Archief

Archive for the ‘In gesprek met’ Category

Flexibele en openbare werkplekken in Horst aan de Maas

mei 7, 2013 1 reactie

Banner openbare werkplekkenHorst aan de Maas is een ondernemende gemeente met 16 ondernemende kernen en heel erg veel ondernemende inwoners die actief zijn in ondernemingen, verenigingen als student en op vele andere plekken. Als volksvertegenwoordiger is het een voorrecht om gesprekken met deze ondernemers te voeren en met gezamenlijke ideeën aan de slag te gaan. Tijdens enkele van deze gesprekken kwam het idee van openbare en flexibele werkplekken naar voren. Een idee waar we in vervolggesprekken met ondernemers, vrijwilligers van verenigingen en achterban een motie van hebben gemaakt en die vanavond met grote meerderheid is aangenomen in de raad van Horst aan de Maas. Als het goed loopt hebben we vanaf 1 januari 2014 openbare en flexibele werkplekken in Horst aan de Maas!

Meerwaarde openbare en flexibele werkplekken

Tijdens de gesprekken bleek dat er vanuit verschillende doelgroepen behoefte is aan dergelijke openbare en flexibele werkplekken. Dienstverlenende ondernemers die veel thuis werken maar soms behoefte hebben aan contact met andere ondernemers, vrijwilligers van verenigingen die gezamenlijk aan een dossier willen werken, studenten die op zoek zijn naar een locatie om aan het werk te gaan. Allemaal mensen die niet veel nodig hebben om in deze behoefte te voorzien. Te denken valt aan draadloos internet, eventueel een computer of kopieerapparaat, een koffiezetapparaat en een locatie. Soms volstaat een horecagelegenheid, soms ligt er een andere behoefte. Als gemeente hebben we locaties die, eventueel met wat kleine aanpassingen, aan deze voorwaarden voldoen en die niet optimaal worden benut. Wat zou het dan mooi zijn om deze vraag en dit aanbod bij elkaar te brengen. Zeker als gemeente die multifunctionaliteit van accommodaties en ook het organiseren van de ontmoeting als pijlers van beleid ziet.

Groeimodel op basis van behoefte en exploitatie

Als fractie hebben we erg veel ideeën hoe een dergelijke werkplek eruit zou moeten zien. In ons ideaalplaatje zien wij op verschillende plekken in onze gemeente openbare en flexibele werkplekken ontstaan waar allerlei doelgroepen zich in hun activiteiten weten te ontwikkelen en waar de exploitatie wordt gedragen door ondernemers en daardoor vrijwilligers gratis van de voorziening gebruik zouden kunnen maken, maar ook een regulier commercieel concept als seats to meet zou een mooie voorziening zijn voor Horst aan de Maas. Het doet er echter niet toe wat wij als fractie vinden, het gaat erom dat we bijdragen aan het voorzien in een behoefte. Daarom hebben we ingezet om op 1 oktober een concept gereed te hebben hoe we een dergelijke pilotwerkplek in gaan richten om deze vervolgens op 1 januari 2014 operationeel te hebben. Vervolgens willen we in het pilotjaar 2014 bekijken wat de behoefte is en hoe we deze behoefte uit kunnen rollen over de gemeente met daarin duidelijk hoe we de gemeentelijke verantwoordelijkheid zien. We zijn blij dat vrijwel alle fracties ons hierin steunen.

Wat ons betreft een mooi voorbeeld hoe we middels een groeimodel van een idee tijdens een van de vele geweldige gesprekken die we met onze ondernemende gemeenschap hebben komen tot een gemeentedekkend concept van flexibele en openbare werkplekken. Reacties en ideeën, over dit onderwerp of over andere onderwerpen, zijn en blijven welkom. Lees hier de volledige Motie flexibele en openbare werkplekken.

Advertenties

Posterronde ombudsteam Horst aan de Maas

april 27, 2013 Plaats een reactie

Rieky en RoyVanochtend met een aantal actieve leden een flink aantal van onze dorpen bezocht om posters op te hangen voor het ombudsteam dat 20 maart door Hans Spekman werd geopend.  Komende weken de rest van de dorpen bezoeken en zorgen dat er infoborden in de oude gemeentes Meerlo-Wanssum en Sevenum worden geplaatst.

