Archief

Archive for the ‘Griendtsveen’ Category

16 dorpentour: Lutz Jacobi bezoekt Griendtsveen (verslag)


Bijeenkomst GriendtsveenAls Partij van de Arbeid Horst aan de Maas zijn we zoals bekend bezig met onze 16 dorpentour. Doel van deze 16 dorpentour is om de inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. Na America, Broekhuizen,  Broekhuizenvorst en Evertsoord hebben we op vrijdag 1 maart een topavond gehad in Griendtsveen. Een uitgebreid verslag van een zeer succesvolle avond!

Canvassen

Net zoals alle andere activiteiten van onze 16 dorpentour begonnen we ook in Griendtsveen met het canvassen. Van deur tot deur en van keukentafel tot keukentafel met mensen in gesprek. Kijken wat mensen bezig houdt en waar wij als PvdA-PK fractie en als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas voor moeten strijden. Als je kijkt naar de positieve punten noemde 68% van de inwoners van Griendtsveen de rustige woonomgeving, vaak in samenhang met de mooie natuur en milieu en de sociale samenhang (scoorde op zichzelf ook nog 14%). Andere pluspunten zijn het bestaan van de basisschool met 11%, de bereikbaarheid met 4% en 4% die geen mening had. Naast de pluspunten werden er ook minpunten genoemd al was daar minder eensgezindheid te ontdekken. Grootste minpunt was het ontbreken van voorzieningen (25%), gevolgd door 21% van de inwoners die geen negatieve punten wisten te benoemen, het ontbreken van winkels (14%), ontbreken van woningen (11%), de slechte bereikbaarheid en openbaar vervoer (7%), overlast (7%), onveiligheid (4%), troep (4%), sociale cohesie (4%) en onderhoud openbare ruimte (4%). Als PvdA Horst aan de Maas gaan we hier zowel in de raad (als PvdA-PK) alsook voor het verkiezingsprogramma mee aan de slag.

Dorpsraad Griendtsveen

Grootste domper van de avond was de miscommunicatie waardoor we zijn vergeten de Griendtsveense dorpsraad uit te nodigen. Hier kwamen we achter toen twee van onze vrijwilligers toevallig bij de voorzitter van de dorpsraad langs de deur kwamen. We gaan uiteraard alsnog met de dorpsraad in gesprek!

Natuur en milieu

Na het canvassen organiseren we een themabijeenkomst waarbij we het betreffende dorp met het Tweede Kamerlid proberen te koppelen. In een mooi dorp als Griendtsveen ligt de combinatie met de groenste politicus van 2009 en 2012 uiteraard voor de hand, met natuur en milieu in haar portefeuille was Lutz Jacobi ook perfect op haar plaats tijdens onze bijeenkomst in De Zaal.

Bijeenkomst Griendtsveen 2In de kleine twee uur dat we met zo’n 20 aanwezigen hebben gediscussieerd over de toekomst van natuur en milieu in Horst aan de Maas en Noord-Limburg is een flink aantal onderwerpen de revue gepasseerd. Belangrijkste lijn in het verhaal is de noodzaak van balans. Balans tussen belangen. Balans tussen groen, water, economie en krimp. Al deze zaken hangen met elkaar samen en hebben elkaar nodig. Op dit moment zien we teveel dat de natuur niet de plaats krijgt die het verdient. Op papier belijden we een natuurbeleid om trots op te zijn, maar in de uiteindelijke plannen blijken ze niet gerealiseerd. De balans waar Lutz het over had wist ze mooi samen te vatten door een bijeenkomst eerder op de dag waar ze een prijs kreeg van de garnalenvissers. Juist omdat ze daar in staat is de balans te zien tussen economie en natuur. Of zoals ze zelf omschreef: “De waddenzee zonder vissers is geen zee meer. Maar we moeten wel inzetten op bepaalde condities zoals hybride motoren. Doen we dit niet dan zal het nageslacht er geen vis meer vangen.”

Waar de aanwezigen het grotendeels over eens waren is dat de gemeente aan zet is. Zoals Lutz Jacobi het schetst: “Gemeenten moeten natuur meenemen in hun denken. In bestemmingsplannen bijvoorbeeld. Maar ook landelijk is dit het moment van de waarheid. Waar het vorige kabinet de Ecologische Hoofdstructuur doorbrak heeft deze regering het netwerk van groene pareltjes weer hersteld. Daarnaast is er 200 miljoen bijgekomen voor natuurbeheer. Zou nog 70 miljoen bij moeten komen. Daar moeten we voor gaan knokken!”, maar ook daar moeten rijk en gemeenten elkaar vinden. Want hoe kan het dat het Rijk de uitkering van het gemeentefonds zo in te richten dat stenen worden beloond, ze daarmee natuurbeleid in de weg staan.

