Archief

Archive for the ‘Evertsoord’ Category

16 dorpentour: Agnes Wolbert bezoekt Kronenberg (verslag)

juni 15, 2013 3 reacties

AgnesVandaag, zaterdag 15 juni, een geweldige dag gehad in het kader van onze 16 dorpentour. Na America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom en Horst hebben we in Kronenberg 35 huishoudens gesproken aan de deur, waren er 40 personen aanwezig bij de lunchbijeenkomst en woonden 80 mensen de opening van de dorpsdagvoorziening en het debat over burgerkracht bij. Als je de dubbelingen eruit haalt hebben we dik 100 mensen gesproken. Ondanks dat staatssecretaris Klijnsma door vervelende omstandigheden af heeft moeten zeggen, waarvoor we haar en haar familie veel sterkte toe willen wensen, hebben we een topdag gehad!

Canvassen

We beginnen onze activiteiten altijd door met de mensen in gesprek te gaan. Van 10:00 tot 12:00 zijn we met vrijwilligers van deur tot deur, en van keukentafel tot keukentafel in gesprek gegaan over die zaken die mensen bezighouden. Tijdens de gesprekken met de – Kronenbergse huishoudens bleek dat de inwoners van Kronenberg vooral te spreken zijn over de sociale cohesie (63%) en de rustige leefomgeving (31%). Opvallend daarbij was dat bijna iedereen die sociale vohesie niet als eerste keus benoemde, het dan als tweede pluspunt zei. Hoewel de meesten dus aangaven erg tevreden te zijn over Kronenberg, hebben we ook een aantal punten gehoord waar we mee aan de slag kunnen. Zo scoorde het gebrek aan winkels en voorzieningen als een pinautomaat met 49% het hoogst, gevolgd door de verkeersveiligheid (11%). Daarnaast hoorden we nog concrete punten zoals ontbreken waterdruk en verkeersborden. Als fractie en als afdeling gaan nemen we deze punten mee. Zowel tijdens onze dagelijkse politiek alsook voor het verkiezingsprogramma bij de volgende raadsverkiezingen.

Opening dorpsdagvoorziening

De KompeniejOm 14:00 uur werd de dorpsdagvoorziening officieel geopend. Na toespraken van Guido van de Hombergh, als voorzitter van de stichting leefbaarheid Kronenberg – Evertsoord en wethouder Birgit op de Laak was het woord aan gedeputeerde Peter van Dijk. Na een inspirerende toespraak bedankte hij alle vrijwilligers die bij hebben gedragen aan het mooie initiatief van de dorpsdagvoorziening door twee mensen, Guido van de Homberg en Piet Selen, een bos van 16 rode rozen aan te bieden. 16 rozen die stuk voor stuk staan voor een van onze krachtige kernen. De komende weken en maanden gaan we regionaal aan meer van deze pareltjes onze waardering uitspreken. Tenslotte was de eer aan wethouder Birgit op de Laak om, met een aantal bezoekers van de dorpsdagvoorziening, om de dorpsdagvoorziening officieel te openen door de naam te onthullen. Vanaf 14:45 gaat de dorpsdagvoorziening Kronenberg – Evertsoord door het leven als Kompeniej.

