Archief

Archive for the ‘Grubbenvorst’ Category

WIJ proefdag


WIJAls raadslid bestaat je werk uit een veelvoud van activiteiten. Van gesprekken met inwoners tot het lezen van dikke dossiers, van stevige debatten tot samen met medewerkers van organisaties opbouwend aan de slag op bepaalde dossiers. Afgelopen dinsdag was ook zo’n diverse dag. ’s Avonds steun voor een motie over openbare werkplekken terwijl we ’s middags deel uit mochten maken van de WIJ proefdag. Een dag meekijken in de sociale keuken van Horst aan de Maas op het gebied van de decentralisaties jeugdzorg en AWBZ, de kanteling van de WMO en de uitvoering van de Participatiewet. Een dag waar je als raadslid met trots kijkt naar college en ambtelijk apparaat. Een kort verslag.

Programmaplan en theorie

De middag begon met het bespreken van het programmaplan ‘Goed voor elkaar! Zo doen wij dat: participatie, ondersteuning en zorg in Horst aan de Maas’ en met het bespreken van aspecten uit de verschillende programmaonderdelen. Hoe zit het met de financiën? Hoe richten we onze arbeidsmarktbenadering in? Hoe gaan we vraaggericht te werk? Hoe zorgen we ervoor dat de dienstverlening zo goed mogelijk op de mensen is gericht? Wat is de toegevoegde waarde van een zorgnetwerk? Zomaar wat vragen die, ondanks de omvang van de dossiers, duidelijk uiteen zijn gezet door presentaties, voorbeelden en het nodige acteertalent. Een goede informatieve basis voor het praktijkgedeelte later op de dag die ons duidelijk maakte dat de visie die we als Horst aan de Maas hebben doorklinkt in alle programma onderdelen.

Boodschappen plus bus

Hoe kun je tijdens een WIJ proefdag beter vervoerd worden dan door de Boodschappen plus bus. Dit initiatief van het nationaal Ouderenfonds, die wordt bekostigd door de gemeente Horst aan de Maas, Wonen Limburg, Rabobank en Synthese, brengt vanaf januari 2011 senioren van hun huis naar verschillende uitstapjes. Te denken valt aan het doen van boodschappen, het bezoeken van musea of speciale activiteiten zoals een reis naar Kevelaer. Dinsdagmiddag was het echter ons vervoersmiddel naar de verschillende WIJ praktijkbezoeken. Ritten die door vrijwilliger Hans Hagens optimaal werden benut om ons bij te praten over de boodschappen plus bus.

Project patiëntenparticipatie medisch centrum America

Het eerste praktijkbezoek dat we deden was aan gemeenschapshuis aan de brug waar we door Marco Hesp en Ben van Essen een presentatie kregen over hoe men de patiëntenparticipatie van het gezondheidscentrum America aanpakt. Een term waar men zichzelf nog mee tekort doet, want bijna het hele dorp wordt meegenomen in het project. Door middel van bijvoorbeeld het burgerpanel van 50 inwoners en de inzet van 20 dorpsdagboeken wordt het gezondheidscentrum een project voor en door America waarin met rekening houdt met hoe het centrum eruit komt te zien, maar ook wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld het gemeenschapshuis.

Dorpsdagvoorziening Kronenberg

Na het bezoek aan America werden we, wederom met de boodschappen plus bus, naar Kronenberg gebracht waar een bezoek werd gebracht aan de in de Torrekoel gevestigde dorpsdagvoorziening. Door Piet Selen en Guido van den Homberg werd ons gepresenteerd hoe men in Kronenberg en Evertsoord vanuit de behoefte vele vrijwilligers en bezoekers bij elkaar bracht. Inmiddels worden er al twee dagdelen gevuld met activiteiten en een warme maaltijd. Op 15 juni wordt de DDV officieel geopend door staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Dorpsdagvoorziening Grubbenvorst

Tijdens de terugrit van Kronenberg naar Horst werden we door Silvie Joosten bijgepraat over de Dorpsdagvoorziening in Grubbenvorst en het verhaal achter ‘Kom erbij’. Een ontmoetingsplaats voor senioren met ook hier een warme maaltijd en een klussendienst waar inwoners elkaar helpen zijn slechts twee voorbeelden van de aanpak van Grubbenvorst. Interessant was vooral om te horen dat twee geweldige DDV’s elk een andere aanpak hebben en een andere visie. Een bevestiging dat al onze dorpen beschikken over een andere identiteit maar wel met dezelfde ondernemersdrang.