Doel van deze actie is uiteraard dat mensen die in de problemen zitten, zorgen hebben of er bij een overheidsinstantie niet doorheen komen ons weten te vinden zodat we samen aan een oplossing kunnen werken.

Ken of ben je zo iemand? Neem dan contact op met ons ombudsteam via pvdahorstaandemaas@pvda.nl of bel ons op woensdagavond of zaterdagochtend op 0681470846!

 

Birgit Gijs  Servaas Wietje en Jan

16 dorpentour: Hans Spekman bezoekt Grubbenvorst (verslag)

maart 21, 2013 Plaats een reactie

ombudsteamWoensdag 20 maart is een van de hoogtepunten van onze 16 dorpentour tot nu toe. Niet alleen kwamen we terug in het café waar het idee in augustus 2012 ontstond, niet alleen omdat we onze partijvoorzitter op bezoek hadden, maar vooral omdat deze activiteit in het teken stond van het openen van het ombudsteam van de PvdA Horst aan de Maas! En tenslotte, na geweldige bezoeken aan America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord en Griendtsveen, steekt Grubbenvorst er tot nu toe ook wat betreft de aantallen bovenuit. Bijna 30 mensen gesproken tijdens het canvassen en meer dan 50 mensen aanwezig bij ons politiek café. Kortom…. een topavond!

Canvassen

Waar we elke 16 dorpentour activiteit beginnen met canvassen was dat ook in Grubbenvorst niet anders. Wat wel anders was was de mindere eensgezindheid van de beantwoording. Bij de pluspunten van het dorp was 38% van de inwoners het er over eens dat de rustige woonomgeving het belangrijkste pluspunt was, vaak in combinatie met de levendigheid (scoorde zelf ook nog 23%) en de sociale cohesie, maar bij de minpunten en de zaken die we als politiek op zouden moeten pakken kwamen heel erg veel verschillende antwoorden naar voren. Het gebrek aan winkels, de gebrekkige bereikbaarheid in combinatie met het station en het ontbreken van voorzieningen voor jongeren werden alle drie met 15% enkele keren benoemd, maar verder waren het vooral veel losse punten waar we als fractie en als afdeling mee aan de slag kunnen. Inmiddels hebben we tijdens de eerste 6 activiteiten zo’n 120 mensen aan de deur of aan de keukentafel gesproken over wat zij belangrijk vinden in hun dorp, Horst aan de Maas, Nederland en Europa. Allemaal informatie waar we mee aan de slag zijn en gaan.

Ombudsteam

Na het koude canvassen kwam de warmte van café ’t Stammineke als geroepen. De warmte werd alleen nog maar meer voelbaar toen de ene na de andere geinteresseerde binnen kwam. Uiteindelijk namen meer dan 50 mensen de moeite om, ondanks de sneeuw en gure wind, aanwezig te zijn bij de presentatie van ons ombudsteam. Ombudswerk dat, zo maakte Hans duidelijk, een van de belangrijkste pijlers van ons als Partij van de Arbeid is. Het gaat namelijk om de basis waar wij als politiek voor dienen, mensen helpen met het oplossen van hun problemen. En of we nu 100 mensen helpen of maar 1, zodra we iemand van zijn of haar probleem af hebben kunnen helpen is het de moeite van het oprichten waard geweest. Dit belang werd overigens nog onderschreven door Hans die aangaf dat er, zowel op het partijbureau als in de Tweede Kamer fractie, mensen vrij zijn gemaakt om de 137 regionale ombudsteams te ondersteunen. Mocht je met een probleem zitten? Neem dan contact op met het ombudsteam via pvdahorstaandemaas@pvda.nl of via 0681470846 (woensdagavond en zaterdagochtend bereikbaar). Als fractie en als afdeling willen we Rieky, Jos en Gijs veel succes wensen met hun taak!

