs gaan en vragen wat ze ergens van vinden. Je acties niet baseren op een papieren stuk, maar op dat wat er speelt binnen de samenleving, bij de mensen waar je het voor doet. De uitkomsten zijn een mooi handvat om mee aan de slag te gaan en het blijft mooi om te zien dat onze volksvertegenwoordigers, zoals Mo Mohandis, zoveel waarde hechten aan het gesprek met de inwoners. Beseffen dat zij degenen zijn waar we het voor doen!

Broekhuizen

Ook in Broekhuizen viel, net als in America, op dat de kleine 30 gesproken inwoners over het algemeen zeer tevreden zijn met hun dorp. Net als in America kwam de Sociale Cohesie als grootste pluspunt naar voren. Waar in America 30% van de inwoners dit als meest positieve benoemde lag dat percentage in Broekhuizen, met 36%, nog hoger. Andere genopemde pluspunten in Broekhuizen: rustige woonomgeving 24%, kindvriendelijkheid 12%, levendigheid 4%, milieu, natuur en groen 4%, bereikbaarheid 4%, veiligheid 4%, winkelaanbod 4%, diversiteit in de wijk 4% en tenslotte geen positieve punten 4%. Bij de negatieve punten waren er twee punten die eruit sprongen. De verkeersveiligheid werd met 24% (16% noemde het fietspad en 8% de drukte en snelheid van gemotoriseerd verkeer) het meest genoemd, gevolgd door 20% van de mensen die geen negatief punt wisten te noemen. De overige antwoorden: voorzieningen voor kinderen 12% (vooral accommodatie), behoud winkelaanbod 12%, woningbouw 8%, overig 8%, geen mening 8%, bereikbaarheid (ov) 4% en onveiligheid 4%. Deze zaken worden door ons als fractie opgepakt. Er zijn afspraken gemaakt met enkele van de omwonenden en na het bezoek aan Broekhuizenvorst willen we ook met de dorpsraad in gesprek.

Politiek café

Tijdens het politiek café in café Maaszicht stond de schoolbibliotheek centraal. In de uitnodiging hadden we enkele vragen centraal gesteld. Hoe ziet een volwaardige bibliotheekvoorziening in een ‘brede’ school eruit? En moeten we er niet voor kiezen om nu al meer voorzieningen samen te voegen? Tijdens een interessante discussie werd en zowel de inhoud, alsook het proces rondom de visievorming, kritisch maar constructief belicht. Enkele zaken die wij als fractie zeker mee zullen nemen zijn de geuite zorgen over het ontbreken van visie en focus bij de gemeentepolitiek, maar ook de intentie om samen te werken en de best practise in Grathem door Jan Jenneskens. Een van zijn opmerkingen wil ik hier citeren: “Hoe klein de voorziening ook is. Het is ontzettend belangrijk boeken bij kinderen te krijgen”. Maar ook de ervaringen die Piet Selen naar voren bracht met betrekking tot de behoefte onder ouderen om van een fysieke voorziening gebruik te kunnen maken alsook de door Henri van Wylick van de dorpsraad uitgesproken verontwaardiging dat het niet uit te leggen is dat er zaken worden afgebroken voordat er visie en beleid ligt zijn besproken en worden door ons als fractie meegenomen.

Zwerfboeken

Er zijn veel zaken die de revue zijn gepasseerd, maar voor ons als fractie is dit slechts een van de vele stappen. We komen over dit onderwerp zeker nog in de openbaarheid te spreken. Aangezien het bibliotheekwerk een voorziening is die voor de PvdA van groot belang is willen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven hun mening te geven. Daarom zijn we tijdens ons bezoek aan Broekhuizen met onze zwerfboekenactie gestart. In totaal hebben we op dit moment 78 boeken die, voorzien van een sticker met uitleg, door de gemeente zullen gaan zwerven. Het werkt eenvoudig. Je krijgt een boek van een bekende, leest het boek en laat het verder zwerven. Daarna geef je per mail, of door een zin in het boek te schrijven, je mening over het bibliotheekwerk. Afgelopen vrijdag zijn er 25 boeken begonnen met hun zwerftocht door onze gemeente. Jan Jenneskens heeft aangegeven zijn directeuren ook een zwerfboek te willen meegeven en de overige 28 zwerfboeken hebben al een bestemming. We blijven echter zoeken naar meer zwerfboeken en hopen dat we Horst aan de Maas, naast veel leesplezier, beter weten te betrekken bij onze visievorming. Over de zwerboeken later meer op dit weblog.

