Archief

Archive for the ‘Broekhuizenvorst’ Category

Geldautomaat is welzijnskwestie!

januari 20, 2014 Plaats een reactie

GeldautomaatNederlanders worden steeds digitaler. Ook als het gaat om betalingsverkeer. Zelf sta ik zelden bij een pinautomaat en heb ik zelden geld op zak. Betalen doe ik met m’n pinpas of digitaal. Met mij zijn er velen. Afgelopen week bleek nog dat we in 2013 een record hebben gehaald. We pinden vorig jaar  bijna 3 miljard keer. Vergeleken met 2012 was dit een groei van 7,5 procent. Banken zien dit en passen hun dienstverlening hier op aan. Kantoren gaan dicht en brievenbussen en pinautomaten worden verwijderd. De laatste afgelopen december in Broekhuizenvorst.

“Volgens de bank zou het gaan om een verouderde automaat die niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. Ook het teruglopen van de transacties heeft de Rabobank doen besluiten de pinautomaat in Broekhuizenvorst weg te halen”. Wat ons betreft gaat de bank hier voorbij aan haar maatschappelijke taak. De bank zou de automaat niet weg moeten halen, maar moeten vervangen door een nieuwe automaat die wel voldoet aan de veiligheidseisen, want ondanks dat velen van ons steeds meer digitaal betalen, is er nog steeds een groep waar de pinautomaat in de dorpen een grote betekenis voor heeft. Deze behoefte blijkt ook uit de vele opmerkingen die we hierover hebben gekregen tijdens de 400 gesprekken tijdens onze 16 dorpentour. Daarom ook onze oproep:

“Banken, voldoe aan je maatschappelijke verantwoordelijkheid en erken dat een voorziening als een geldautomaat ook een welzijnskwestie is!”

Advertenties

16 dorpentour: Astrid Oosenbrug bezoekt Broekhuizenvorst (verslag)

december 15, 2012 Plaats een reactie

Als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas zijn we, met succesvolle bezoeken van John Kerstens aan America en Mo Mohandis aan Broekhuizen, eerder dit jaar, gestart met onze 16 dorpentour. Doel van deze 16 dorpentour is om de inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. Afgelopen vrijdag, 14 december, bezochten we met Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug Broekhuizenvorst. Een uitgebreid verslag van een zeer succesvolle avond!

Canvassen

Canvassen blijft het belangrijkste onderdeel van onze activiteiten. Praten met de mensen waar je het voor doet. Pas in tweede instantie vertellen wat je ergens van denkt, eerst luisteren. De Tweede Kamerleden die we vragen worden hier ook op geselecteerd. We willen dat onze inwoners in gesprek komen met echte volksvertegenwoordigers. Gelukkig hebben we er daar binnen de Partij van de Arbeid heel erg veel van. Geen herindeling zou zo groot zijn dat we niet elk dorp van een Tweede Kamerlid konden voorzien. In Broekhuizenvorst hebben we met 13 mensen gesproken. Door het regenachtige weer werden we op een flink aantal plaatsen binnen gevraagd waar vanuit de huiskamer de lokale en nationale politiek werd behandeld. Het is niet effeicient om drie kwartier bij iemand binnen te zitten, maar wel ontzettend interessant en ook vaak gezellig.

Broekhuizenvorst

In Broekhuizenvorst was in tegenstelling tot America en Broekhuizen niet de sociale samenhang, maar de rustige woonomgeving met 54% het grootste pluspunt. Gevolgd door de sociale samenhang met 15%, levendigheid 8%, het hebben van een school 8%, kindvriendelijk 8% en tenslotte 8% die geen keuze wist te maken. Kijk je vervolgens naar de negatieve punten in Broekhuizenvorst, dan gaf 46% aan dat er te weinig winkelaanbod is, gevolgd door 15% die de sociale cohesie liever wat groter zag, voorzieningen voor kinderen werden door 8% gemist, 8% vindt het saai, onderhoud openbare ruimte 8% en tenslotte 16% die geen negatieve punten konden benoemen. Met de dorpsraad is afgesproken dat we, mede op basis van de avonden in Broekhuizen en Broekhuizenvorst, in gesprek gaan.