Debat burgerkracht

ZaalNa de officiële opening hebben we van 14:3o tot 16:30 onder leiding van Ben van Essen een interessant debat gehouden over de grenzen van burgerkracht. Een debat dat werd ingeleid door Jan Driessen die een gloedvol betoog hield over de patiëntenparticipatie van het gezondheidscentrum in America. Wat in zijn betoof erg aansprak was de manier waarop de dorpsraad America, samen met de initiatiefnemers, zoveel mensen uit het dorp heeft weten te betrekken. Zo is er een dorpspanel waar zo’n 50 mensen deel van uit maken en circuleren er enkele dorpsdagboeken waar mensen hun boodschap voor de toekomst van  het dorp in kwijt kunnen. Stuk voor stuk manieren om zoveel mogelijk draagvlak onder een geweldig initiatief als het gezondheidscentrum te krijgen. Na de bijdrage van Jan ging Piet Selen in op de vraag hoe een geweldig initiatief als de dorpsdagvoorziening Kronenberg de grenzen van de burgerkracht opzoekt. Een grens waarvan we ons af moeten vragen waar hij ligt, als we de cijfers van Piet volgen dat er reeds 2,5 miljoen mantelzorgers en 500.000 overige vrijwilligers actief zijn in de zorg in Nederland. Een sombere gedachte, die niet overeen lijkt te komen met de energie die in een dorp als Kronenberg los komt op het moment dat er iets van de grond getild moet worden. Niet voor niets is Kronenberg een van de 8 finalisten voor de dorpsvernieuwingsprijs 2013. Niet voor niets zijn in Kronenberg meer dan 100 vrijwilligers actief in de diverse projecten van de dorpsraad en in gemeenschapshuis de Torrekoel. Met een aantal voorbeelden schetste Piet ons vervolgens de zoektocht naar de balans tussen wat we mogen vragen aan burgerkracht enerzijds en wat we aan burgerkracht kunnen leveren anderzijds. Een balans die we ons als gemeentelijke politiek continue in het achterhoofd moeten houden als we de komende jaren voor beleidskeuzes staan op het gebied van bijvoorbeeld jeugdzorg, WMO en AWBZ. Piet sloot zijn betoog af met het staken van de zoektocht naar de grenzen, en de oproep: “Leve de mensen”.

Het vervolg

We hebben inmiddels 9 van de 16 dorpen bezocht, en we gaan met steeds meer energie door met bijeenkomsten in Lottum (juli, Judith Merkies en Michiel Servaes over Europa), Meerlo (30 augustus, Keklik Yucel over geloof en samenleving) en Melderslo (13 september, Loes Ypema over belang van kleine scholen). Noteer die data in de agenda’s en we zien jullie graag dan weer. Vergeet niet de overzichtspagina in de gaten te houden voor nieuwe uitnodigingen en verslagen van onze 16 dorpentour!

Advertenties

Agnes Wolbert opent Dorpsdagvoorziening


AgnesKomende zaterdag strijkt onze 16 dorpentour neer in Kronenberg. In verband met vervelende privé omstandigheden heeft staatssecretaris Klijnsma tot haar spijt af moeten zeggen voor de opening van de Dorpsdagvoorziening Kronenberg-Evertsoord. Agnes Wolbert, Tweede Kamerlid met onder andere Eerstelijnszorg, Preventie en Externe Veiligheid in haar portefeuille, heeft tijd vrij weten te maken om de opening, samen met gedeputeerde Peter van Dijk, op zich te nemen. Het programma in Kronenberg gaat gewoon door.

Klijnsma heeft toegezegd haar belofte snel alsnog na te komen en naar Horst aan de Maas te komen om met vrijwilligers van deze geweldige initiatieven in gesprek te gaan. Als organisatie van zowel de stichting leefbaarheid Kronenberg-Evertsoord alsook de PvdA Horst aan de Maas willen wij Jetta en haar familie sterkte wensen de komende tijd.

Tevens willen we deze mogelijkheid aangrijpen om iedereen nogmaals uit te nodigen om deel te nemen aan de bijeenkomst in de Torrekoel in Kronenberg waar we van 14:00 tot 14:30 de Dorpsdagvoorziening officieel openen en vervolgens, tot 16:00 uur, een debat houden over de grenzen aan burgerkracht. In tegenstelling tot berichten in enkele media is de bijeenkomst vanaf 14:00 uur geheel openbaar.

Dus: Graag zien we jullie zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur massaal in de Torrekoel in Kronenberg!