Toekomst

Dat laatste is misschien wel een van de belangrijkste constateringen van de WIJ proef dag. Er is geen specifieke blauwdruk die we over al onze dorpen kunnen leggen. Het gaat erom samen met de ondernemende en actieve inwoners in onze gemeente aan de slag te gaan de behoefte in onze gemeenschappen te vervullen. Een grote uitdaging waarmee we als college, raad en zeker ook ambtelijk apparaat goed op weg zijn! Dank aan alle deelnemers van deze middag voor de organisatie!

Advertenties

Spreekrecht en Kamervragen over milieuvergunning NGB


LOGGisteren deed de Raad van State uitspraak in de zaak die Wakker Dier en Behoud de Parel aan hebben gespannen tegen de provincie. Conclusie van de Raad van State is dat de provincie Limburg de bevolking onvoldoende over de bouwplannen heeft geïnformeerd en dat daardoor de omwonenden zijn gedupeerd. Omwonenden hebben volgens de Raad van State namelijk te weinig kans gehad om bezwaar te maken tegen de verstrekte milieuvergunning. Concreet betekend dit dat de vergunning is vernietigd en de procedure in zijn geheel opnieuw zal moeten.

Spreekrecht

Als fractie zijn we benieuwd naar de gevolgen van deze ontwikkeling voor het proces rondom het NGB. Namens de PvdA-PK fractie heeft Richard van der Weegen daarom spreekrecht aangevraagd voor de raadsvergadering van komende dinsdag, 9 april. Dat spreekrecht zal rond 20 uur hier te volgen zijn.

Kamervragen

Maar niet alleen de raadsfractie stelt het onderwerp opnieuw ter discussie. Ook de Tweede Kamerfractie, met name de Kamerleden Lutz Jacobi en Tjeerd van Dekken, heeft vandaag vragen gesteld aan staatssecretaris Sharon Dijksma over de uitspraak van de Raad van State. Het betreft de volgende vragen;

1 Heeft u kennis genomen van het bericht ‘vergunning megastal Grubbenvorst geweigerd’ op de website van http://www.L1.nl van woensdag 3 april?

2 Wat is uw oordeel over het feit dat de Raad van State de milieuvergunningen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (bestaande uit 1,1 miljoen kippen, 35.000 varkens, slachterij en mestvergisting) in Grubbenvorst heeft vernietigd?

3 Wat is uw oordeel over het niet in acht nemen van de door het RIVM aanbevolen afstand tussen bedrijven met intensieve bedrijven met grote aantallen dieren en de bewoonde omgeving?

4 Acht u het verantwoord om in landelijk gebied en in bewoonde omgeving projecten als het Nieuw Gemengd Bedrijf toe te staan? Dit ook in relatie tot volksgezondheid?

5 Ziet u, gelet op de nu ontstane situatie, mogelijkheden om in overleg met de gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg de komst van het mega-dierenbedrijf in Grubbenvorst te voorkomen? Dit eventueel via een Noodwet, aangekondigd door uw voorganger, of andere wetgeving?

Proces

Voor ons als fractie is het van groot belang dat er snel duidelijkheid komt wat de gevolgen zijn van dit besluit en hoe de verschillende overheidsinstanties, dus zowel gemeente, provincie als rijksoverheid, nu met dit dossier om zullen gaan. Wordt vervolgd…

Categorieën:Gemeenteraad, Grubbenvorst, PvdA

16 dorpentour: Hans Spekman bezoekt Grubbenvorst (verslag)

maart 21, 2013 Plaats een reactie

ombudsteamWoensdag 20 maart is een van de hoogtepunten van onze 16 dorpentour tot nu toe. Niet alleen kwamen we terug in het café waar het idee in augustus 2012 ontstond, niet alleen omdat we onze partijvoorzitter op bezoek hadden, maar vooral omdat deze activiteit in het teken stond van het openen van het ombudsteam van de PvdA Horst aan de Maas! En tenslotte, na geweldige bezoeken aan America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord en Griendtsveen, steekt Grubbenvorst er tot nu toe ook wat betreft de aantallen bovenuit. Bijna 30 mensen gesproken tijdens het canvassen en meer dan 50 mensen aanwezig bij ons politiek café. Kortom…. een topavond!