hans spekman 005Politieke actualiteit

Als je dan toch de voorzitter van de Partij van de Arbeid in je midden hebt kun je de kans maar beter meteen pakken om het gesprek met hem aan te gaan. We hebben ervoor gekozen een aantal initiatieven vanuit de Grubbenvorster samenleving te presenteren. Allereerst heeft Berend Titulaer het belang van het station voor de leefbaarheid geschetst, samen met de inbreng van Richard, die aangaf waarom we als raad 5 ton hebben gereserveerd om hier een integraal infrstructureel plan van te maken hebben we afgesproken dat we dit tijdens het bezoek van Duco Hoogland aan Hegelsom op 5 april meenemen. Daarnaast heeft Joke Kersten, samen met de gespreksleider van de avond, Servaas Huys, kort wat gezegd over de Dorpsdagvoorziening in Grubbenvorst. Een initiatief dat op de warme interesse van Hans kon rekenen en waarover de eerste vervolgafspraken alweer zijn gemaakt. Een onderwerp dat overigens op 15 juni terugkomt als onze 16 dorpentour Kronenberg aandoet en Jetta Klijnsma daar de Dorpsdagvoorziening opent. Verder is er een veelvoud aan onderwerpen de revue gepasseerd. Zo vroeg Behoud de Parel aandacht voor de rol die de subsidies van de landelijke overheid hebben bij de instandhouding van de IV sector, werd er gesproken over de samenwerking met de VVD, met alle voors en tegens van dien en werd uiteraard het Kinderpardon besproken en werd er namens de dorpsraad gevraagd naar de mogelijkheid tot een wettelijke grondslag voor overlegplatformen zoals wij die met de dorpsraden kennen. De tijd was voorbij voordat we er erg in hadden en de borrel achteraf bleef nog lang gezellig druk.

En nu knallen!

Waar deze avond echter vooral voor heeft gezorgd is dat we als fractie en als afdeling barstensvol met energie zitten om verder door te knallen met onze 16 dorpentour. Het liefst zouden we de 10 dorpen in 10 weken bezoeken in plaats van in 10 maanden, maar de realiteit leert ons dat er zoveel interessante zaken naar voren komen uit onze activiteiten dat we de rest van het jaar onze handen vol hebben aan onze 16 dorpentour. Er zijn vanavond weer veel afspraken gemaakt over hoe we bepaalde onderwerpen oppakken en we kunnen niet wachten hiermee aan de slag te gaan. Rest mij  niets dan onze gastcanvassers (Ernst-Jan en Thomas) ontzettend te bedanken en iedereen uit te nodigen voor onze volgende activiteit, op 5 april in Hegelsom met Duco Hoogland.

Tot dan of tot een van onze volgende activiteiten in de 16 dorpentour! Kijk voor een overzicht van reeds georganiseerde en nog te organiseren activiteiten op deze overzichtspagina!

16-dorpentour PvdA: Duco Hoogland bezoekt Hegelsom

maart 13, 2013 Plaats een reactie

Duco HooglandVoor de Partij van de Arbeid Horst aan de Maas staat de inwoner van onze mooie gemeente centraal. Om onze inwoners Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek zijn we met onze 16 dorpentour gestart. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. In elk dorp gaan we op verschillende manieren met mensen in gesprek. Na America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen en Grubbenvorst staat op 5 april een bezoek aan Hegelsom op het programma, waar we met Tweede Kamerlid Duco Hoogland met de inwoners van Hegelsom in gesprek gaan.

Duco Hoogland

Duco Hoogland is met zijn 29 jaar een van de jongste Kamerleden. Aan zijn portefeuille is dat echter niet te zien. Met Openbaar Vervoer heeft hij de komende jaren een stevige portefeuille om invulling aan te geven. De afgelopen periode heeft hij dan ook al flink van zich laten horen. We kennen allemaal de discussie rondom het Fyra dossier, maar ook voor reizigers belangrijke zaken als versnippering op het spoor, de hoge prijzen in het openbaar vervoer of de marktwerking op het spoor hebben zijn directe aandacht.