16 dorpentour: Manon Fokke bezoekt Evertsoord (verslag)

februari 16, 2013 1 reactie

Bijeenkomst EvertsoordAls Partij van de Arbeid Horst aan de Maas staan we aan de start van een druk jaar. Nadat we in november 2012 zijn gestart met onze 16 dorpentour hebben we dit jaar minimaal 12 bezoeken gepland. Doel van deze 16 dorpentour is om de inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. Na AmericaBroekhuizen en Broekhuizenvorst was gisteren de beurt aan Evertsoord! Een uitgebreid verslag van een zeer succesvolle avond!

Canvassen

We starten onze activiteiten altijd met het canvassen. Van deur tot deur in gesprek met mensen over datgene dast zij belangrijk vinden. Niet zeggen waar je als politiek voor staat, maar starten met luisteren naar mensen. Als volksvertegenwoordiger een zeer belangrijk deel van je werk. Al werd het in Everstoord meer van keukentafel tot keukentafel in plaats van deur tot deur, want naast het feit dat we overal uitgebreid te woord werden gestaan werden we bijna overal binnen uitgenodigd. Ook over de inhoud bleek redelijk veel eensgezindheid in Evertsoord. Alle inwoners die we hebben gesproken noemden de rustige woonomgeving, vaak in combinatie met de prachtige natuur, als grootste pluspunt van Everstoord. Bij het vragen naar de minpunten waren de antwoorden diverser. Zaken die naar voren kwamen waren de woningbouw, het leerlingenvervoer en het willen behouden van het gemeenschapshuis.

Overlegplatform

Tijdens het eerste deel van de themabijeenkomst in de Smelentos bleek dat er met de voelsprieten van het overlegplatform Evertsoord niets mis is, want zij benoemden exact dezelfde zaken. In een uitgebreide discussie met zo’n 15 aanwezigen, werden een aantal zaken besproken.

Zo werd er een warm pleidooi gehouden voor behoud van het gemeenschapshuis de Smelentos. Vooral in een kleine gemeenschap, waar weinig voorzieningen zijn en de mensen toch op elkaar zijn aangewezen, is een gemeenschapshuis van levensbelang. Of, zoals Era Seijkens van het overlegplatform het mooi omschreef, het hart van Everstoord ligt in de Smelentos. Daarnaast werd uitgebreid gesproken over het leerlingenvervoer en het belang voor de overige voorzieningen en de leefbaarheid van het gezamenlijk naar school gaan van de jeugd van Evertsoord en Kronenberg. Afgesproken is dat we hierover in de toekomst verder in gesprek gaan.

Schriftelijke vragen woningsplitsing

Maar ook het belang van woningbouw werd met verve gebracht. Zo blijkt, volgens de aanwezigen, dat woningsplitsing van langgevelboerderijen slechts mogelijk is als deze met de gevel parallel aan de weg liggen. Dat terwijl woningsplitsing, juist in de wat kleinere kernen, veel kansen biedt voor starters om betaalbare huisvesting te komen of voor mensen met een zorgbehoefte die hierdoor langer thuis kunnen blijven wonen. Als fractie hebben we hierover vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college.

  1. Deelt u onze mening dat woningsplitsing kan leiden tot betaalbare starterswoningen?
  2. Deelt u onze mening dat woningsplitsing bij kan dragen aan het langer thuis blijven wonen van zorgbehoeftigen?
  3. Deelt u onze mening dat het dus goed zou zijn als er meer gebruik zou worden gemaakt van woningsplitsing in plaats van nieuwbouw, mede gelet op de demografische ontwikkelingen in onze regio?
  4. Bent u bereid het beleid rondom woningsplitsing indien nodig hierop aan te passen en met de gemeenschap te communiceren?