Canvassen

Waar we elke 16 dorpentour activiteit beginnen met canvassen was dat ook in Grubbenvorst niet anders. Wat wel anders was was de mindere eensgezindheid van de beantwoording. Bij de pluspunten van het dorp was 38% van de inwoners het er over eens dat de rustige woonomgeving het belangrijkste pluspunt was, vaak in combinatie met de levendigheid (scoorde zelf ook nog 23%) en de sociale cohesie, maar bij de minpunten en de zaken die we als politiek op zouden moeten pakken kwamen heel erg veel verschillende antwoorden naar voren. Het gebrek aan winkels, de gebrekkige bereikbaarheid in combinatie met het station en het ontbreken van voorzieningen voor jongeren werden alle drie met 15% enkele keren benoemd, maar verder waren het vooral veel losse punten waar we als fractie en als afdeling mee aan de slag kunnen. Inmiddels hebben we tijdens de eerste 6 activiteiten zo’n 120 mensen aan de deur of aan de keukentafel gesproken over wat zij belangrijk vinden in hun dorp, Horst aan de Maas, Nederland en Europa. Allemaal informatie waar we mee aan de slag zijn en gaan.

Ombudsteam

Na het koude canvassen kwam de warmte van café ’t Stammineke als geroepen. De warmte werd alleen nog maar meer voelbaar toen de ene na de andere geinteresseerde binnen kwam. Uiteindelijk namen meer dan 50 mensen de moeite om, ondanks de sneeuw en gure wind, aanwezig te zijn bij de presentatie van ons ombudsteam. Ombudswerk dat, zo maakte Hans duidelijk, een van de belangrijkste pijlers van ons als Partij van de Arbeid is. Het gaat namelijk om de basis waar wij als politiek voor dienen, mensen helpen met het oplossen van hun problemen. En of we nu 100 mensen helpen of maar 1, zodra we iemand van zijn of haar probleem af hebben kunnen helpen is het de moeite van het oprichten waard geweest. Dit belang werd overigens nog onderschreven door Hans die aangaf dat er, zowel op het partijbureau als in de Tweede Kamer fractie, mensen vrij zijn gemaakt om de 137 regionale ombudsteams te ondersteunen. Mocht je met een probleem zitten? Neem dan contact op met het ombudsteam via pvdahorstaandemaas@pvda.nl of via 0681470846 (woensdagavond en zaterdagochtend bereikbaar). Als fractie en als afdeling willen we Rieky, Jos en Gijs veel succes wensen met hun taak!

hans spekman 005Politieke actualiteit

Als je dan toch de voorzitter van de Partij van de Arbeid in je midden hebt kun je de kans maar beter meteen pakken om het gesprek met hem aan te gaan. We hebben ervoor gekozen een aantal initiatieven vanuit de Grubbenvorster samenleving te presenteren. Allereerst heeft Berend Titulaer het belang van het station voor de leefbaarheid geschetst, samen met de inbreng van Richard, die aangaf waarom we als raad 5 ton hebben gereserveerd om hier een integraal infrstructureel plan van te maken hebben we afgesproken dat we dit tijdens het bezoek van Duco Hoogland aan Hegelsom op 5 april meenemen. Daarnaast heeft Joke Kersten, samen met de gespreksleider van de avond, Servaas Huys, kort wat gezegd over de Dorpsdagvoorziening in Grubbenvorst. Een initiatief dat op de warme interesse van Hans kon rekenen en waarover de eerste vervolgafspraken alweer zijn gemaakt. Een onderwerp dat overigens op 15 juni terugkomt als onze 16 dorpentour Kronenberg aandoet en Jetta Klijnsma daar de Dorpsdagvoorziening opent. Verder is er een veelvoud aan onderwerpen de revue gepasseerd. Zo vroeg Behoud de Parel aandacht voor de rol die de subsidies van de landelijke overheid hebben bij de instandhouding van de IV sector, werd er gesproken over de samenwerking met de VVD, met alle voors en tegens van dien en werd uiteraard het Kinderpardon besproken en werd er namens de dorpsraad gevraagd naar de mogelijkheid tot een wettelijke grondslag voor overlegplatformen zoals wij die met de dorpsraden kennen. De tijd was voorbij voordat we er erg in hadden en de borrel achteraf bleef nog lang gezellig druk.