Daan RooijakkersCommunity websites

Tijdens het eerste deel van het politiek café hebben we gesproken met Daan Rooijakkers van Synthese. Hij presenteerde ons een nieuw soort community website als de oplossing voor een aantal maatschappelijke vraagstukken. Zijn slogan: “Wat offline goed werkt, moet je ook online proberen” heeft een interessante, half uur durende discussie los gemaakt. Wat ik zelf mooi vind aan het idee is dat het concept zoals men het nu uitzet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld veel social media, juist ontmoeting organiseert. Het kan mensen bij elkaar brengen die elkaar daarna makkelijker weten te vinden.

Alwin ter VoertLokale overheid en digitalisering

Vervolgens werden we door Alwin ter Voert, gemeentesecretaris Horst aan de Maas, getrakteerd op een warm pleidooi voor digitalisering binnen de overheid die, volgens Alwin, te weinig prioriteit toekent aan digitalisering en zo grote kansen laat liggen op het gebied van kosten, alsook efficiency. Hij pleit voor een openbaar gesprek waarin we met elkaar uit moeten spreken dat we kiezen voor digitalisering. Hij koppelt dit overigens terecht aan het democratische beginsel . Wat tijdens dit blok het meest werd bediscussieert was de gevoeligheid van het opslaan van data door de overheid, terwijl we allemaal accepteren dat alles dat we online doen in een digitale footprint blijft bestaan.

Astrid Oosenbrug spreektOverheid en ICT

Met deze dataopslag was ook meteen het bruggetje gemaakt naar de portefeuille van Astrid, die juist voor onze bewustwording op wil komen. Mensen moeten een keuze hebben. Niet alleen als het gaat om ons online gedrag, maar ook met het niet afstaan van een vingerafdruk voor het paspoort. We moeten sowieso meer nadenken over privacy. Zo is het heel erg klantvriendelijk als mensen maar eens in de tien jaar een nieuw paspoort aan hoeven te vragen, maar als daar makkelijk hackbare chips op zitten, waarmee men alle gegevens van iemand kan achterhalen, dan moet je het niet willen. Uiteindelijk is er anderhalf uur stevig gepraat over het thema overheid en ICT en zijn in de naborrel heel wat vervolgafspraken gemaakt.

Verzameld speelgoedSpeelgoed

Tijdens onze 16 dorpentour proberen we met wat ‘ludieke’ acties meerwaarde aan onze bijeenkomsten te geven. Zo zijn er tijdens onze bijeenkomst in Broekhuizen 78 zwerfboeken gaan zwerven. Omdat we deze periode, tussen Sinterklaas en kerst stil wilden staan bij die gezinnen waar het niet vanzelfsprekend is dat de schoen of onder de boom gevuld is, hebben we opgeroepen speelgoed, mits in goede staat, aan ons te geven zodat wij dit vervolgens naar de Venlose speelgoedbank kunnen brengen. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven en het speelgoed dat op de foto staat is ongeveer de helft van wat we gekregen hebben. Iedereen die heeft bijgedragen. Dank!