Hegelsom

En waar kunnen we de woordvoerder openbaar vervoer nu beter ontvangen dan in het dorp waar (tot nu toe!) het enige station van onze gemeente ligt: Hegelsom. Voordat we dit onderwerp bespreken gaan we van 18:30 tot 20:00 uur van deur tot deur in gesprek met de inwoners van Hegelsom over hun mening over Hegelsom, Horst aan de Maas, Nederland en Europa. Met een aantal korte vragen willen we een beeld krijgen van de mening van onze inwoners welke we vervolgens weer meenemen in ons dagelijks politieke werk en als input voor het verkiezingsprogramma. Kunnen we meteen kijken in hoeverre mensen de discussie rondom het trapveldje hebben gevolgd 🙂

Openbaar Vervoer

Zoals al aangegeven heeft Duco Openbaar Vervoer in zijn portefeuille. Over dat onderwerp willen we 5 april van 20:30 tot 22:00 uur met geinteresseerde inwoners uit onze gemeente in gesprek in Zorgboerderij Wienes in Hegelsom. Uiteraard hebben we als fractie een aantal zaken die we daar willen bespreken, zoals het station Grubbenvorst, leerlingenvervoer van en naar kleine scholen en in hoeverre bijvoorbeeld een belbus voldoende is om een dorp te ontsluiten, maar het is vooral de bedoeling dat we de mening van onze inwoners horen.

Dus: Lijkt het je interessant om mee te praten over Openbaar Vervoer of heb je andere vragen aan Duco Hoogland? Kom dan 5 april om 20:30 naar Zorgboerderij Wienes op de Hagelkruisweg 20 in Hegelsom. Graag tot dan of een van onze andere activiteiten in de 16 dorpentour. Kijk hier voor een overzicht van uitnodigingen en verslagen van de 16 dorpentour.

Trapveldje Hegelsom

maart 13, 2013 Plaats een reactie

Trapveldje 1Het mooiste van raadslid zijn is benaderd worden door inwoners die zich bezig houden met de leefbaarheid van hun dorp en er vervolgens samen iets mee kunnen doen. Een voorbeeld daarvan is het trapveldje in Hegelsom. Door de tweet van een inwoner werd ik gewezen op de dramatische staat van het trapveldje aan de Kamplaan. Na een bezoekje ter plekke en overleg met de dorpsraad en Jong Nederland bleek hier in potentie een geweldig voorbeeld van particulier initiatief te liggen. De gemeente zorgt voor een trapveldje, jong Nederland zorgt voor een gebouwtje met opslagruimte, toiletvoorziening en wasvoorziening en zorgt voor een hekwerk met poort dat de toegankelijkheid garandeert. Heel jong Hegelsom zou zich dagelijks uit moeten kunnen leven op dit trapveldje. Tijdens het bezoek bleek echter dat dit op een veld in de huidige staat onmogelijk is. Elke stap op het veld maakte duidelijk dat er geen droog gras te vinden was, maandenlang. Gewoonweg onacceptabel.

Daarom heb ik tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 maart spreekrecht aangevraagd in de raad. Na wat Google earth plaatjes en foto’s ter plaatse in een powerpoint te hebben gemikt kon niemand ontkennen dat de huidige staat van het trapveldje niet de bedoeling kan zijn. Zoals dagblad de Limburger twitterde tijdens de raadsvergadering: “Trapveldje Hegelsom lijkt bij regen meer op zwembad, laat raadslid Roy Bouten van Horst aan de Maas ons zien tijdens vergadering”. De volledige bijdrage is hier te zien, maar het draait om de laatste zin. Wethouder: los het op. Zorg dat Hegelsom haar trapveldje weer kan gaan gebruiken!
Het antwoord van de wethouder was zo mogelijk nog duidelijker. De huidige staat van het trapveldje is onacceptabel. Een trapveldje moet inderdaad gewoon gebruikt kunnen worden en we gaan het dan ook oplossen. Uiteraard ben ik blij met het antwoord van de wethouder, maar we zijn pas tevreden als het trapveldje door Hegelsom optimaal gebruikt zal worden. We blijven ons hier dan ook actief voor inzetten! Lijkt me een mooi streven om komend voorjaar deze discussie af te sluiten met een partijtje voetbal tussen een team van de gemeente en de Hegelsomse jeugd.