Succes

Uiteindelijk kunnen we niet anders dan concluderen dat ook ons tweede deel van de 16 dorpentour een succes is geworden. De inwoners van Broekhuizen hebben ons als fractie input gegeven, tijdens de discussie over het bibliotheekwerk zijn veel zinnige zaken meegegeven en onze zwerboekenactie is van start gegaan! Rest ons niets dan iedereen uit te nodigen voor het bezoek van Astrid Oosenbrug aan Broekhuizenvorst op 14 december. Het onderwerp zal dan overheid en ICT zijn. Een uitgebreide agenda en programmering volgen later deze week.

Advertenties

16-dorpentour PvdA: Mohammed Mohandis bezoekt Broekhuizen

november 15, 2012 Plaats een reactie

Voor de PvdA Horst aan de Maas staat de inwoner van onze mooie gemeente centraal. Om jullie als inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek zijn we met onze 16 dorpentour gestart. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. In elk dorp gaan we op verschillende manieren met mensen in gesprek. Na een succesvol bezoek van John Kerstens aan America brengen we op 30 november, met Mo Mohandis, een bezoek aan Broekhuizen.

Mohammed Mohandis

Mohammed Mohandis is sinds september Tweede Kamerlid voor de PvdA en heeft basisonderwijs en voortgezet onderwisj in zijn portefeuille. In de Kamer heeft hij zich de laatste weken bezig gehouden met een veilige schoolomgeving en financieel toezich op onderwijsinstellingen.

Tijdens de campagne heeft Mohammed zich geprofileerd als iemand die staat voor een Nederland waarin meedoen centraal staat en jongeren weer geloven in de toekomst. Waarin iedereen een vak leert en het beste uit zichzelf haalt. Hij geeft aan in Gouda als gemeenteraadslid te hebben gewerkt aan een ruimhartig armoedebeleid: “een kind dat opgroeit in armoede moet de kans krijgen volwaardig mee te doen. Duidelijke grenzen stellen en perspectief bieden aan iedereen die wil mee doen”.

Broekhuizen

Tijdens deze avond starten we, net als de overige activiteiten van onze 16 dorpentour, met het canvassen. Van 18:30 tot 20:00 uur willen we met Mohammed en een aantal vrijwilligers deur aan deur met 50 inwoners van Broekhuizen in gesprek over hun mening over bepaalde landelijke en gemeentelijke thema’s. De resultaten van de avond worden de week na de activiteit op deze plek gepubliceerd. Met deze resultaten gaan we aan de slag. Zowel gedurende de huidige periode, alsook als input voor onze verkiezingsprogramma’s.

Brede school

Naast het canvassen organiseren we van 20:30 tot ongeveer 22:00 uur in Eetcafé Maaszicht (Veerweg 12) ook een politiek café. Zo zien we in Horst aan de Maas een aantal ontwikkelingen die raakvlakken hebben met de portefeuille van Mohammed. Zo zijn de scholen in onze gemeente al een tijd bezig met de krimp in de leerlingenaantallen en zijn we als gemeenteraad bezig met de visie op het bibliotheekwerk van de toekomst. In de commissievergadering van dinsdag 6 november zijn in de commissiesamenleving een drietal scenario’s gepresenteerd waarbij onder andere wordt gekeken naar de inrichting van schoolbibliotheken. Vanuit onze fractie is de inbreng gebracht dat dit volwaardige alternatieven moeten zijn voor het huidige aanbod. Onze doelstellingen die we hebben met het bibliotheekwerk mogen niet in het gedrang komen.

Maar hoe ziet zo’n volwaardige bibliotheekvoorziening in een ‘brede’ school eruit? En moeten we er niet voor kiezen om nu al meer voorzieningen samen te voegen? Vragen die we graag bespreken met Mohammed, met onze inwoners en met stakeholders als onderwijsinstellingen en bibliotheken. Vragen waar we graag met iedereen die daar interesse in heeft over van gedachten wisselen.

We zien jullie graag op 30 november in Broekhuizen of op een van onze volgende activiteiten van de 16 dorpentour!