Maar hoe moeten we als gemeenten dan zorgen dat we de natuurwaarden integraal afwegen tegen bijvoorbeeld economische belangen. Hoe kunnen we de samenhang waarborgen als je enerzijds met Groenbeleidsplannen, bomenbeleidsplannen en een beleidsplan openbaar groen te maken hebt en aan de andere kant geen ruimte in je bestemmingsplan inruimt voor de in voorgaande plannen genoemde streefwaarden. Een mooi streven voor de komende periode!

Maar er zijn veel meer dossiers die de moeite van het bespreken waar waren. Zo werd er gesproken over cultuurlandschap, behoud van biodiversiteit, de toegankelijkheid van de natuur, de relatie tussen LOG’s, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden en werd de suggestie om misschien maar gewoon van onze dorpen af te blijven besproken. Allemaal zinnige bijdragen in een mooie en inhoudelijke thema avond en stuk voor stuk discussies die nog niet voltooid is en waarover vanavond de eerste vervolgafspraken al zijn gemaakt.

De avond werd afgesloten met een mooie zinsnede van Lutz Jacobi die aangaf wat de sociaal democratie voor haar betekent: “Alles wat kwetsbaar en van waarde is moeten we beschermen. Daarbij moeten we niet vergeten dat mens en omgeving bij elkaar horen!”

En nu door!

We zitten nu ongeveer op een derde van onze 16 dorpentour en het enthousiasme voor het restant groeit stevig. We hopen dan ook velen van jullie te zien op een van onze volgende activiteiten, op 20 maart met Hans Spekman in Grubbenvorst, op 5 april met Duco Hoogland in Hegelsom, op 31 mei met Myrthe Hilkens in Horst of op 15 juni met Jetta Klijnsma in Kronenberg. Ik hoop tot dan. Ik kan niet wachten! Kijk voor een overzicht van reeds georganiseerde en nog te organiseren activiteiten op deze overzichtspagina!

Advertenties

16-dorpentour PvdA: Lutz Jacobi bezoekt Griendtsveen

januari 17, 2013 Plaats een reactie

Lutz JacobiVoor de PvdA Horst aan de Maas staat de inwoner van onze mooie gemeente centraal. Om jullie als inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek zijn we met onze 16 dorpentour gestart. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. In elk dorp gaan we op verschillende manieren met mensen in gesprek. Na America, Broekhuizen en Broekhuizenvorst staan de bezoeken aan Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst en Hegelsom voor de deur: op 1 maart bezoeken we met Tweede Kamerlid Lutz Jacobi Griendtsveen.

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi is een van de meest toegankelijke PvdA’ers die ik ken. Ze heeft onze gemeente al meerdere keren bezocht. Onder andere tijdens een bezoek aan de Oude Maasarm in Wanssum en met Tjeerd van Dekken aan Grubbenvorst over intensieve Veehouderij. Op dit moment heeft Lutz Jacobi Natuur en Water in haar portefeuille. Zo heeft ze zich afgelopen jaar bezig gehouden met de Hedwigepolder, is ze door haar initiatiefwet Mooi Nederland gekozen tot Groenste politicus van Nederland door de stichting Natuurmonumenten. Als Partij van de Arbeid in Horst aan de Maas hebben we onze natuurwaarden hoog in het vaandel staan en willen we met onze burgers en belangengroeperingen in gesprek over hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan. Wie kunnen we daar dan beter bij vragen dan de Groenste politicus van Nederland?

Griendtsveen

Zoals al aangegeven is Lutz één van de toegankelijkste politici die er rond loopt op het Binnenhof. Dat komt ook goed van pas tijdens het canvasdeel van onze activiteit in Griendtsveen. Van 18:30 tot 22:00 uur gaan we van deur tot deur en van keukentafel tot keukentafel met inwoners van Griendtsveen in gesprek over hun mening over de lokale en landelijke politiek. Deze resultaten gebruiken we voor onze besluitvorming in de raad en als input voor het verkiezingsprogramma. Mocht u nu al uw mening willen geven over wat er speelt in de buurt? Dat kan hier!

Natuur

Na het canvassen organiseren we van 20:30 tot 22:00 uur een politiek café in “De Zaal” over onze mooie natuurlijke omgeving. Als PvdA willen we graag van onze burgers en belangengroeperingen horen hoe we met z’n allen met onze natuur om moeten gaan, nu en in de toekomst. We zullen ook regionale vertegenwoordigers uitnodigen omdat juist op dit dossier een regionale aanpak kansen kan bieden. We nodigen jullie allemaal van harte uit hieraan deel te nemen!

Dus: Lijkt het je interessant hierover mee te praten? Kom dan 1 maart om 20:30 naar  “De Zaal” in Griendtsveen, lavendellaan 26! Hopelijk tot dan of tot een van onze andere 16-dorpentour activiteiten!