16 dorpentour: Lutz Jacobi bezoekt Griendtsveen (verslag)


Bijeenkomst GriendtsveenAls Partij van de Arbeid Horst aan de Maas zijn we zoals bekend bezig met onze 16 dorpentour. Doel van deze 16 dorpentour is om de inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. Na America, Broekhuizen,  Broekhuizenvorst en Evertsoord hebben we op vrijdag 1 maart een topavond gehad in Griendtsveen. Een uitgebreid verslag van een zeer succesvolle avond!

Canvassen

Net zoals alle andere activiteiten van onze 16 dorpentour begonnen we ook in Griendtsveen met het canvassen. Van deur tot deur en van keukentafel tot keukentafel met mensen in gesprek. Kijken wat mensen bezig houdt en waar wij als PvdA-PK fractie en als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas voor moeten strijden. Als je kijkt naar de positieve punten noemde 68% van de inwoners van Griendtsveen de rustige woonomgeving, vaak in samenhang met de mooie natuur en milieu en de sociale samenhang (scoorde op zichzelf ook nog 14%). Andere pluspunten zijn het bestaan van de basisschool met 11%, de bereikbaarheid met 4% en 4% die geen mening had. Naast de pluspunten werden er ook minpunten genoemd al was daar minder eensgezindheid te ontdekken. Grootste minpunt was het ontbreken van voorzieningen (25%), gevolgd door 21% van de inwoners die geen negatieve punten wisten te benoemen, het ontbreken van winkels (14%), ontbreken van woningen (11%), de slechte bereikbaarheid en openbaar vervoer (7%), overlast (7%), onveiligheid (4%), troep (4%), sociale cohesie (4%) en onderhoud openbare ruimte (4%). Als PvdA Horst aan de Maas gaan we hier zowel in de raad (als PvdA-PK) alsook voor het verkiezingsprogramma mee aan de slag.

Dorpsraad Griendtsveen

Grootste domper van de avond was de miscommunicatie waardoor we zijn vergeten de Griendtsveense dorpsraad uit te nodigen. Hier kwamen we achter toen twee van onze vrijwilligers toevallig bij de voorzitter van de dorpsraad langs de deur kwamen. We gaan uiteraard alsnog met de dorpsraad in gesprek!

Natuur en milieu

Na het canvassen organiseren we een themabijeenkomst waarbij we het betreffende dorp met het Tweede Kamerlid proberen te koppelen. In een mooi dorp als Griendtsveen ligt de combinatie met de groenste politicus van 2009 en 2012 uiteraard voor de hand, met natuur en milieu in haar portefeuille was Lutz Jacobi ook perfect op haar plaats tijdens onze bijeenkomst in De Zaal.

Bijeenkomst Griendtsveen 2In de kleine twee uur dat we met zo’n 20 aanwezigen hebben gediscussieerd over de toekomst van natuur en milieu in Horst aan de Maas en Noord-Limburg is een flink aantal onderwerpen de revue gepasseerd. Belangrijkste lijn in het verhaal is de noodzaak van balans. Balans tussen belangen. Balans tussen groen, water, economie en krimp. Al deze zaken hangen met elkaar samen en hebben elkaar nodig. Op dit moment zien we teveel dat de natuur niet de plaats krijgt die het verdient. Op papier belijden we een natuurbeleid om trots op te zijn, maar in de uiteindelijke plannen blijken ze niet gerealiseerd. De balans waar Lutz het over had wist ze mooi samen te vatten door een bijeenkomst eerder op de dag waar ze een prijs kreeg van de garnalenvissers. Juist omdat ze daar in staat is de balans te zien tussen economie en natuur. Of zoals ze zelf omschreef: “De waddenzee zonder vissers is geen zee meer. Maar we moeten wel inzetten op bepaalde condities zoals hybride motoren. Doen we dit niet dan zal het nageslacht er geen vis meer vangen.”