En nu knallen!

Waar deze avond echter vooral voor heeft gezorgd is dat we als fractie en als afdeling barstensvol met energie zitten om verder door te knallen met onze 16 dorpentour. Het liefst zouden we de 10 dorpen in 10 weken bezoeken in plaats van in 10 maanden, maar de realiteit leert ons dat er zoveel interessante zaken naar voren komen uit onze activiteiten dat we de rest van het jaar onze handen vol hebben aan onze 16 dorpentour. Er zijn vanavond weer veel afspraken gemaakt over hoe we bepaalde onderwerpen oppakken en we kunnen niet wachten hiermee aan de slag te gaan. Rest mij  niets dan onze gastcanvassers (Ernst-Jan en Thomas) ontzettend te bedanken en iedereen uit te nodigen voor onze volgende activiteit, op 5 april in Hegelsom met Duco Hoogland.

Tot dan of tot een van onze volgende activiteiten in de 16 dorpentour! Kijk voor een overzicht van reeds georganiseerde en nog te organiseren activiteiten op deze overzichtspagina!

Station Grubbenvorst… eindelijk politieke steun?

januari 25, 2013 Plaats een reactie

Een dag nadat we opnieuw aandacht hebben gevraagd voor station Grubbenvorst lazen wij vanochtend groot in de Limburger: Jongeren in actie voor station Grubbenvorst! Een kop die ons als PvdA Horst aan de Maas niet verbaasd. De verschillende keren dat we in de raad voor het station hebben gepleit en ons werd verweten dat er helemaal geen behoefte zou zijn vanuit Grubbenvorst waren dus niet voor niets. We hebben de laatste jaren een aantal keren het station naar voren gehaald.

Nooit kregen we genoeg steun in de raad. Ook niet toen we op 11 september 2012 een Amendement in hebben gediend om in de raad politieke steun voor Station Grubbenvorst te krijgen. Op pagina 22 van het verslag roepen we op om de mogelijkheid van een toekomstige treinhalte Grubbenvorst te onderzoeken. Net zoals voorgaande keren kregen we slechts steun van SP en D66 en stemden CDA en Essentie tegen.

Gelukkig werken CDA en PvdA in de provincie wel goed samen op dit dossier. Onder andere Lia Roefs (PvdA) en Jeu Titulaer (CDA) hebben, met nog een aantal andere partijen, initiatiefvoorstel “De Limburg Lijnen” ingediend waarin onder andere wordt gepleit voor een station in Grubbenvorst.

Voor ons als PvdA Horst aan de Maas reden om opnieuw politieke steun in de gemeenteraad van Horst aan de Maas te zoeken. Daarom heeft ons raadslid Richard van der Weegen gisteren schriftelijke vragen gesteld aan het college. De belangrijkste vragen:

  1. Deelt u onze opvatting dat een station in Grubbenvorst een kans is voor dorp, gemeente en Greenport (Campus)?
  2. Bent u het met ons eens dat station Grubbenvorst een grote stap dichterbij is gekomen?
  3. Bent u bereid om u actief in te zetten voor het realiseren van het station … ?
  4. Bent u bereid om de realisatie van station Grubbenvorst op te nemen in het GVVP … ?

Als fractie hopen we dat we nu eindelijk als gemeente samen een vuist kunnen maken voor station Grubbenvorst. Want, in tegenstelling tot wat men ons steeds verweet, draagvlak is er wel degelijk. Dat wijzen de 463 likes op Facebook en ruim 400 handtekeningen wel uit. Grubbenvorst…. ga zo door!

Categorieën:Gemeenteraad, Grubbenvorst

16-dorpentour PvdA: Hans Spekman bezoekt Grubbenvorst

januari 17, 2013 Plaats een reactie

HansSpekmanVoor de PvdA Horst aan de Maas staat de inwoner van onze mooie gemeente centraal. Om jullie als inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek zijn we met onze 16 dorpentour gestart. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. In elk dorp gaan we op verschillende manieren met mensen in gesprek. Na America, Broekhuizen en Broekhuizenvorst staan de bezoeken aan Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst en Hegelsom voor de deur: op 20 maart bezoeken we met Partij van de Arbeid voorzitter Hans Spekman Grubbenvorst waar we ons ombudsteam presenteren.Hans SpekmanHans Spekman is op 21 december 2011 door 81,8 procent van de PvdA leden gekozen tot voorzitter van de Partij van de Arbeid. Voordat hij als voorzitter aan de slag ging heeft hij zich in de Kamer voor veel verschillende zaken ingezet. Het dossier waarmee hij zijn laatste periode veel in het nieuws was was het zogenaamde Kinderpardon. Een regeling die uiteindelijk op 21 december 2012 door de ministerraad ging. Hans Spekman twitterde daarop: “Het #Kinderpardon is een feit. Ik ben zielsgelukkig. Een einde aan de onzekerheid van kinderen die hier thuis zijn en elders vreemd”.

