Archief

Archive for the ‘Emancipatie’ Category

Oproep aan college: ‘Weiger de weigerambtenaar’!

november 16, 2011 Plaats een reactie

Gisteren leek een mooie dag voor de homo emancipatie beweging in Nederland. Een ruime kamermeerderheid stemde voor de motie van GroenLinks om de weigerambtenaar te verbieden. Maar daarmee is er nog niets veranderd. Het kabinet heeft al aangegeven te wachten op advies van de Raad van State en de mogelijkheid lijkt me zeer waarschijnlijk dat het kabinet de motie naast zich neer gaat leggen. Het enige dat de Kamer dan kan doen is een motie van wantrouwen of afkeuring indienen, maar het valt te betwijfelen of de PVV het kabinet daarvoor zal opblazen.

Maar voor ons als PvdA-PK fractie is de discussie helemaal niet zo moeilijk als de landelijke politiek ons wil doen geloven. Wij hebben vrijheid van godsdienst namelijk erg hoog in het vaandel staan, ook voor medewerkers van onze gemeente, maar dit recht mag nooit bijdragen aan discriminatie, zoals bedoeld in artikel 1 van de Grondwet, namelijk dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan (discriminatieverbod).

De ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand legt bij de rechtbank de volgende eed of belofte af: “Ik zweer (beloof) dat ik de betrekking van ambtenaar van de burgerlijke stand met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal vervullen en dat ik de wettelijke voorschriften, de burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen… Zo waarlijk helpe mij God almachtig”. (“Dat verklaar en beloof ik”). Van een (buitengewoon) ambtenaar mag dan ook worden verwacht dat hij/zij de wetten respecteert en uitvoert. Artikel 30 van Burgerlijk Wetboek, Boek 1, laat aan duidelijkheid niets te wensen over: Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht. Is een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand niet bereid om uitvoering te geven aan artikel 30, dan is hij/zij ongeschikt voor de functie.

Omdat wij als PvdA-PK fractie vinden dat er in Horst aan de Maas geen ruimte is voor weigerambtenaren hebben wij vannochtend, per brief, het college opgeroepen om uit te spreken dat er voor weigerambtenaren in Horst aan de Maas geen plek is en dit in het personeelsbeleid vast te leggen.

Wij gaan uit van een bevestigend antwoord. Zo niet dan zullen we hier in de raadsvergadering van 20 december op terug komen. Wij hopen dat meerdere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen. Als dit kabinet weigert de weigerambtenaar aan te pakken, dan doen we het wel zelf!

UPDATE (16-11 – 22:30 uur): Inmiddels heeft ook de PvdA in Landgraaf bij haar college opgeroepen weigerambtenaren te weigeren!

UPDATE (1-12 – 12:10): College heeft aangegeven onze mening te delen, maar onze oproep niet te volgen. Wij zullen dus in de raadsvergadering van 20 december een motie indienen.

Advertenties
Categorieën:Emancipatie