Waar de aanwezigen het grotendeels over eens waren is dat de gemeente aan zet is. Zoals Lutz Jacobi het schetst: “Gemeenten moeten natuur meenemen in hun denken. In bestemmingsplannen bijvoorbeeld. Maar ook landelijk is dit het moment van de waarheid. Waar het vorige kabinet de Ecologische Hoofdstructuur doorbrak heeft deze regering het netwerk van groene pareltjes weer hersteld. Daarnaast is er 200 miljoen bijgekomen voor natuurbeheer. Zou nog 70 miljoen bij moeten komen. Daar moeten we voor gaan knokken!”, maar ook daar moeten rijk en gemeenten elkaar vinden. Want hoe kan het dat het Rijk de uitkering van het gemeentefonds zo in te richten dat stenen worden beloond, ze daarmee natuurbeleid in de weg staan.

Maar hoe moeten we als gemeenten dan zorgen dat we de natuurwaarden integraal afwegen tegen bijvoorbeeld economische belangen. Hoe kunnen we de samenhang waarborgen als je enerzijds met Groenbeleidsplannen, bomenbeleidsplannen en een beleidsplan openbaar groen te maken hebt en aan de andere kant geen ruimte in je bestemmingsplan inruimt voor de in voorgaande plannen genoemde streefwaarden. Een mooi streven voor de komende periode!

Maar er zijn veel meer dossiers die de moeite van het bespreken waar waren. Zo werd er gesproken over cultuurlandschap, behoud van biodiversiteit, de toegankelijkheid van de natuur, de relatie tussen LOG’s, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden en werd de suggestie om misschien maar gewoon van onze dorpen af te blijven besproken. Allemaal zinnige bijdragen in een mooie en inhoudelijke thema avond en stuk voor stuk discussies die nog niet voltooid is en waarover vanavond de eerste vervolgafspraken al zijn gemaakt.

De avond werd afgesloten met een mooie zinsnede van Lutz Jacobi die aangaf wat de sociaal democratie voor haar betekent: “Alles wat kwetsbaar en van waarde is moeten we beschermen. Daarbij moeten we niet vergeten dat mens en omgeving bij elkaar horen!”

En nu door!

We zitten nu ongeveer op een derde van onze 16 dorpentour en het enthousiasme voor het restant groeit stevig. We hopen dan ook velen van jullie te zien op een van onze volgende activiteiten, op 20 maart met Hans Spekman in Grubbenvorst, op 5 april met Duco Hoogland in Hegelsom, op 31 mei met Myrthe Hilkens in Horst of op 15 juni met Jetta Klijnsma in Kronenberg. Ik hoop tot dan. Ik kan niet wachten! Kijk voor een overzicht van reeds georganiseerde en nog te organiseren activiteiten op deze overzichtspagina!

16 dorpentour: Manon Fokke bezoekt Evertsoord (verslag)

februari 16, 2013 1 reactie

Bijeenkomst EvertsoordAls Partij van de Arbeid Horst aan de Maas staan we aan de start van een druk jaar. Nadat we in november 2012 zijn gestart met onze 16 dorpentour hebben we dit jaar minimaal 12 bezoeken gepland. Doel van deze 16 dorpentour is om de inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek. 16 maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen. Na AmericaBroekhuizen en Broekhuizenvorst was gisteren de beurt aan Evertsoord! Een uitgebreid verslag van een zeer succesvolle avond!

Canvassen

We starten onze activiteiten altijd met het canvassen. Van deur tot deur in gesprek met mensen over datgene dast zij belangrijk vinden. Niet zeggen waar je als politiek voor staat, maar starten met luisteren naar mensen. Als volksvertegenwoordiger een zeer belangrijk deel van je werk. Al werd het in Everstoord meer van keukentafel tot keukentafel in plaats van deur tot deur, want naast het feit dat we overal uitgebreid te woord werden gestaan werden we bijna overal binnen uitgenodigd. Ook over de inhoud bleek redelijk veel eensgezindheid in Evertsoord. Alle inwoners die we hebben gesproken noemden de rustige woonomgeving, vaak in combinatie met de prachtige natuur, als grootste pluspunt van Everstoord. Bij het vragen naar de minpunten waren de antwoorden diverser. Zaken die naar voren kwamen waren de woningbouw, het leerlingenvervoer en het willen behouden van het gemeenschapshuis.