 

Canvassen

Net als alle andere activiteiten binnen onze 16-dorpentour beginnen we ook met Hans Spekman deze avond met canvassen. Met een flink aantal vrijwilligers gaan we de Grubbenvorster deuren langs om de inwoners te vragen hoe ze naar hun dorp, gemeente en land kijken. Gewoon van deur tot deur met mensen in gesprek over zaken die zij belangrijk vinden. Dit hebben we in Grubbenvorst op 30 augustus 2012 ook al gedaan. De resultaten gebruiken tijdens ons dagelijkse politieke werk en als input voor ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

PvdA Ombudswerk

Als partijvoorzitter houdt Spekman zich vooral bezig met de vereniging en de volkspartij die de Partij van de Arbeid is. Enkele doelen die hij gesteld heeft zijn het organiseren van lijsttrekkerverkiezingen, uiteindelijk ook door niet PvdA leden, het contact met de mensen waar en wanneer het maar kan door te canvassen en het weer in ere herstellen van het ombudswerk. Hoe we dat als PvdA aanpakken wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

Hoe we dat in Horst aan de Maas in gaan regelen gaan we 20 maart presenteren. We hopen dat jullie deel willen nemen aan deze 16-dorpenactiviteit en zien jullie graag terug op woensdag 20 maart, van 20:30 tot 22:00 uur (inloop vanaf 20:00 uur) in Brasserie ‘In de Witte Dame’ (Past. Vullinghsplein 14, 5971 CB Grubbenvorst, 077-3278051). Tot dan of tot bij een van onze andere 16-dorpentour activiteiten.

In gesprek met: Lutz Jacobi en Tjeerd van Dekken (verslag)

augustus 30, 2012 Plaats een reactie

Thuis van weer een mooie campagnedag. Begonnen met een debat met scholieren van het Bernardinus college in Heerlen en voortgezet met onze ‘in gesprek’ cyclus die vandaag in Grubbenvorst neerstreek voor een gesprek met Lutz Jacobi en Tjeerd van Dekken.

Waar we vorige week met Jetta Klijnsma in Horst met in totaal 290 mensen spraken, gingen we nu met Grubbenvorst in gesprek over dossiers als de intensieve veehouderij, ruimtelijke ordening, milieu, natuur en alles wat mensen verder met ons wilden delen. Ook deze dag was weer in een aantal onderdelen verdeeld. Zo zijn we de dag begonnen met een bezoek aan het LOG Witveld waar Lutz, Tjeerd en Lia Roefs (statenlid voor de PvdA) met een aantal ondernemers in gesprek zijn gegaan en het gebied hebben bekeken. Als fractie en als partij blijven we met ondernemers en omwonenden in gesprek. We zijn en blijven voor een goed LOG, en we zijn en blijven tegen het NGB. Blijft echter de verantwoordelijkheid om over deze mening in gesprek te blijven.

In gesprek

Na dit gesprek en een prettig hapje eten bij één van onze Grubbenvorster partijgenoten zijn we met hulp van een aantal vrijwilligers in een deel van Grubbenvorst deur aan deur met mensen in gesprek gegaan. Stuk voor stuk zinvolle gesprekken die ons als fractie en als PvdA’ers verder op weg helpen. Enkele zaken die bij mij zijn blijven hangen zijn de wens om het centrum af te maken, een voorziening voor de Grubbenvorster jeugd, maar ook een gesprek met een meneer die alle vertrouwen in de politiek kwijt was. Ik hoop dat ik in het daaropvolgende gesprek een klein stukje van dat wantrouwen weg heb kunnen nemen. Het geeft hoe dan ook aan dat er nog heel veel werk te verzetten is. In totaal hebben we 150 rozen uitgedeeld en evenzoveel gesprekken en gesprekjes gevoerd.