2013

Met onze 16 dorpenactiviteit in Broekhuizenvorst hebben we de laatste activiteit van 2012 gehad. In 2013 volgen er nog 12 en de laatste organiseren we in januari 2014. We hopen dat de activiteiten in 2013 net zo interessant en vooral gezellig zullen worden als de eerste drie en hopen jullie op een aantal van deze activiteiten te mogen ontmoeten, te beginnen in januari in Evertsoord. Geheimtip van mijn kant…. Reserveer 20 maart vast in uw agenda… Binnenkort meer informatie 🙂

16-dorpentour PvdA: Astrid Oosenbrug bezoekt Broekhuizenvorst

december 6, 2012 Plaats een reactie

Astrid OosenbrugVoor de PvdA Horst aan de Maas staat de inwoner van onze mooie gemeente centraal. Om jullie als inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek zijn we met onze 16 dorpentour gestart. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. In elk dorp gaan we op verschillende manieren met mensen in gesprek. Na succesvolle bezoeken van John Kerstens aan America en Mo Mohandis aan Broekhuizen vervolgen we onze 16 dorpentour op 14 december met een bezoek van Astrid Oosenbrug in Broekhuizenvorst.

Astrid Oosenbrug

Astrid Oosenbrug ging de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in met het moto: Strijden voor gelijkheid en diversiteit. “De PvdA is voor mij de partij die ervoor staat dat rechten van mensen gelijk zijn, ongeacht hun seksuele geaardheid of achtergrond. Met al onze verschillen is het nodig om voor gelijkheid in diversiteit te strijden.  Mensen maken het verschil en de PvdA helpt mensen zichzelf te helpen. Daarnaast hecht ik veel belang aan een toekomst voor onze jongeren. Werk is hierbij onmisbaar!  In onze samenleving kunnen we, eerlijk en open, resultaten boeken met respect voor regels en eigen identiteit. Daar wil ik mij de komende vier jaar voor inzetten. In haar eerste maanden in de Kamer heeft ze zich onder andere bezig gehouden met het uit de negatieve spiraal halen van ICT en overheidsdienstverlening en met de veiligheid van burgernet. deze onderwerpen zullen dan ook aan bod komen tijdens het politieke café.

Broekhuizenvorst

We starten Tijdens deze avond echter gewoon weer met het canvassen. Van 18:30 tot 20:00 uur gaan we met Astrid en een aantal vrijwilligers deur aan deur met 50 inwoners van Broekhuizen in gesprek over hun mening over bepaalde regionale en landelijke politiek. De resultaten van de avond worden de week na de activiteit op deze plek gepubliceerd en worden gebruikt voor onze politieke lijn en als input voor de verkiezingsprogramma’s.

ICT en Overheid

Zoals gebruikelijk organiseren we ook een laagdrempelig politiek café tijdens onze activiteiten tijdens de 16 dorpentour. Dit keer uiteraard over de portefeuille van Astrid in relatie met voor Horst aan de Maas belangrijke zaken. Voor deze editie hebben we twee sprekers uitgenodigd. Allereerst komt de gemeentesecretaris Alwin ter Voert met ons in gesprek over de digitale dienstverlening van de gemeente Horst aan de Maas. Want hoe is de ambitie van de gemeente te combineren met de hoge score op klanttevredenheid die we nu scoren? En zijn er veiligheidsrisico’s voor de opslag van gegevens? Daarnaast komt Daan Rooijakkers van Synthese ons iets vertellen over de mogelijkheden van gebiedsgerichte websites, zoals die gestart worden, als community-instrument.

Speelgoed

Waar we tijdens onze activiteit in Broekhuizen onze ludieke Zwerfboekenactie begonnen willen we ook bij de activiteit in Broekhuizenvorst wat extra’s doen. Gelet op de periode, tussen Sinterklaas en Kerst, bieden we iedereen aan om speelgoed mee te nemen. Als PvdA Horst aan de Maas zullen we het speelgoed vervolgens naar de speelgoedbank in Venlo brengen.

Heeft u een mening over ICT en overheid of over een van beide onderwerpen? Heeft u nog speelgoed dat in nieuwstaat verkeert, compleet is en nog werkt (knuffels en puzzels worden niet aangenomen). U bent van harte uitgenodigd op 14 december van 20:30 tot 22:00 uur in café ’t Dörp in Broekhuizenvorst. Hopenlijk tot dan of een van onze 13 volgende 16 dorpentour activiteiten.