Overlegplatform

Tijdens het eerste deel van de themabijeenkomst in de Smelentos bleek dat er met de voelsprieten van het overlegplatform Evertsoord niets mis is, want zij benoemden exact dezelfde zaken. In een uitgebreide discussie met zo’n 15 aanwezigen, werden een aantal zaken besproken.

Zo werd er een warm pleidooi gehouden voor behoud van het gemeenschapshuis de Smelentos. Vooral in een kleine gemeenschap, waar weinig voorzieningen zijn en de mensen toch op elkaar zijn aangewezen, is een gemeenschapshuis van levensbelang. Of, zoals Era Seijkens van het overlegplatform het mooi omschreef, het hart van Everstoord ligt in de Smelentos. Daarnaast werd uitgebreid gesproken over het leerlingenvervoer en het belang voor de overige voorzieningen en de leefbaarheid van het gezamenlijk naar school gaan van de jeugd van Evertsoord en Kronenberg. Afgesproken is dat we hierover in de toekomst verder in gesprek gaan.

Schriftelijke vragen woningsplitsing

Maar ook het belang van woningbouw werd met verve gebracht. Zo blijkt, volgens de aanwezigen, dat woningsplitsing van langgevelboerderijen slechts mogelijk is als deze met de gevel parallel aan de weg liggen. Dat terwijl woningsplitsing, juist in de wat kleinere kernen, veel kansen biedt voor starters om betaalbare huisvesting te komen of voor mensen met een zorgbehoefte die hierdoor langer thuis kunnen blijven wonen. Als fractie hebben we hierover vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college.

  1. Deelt u onze mening dat woningsplitsing kan leiden tot betaalbare starterswoningen?
  2. Deelt u onze mening dat woningsplitsing bij kan dragen aan het langer thuis blijven wonen van zorgbehoeftigen?
  3. Deelt u onze mening dat het dus goed zou zijn als er meer gebruik zou worden gemaakt van woningsplitsing in plaats van nieuwbouw, mede gelet op de demografische ontwikkelingen in onze regio?
  4. Bent u bereid het beleid rondom woningsplitsing indien nodig hierop aan te passen en met de gemeenschap te communiceren?

Manon Fokke

Zoals in de inleiding al aangegeven worden tijdens al onze activiteiten Tweede Kamerleden uitgenodigd. In dit geval had Manon Fokke toegezegd dat ze deel zou nemen. Ook al had ze de pech dat er op het laatste moment een hoorzitting werd gepland in Friesland, hield ze woord en kwam ook zij naar de Smelentos waar we in een klein uur spraken over de visie van de landelijke partij en de regering over decentraal bestuur. Belangrijkste opmerking was dat het voor de PvdA fractie niet zo zeer gaat om herindelingen, maar de prikkel om op te schalen door samenwerking en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Het was tevens goed om te horen dat Manon pleit voor maatwerk. Zo zijn Heerlen en Horst aan de Maas niet te vergelijken door de omvang van het verzorgingsgebied. De kwaliteit is prioritair aan het voorstel om te komen tot 100.000 plus gemeenten.

Vervolg

Al met al was het weer een topavond! Als fractie gaan we met de informatie aan de slag, zowel tijdens de dagelijkse politiek als input voor het verkiezingsprogramma. We willen de inwoners en het overlegplatform bedanken voor de gastvrijheid en de open discussie en we willen iedereen uitnodigen voor onze volgende bijeenkomsten, op 1 maart met Lutz Jacobi in Griendtsveen en op 20 maart met Hans Spekman in Grubbenvorst. Graag tot dan!