De avond is vervolgens afgesloten met een huiskamerbijeenkomst in ‘De Witte Dame’, waar Lutz met zo’n 20 aanwezigen heeft gesproken over  intensieve veehouderij, ruimtelijke ordening, milieu en de politiek in zijn algemeenheid. In een goed en constructief gesprek, waarin ieders mening werd gehoord, hebben we samen weer een stap gezet in onze visievorming en zijn vele vragen en suggesties uitgewisseld. Een geslaagde avond die smaakt naar meer!

Resultaat

Uiteindelijk hebben we vandaag met 180 mensen persoonlijk contact gehad. Samen met de ‘In gesprek met Jetta’ activiteit en de ‘vierkante tafel gesprekken’ die ik eerder deze zomer heb gehouden, maakt dat 500 persoonlijke contacten in Horst aan de Maas. Zoals al eerder gezegd en geschreven is dat de manier waarop de PvdA, gemeentelijk en landelijk, doorgaat. Van deur tot deur, van terras tot terras en van mens tot mens het gesprek aan gaan en samen knokken voor een eerlijker en socialer Nederland. Lutz en Tjeerd, bedankt voor de komst en samen strijden we verder! Onze ‘In gesprek met’ cyclus zetten we voort op 6 september met een bezoek van Frans Timmermans aan Sevenum.

Sluit ik af met een zin waar ik de laatste weken mijn blogs steeds mee af heb gesloten, want met nog een dikke week te gaan (al meer dan 1000 uitgebrachte stemmen) sta ik nog steeds in de top 5 van de verkiezing tot Beste Webpoliticus van Nederland. STEM (!!!) en help me mee ook digitaal nog beter bereikbaar te worden!

In gesprek met: Lutz Jacobi en Tjeerd van Dekken

augustus 23, 2012 Plaats een reactie

Als PvdA Horst aan de Maas zijn we al enkele weken bezig met onze ‘In gesprek’ tour. Als fractie hebben we met enkele tientallen inwoners uit onze gemeente gesproken en afgelopen vrijdag hebben we met onze landelijke nummer twee, Jetta Klijnsma, in totaal 290 mensen gesproken over werkgelegenheid, de WMO, toegankelijkheid en andere zorgen waar onze inwoners mee zitten. We weigeren te kiezen voor de populistische one-liner, maar kiezen voor het inhoudelijke gesprek, van deur tot deur en van persoon tot persoon.

Dit succes zetten we de komende jaren door, te beginnen op woensdag 29 augustus. Dan bezoeken Lutz Jacobi (nummer 11 op de lijst) en Tjeerd van Dekken (nummer 35) Grubbenvorst om met onze inwoners in gesprek te gaan over Intensieve Veehouderij, natuurontwikkeling en alles wat verder ter sprake komt.

Hoe ga je met ons in gesprek?

We organiseren dit gesprek, net als met Jetta Klijnsma,  in drie delen. Allereerst gaan we met enkele vragenstellers een hapje eten bij een van onze partijgenoten thuis. Dus: heb je een leuke of interessante vraag of opmerking? Mail deze dan naar roy_bouten@hotmail.com. Daarna gaan we van 18:30 tot 20:00 uur met Lutz, Tjeerd en een flink aantal vrijwilligers van deur tot deur het gesprek aan met de inwoners van Grubbenvorst. We sluiten de avond van 20:30 tot 22:00 uur af met een huiskamerbijeenkomst bij ‘De Witte Dame’ om met iedereen die daarvoor open staat in gesprek te gaan over Intensieve Veehouderij, natuurontwikkeling en alles wat verder naar voren komt.

Dus: Praat met ons mee en doe met ons mee! Kun je de 29e niet? Noteer dan alvast 6 september in je agenda als we met Frans Timmermans (nummer 8 op de lijst) in Sevenum met Horst aan de Maas in gesprek gaan! Sluit ik af met een zin waar ik de komende weken vaker mijn blogs af ga sluiten. Na 9 dagen en drie tussenstanden sta ik nog steeds in de top 5 van de verkiezing tot Beste Webpoliticus van Nederland. STEM (!!!) en help me mee ook digitaal nog beter bereikbaar te worden! Lees ook mijn blog hierover.

Categorieën:Algemeen, Grubbenvorst, PvdA