Manon Fokke

Zoals in de inleiding al aangegeven worden tijdens al onze activiteiten Tweede Kamerleden uitgenodigd. In dit geval had Manon Fokke toegezegd dat ze deel zou nemen. Ook al had ze de pech dat er op het laatste moment een hoorzitting werd gepland in Friesland, hield ze woord en kwam ook zij naar de Smelentos waar we in een klein uur spraken over de visie van de landelijke partij en de regering over decentraal bestuur. Belangrijkste opmerking was dat het voor de PvdA fractie niet zo zeer gaat om herindelingen, maar de prikkel om op te schalen door samenwerking en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Het was tevens goed om te horen dat Manon pleit voor maatwerk. Zo zijn Heerlen en Horst aan de Maas niet te vergelijken door de omvang van het verzorgingsgebied. De kwaliteit is prioritair aan het voorstel om te komen tot 100.000 plus gemeenten.

Vervolg

Al met al was het weer een topavond! Als fractie gaan we met de informatie aan de slag, zowel tijdens de dagelijkse politiek als input voor het verkiezingsprogramma. We willen de inwoners en het overlegplatform bedanken voor de gastvrijheid en de open discussie en we willen iedereen uitnodigen voor onze volgende bijeenkomsten, op 1 maart met Lutz Jacobi in Griendtsveen en op 20 maart met Hans Spekman in Grubbenvorst. Graag tot dan!

16-dorpentour PvdA: Manon Fokke bezoekt Evertsoord

januari 10, 2013 Plaats een reactie

Manon FokkeVoor de PvdA Horst aan de Maas staat de inwoner van onze mooie gemeente centraal. Om jullie als inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek zijn we met onze 16 dorpentour gestart. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. In elk dorp gaan we op verschillende manieren met mensen in gesprek. Na America, Broekhuizen en Broekhuizenvorst staat deel 4 voor de deur: op 15 februari met Tweede Kamerlid Manon Fokke in Evertsoord.

Manon Fokke

Manon Fokke was, na Frans Timmermans, de hoogste Limburgse vertegenwoordiger op de PvdA-lijst. Met als portefeuille Decentraal bestuur en bestuurlijke vernieuwing en Milieu heeft ze meteen een pittige portefeuille gekregen die flink in de actualiteit staat. In haar maidenspeech pleitte ze ervoor om deze periode flinke stappen te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit. Daarnaast had ze na slechts twee maanden al een Kamermeerderheid voor een einde aan het gebruik van microplastics, die verwerkt zijn in onder andere tandpasta en shampoo en via de afvoer in het oppervlaktewater terecht komen. Met alle schadelijke gevolgen voor het milieu van dien. Daar komt dankzij deze motie een einde aan. Maar ook de decentrale overheid zal een flink stuk van haar tijd gaan vragen. Ze gaat dit vraagstuk aan door met lokale bestuurders uit het hele land in gesprek te gaan. Een aanpak die mij zeer aanspreekt en ook op 15 februari van pas komt.

Evertsoord

We starten ook deze 16 dorpendag echter weer met het canvassen. Van 18:30 tot 20:00 uur gaan we met Manon en een aantal vrijwilligers van deur tot deur met een aantal inwoners van Evertsoord in gesprek over hun mening over bepaalde regionale en landelijke politiek. De resultaten van de avond worden de week na de activiteit op deze plek gepubliceerd en worden gebruikt voor onze politieke lijn en als input voor de verkiezingsprogramma’s.

Decentrale overheid en dorpsraden

Na het canvassen organiseren we een laagdrempelig politiek café waarbij we de portefeuille van het Kamerlid combineren met een lokaal vraagstuk. Omdat we als Partij van de Arbeid de burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben staan willen we in het kleinste dorp van onze gemeente de dorpsraad centraal stellen. Hoe kijken zij naar de nieuwe kabinetsplannen om naar 100.000 plus gemeenten te streven? En hoe zien zij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de rol van de dorpsraden? Enkele vragen die tijdens deze avond aan bod zullen komen.

Lijkt het je interessant hierover mee te praten? Kom dan 15 februari om 20:30 naar het gemeenschapshuis in Evertsoord, Patersstraat 22! Hopelijk tot 15 februari of tot een van onze andere 16-dorpentour activiteiten!