Archief

Archive for the ‘Kronenberg’ Category

16 dorpentour: Agnes Wolbert bezoekt Kronenberg (verslag)

juni 15, 2013 3 reacties

AgnesVandaag, zaterdag 15 juni, een geweldige dag gehad in het kader van onze 16 dorpentour. Na America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom en Horst hebben we in Kronenberg 35 huishoudens gesproken aan de deur, waren er 40 personen aanwezig bij de lunchbijeenkomst en woonden 80 mensen de opening van de dorpsdagvoorziening en het debat over burgerkracht bij. Als je de dubbelingen eruit haalt hebben we dik 100 mensen gesproken. Ondanks dat staatssecretaris Klijnsma door vervelende omstandigheden af heeft moeten zeggen, waarvoor we haar en haar familie veel sterkte toe willen wensen, hebben we een topdag gehad!

Canvassen

We beginnen onze activiteiten altijd door met de mensen in gesprek te gaan. Van 10:00 tot 12:00 zijn we met vrijwilligers van deur tot deur, en van keukentafel tot keukentafel in gesprek gegaan over die zaken die mensen bezighouden. Tijdens de gesprekken met de – Kronenbergse huishoudens bleek dat de inwoners van Kronenberg vooral te spreken zijn over de sociale cohesie (63%) en de rustige leefomgeving (31%). Opvallend daarbij was dat bijna iedereen die sociale vohesie niet als eerste keus benoemde, het dan als tweede pluspunt zei. Hoewel de meesten dus aangaven erg tevreden te zijn over Kronenberg, hebben we ook een aantal punten gehoord waar we mee aan de slag kunnen. Zo scoorde het gebrek aan winkels en voorzieningen als een pinautomaat met 49% het hoogst, gevolgd door de verkeersveiligheid (11%). Daarnaast hoorden we nog concrete punten zoals ontbreken waterdruk en verkeersborden. Als fractie en als afdeling gaan nemen we deze punten mee. Zowel tijdens onze dagelijkse politiek alsook voor het verkiezingsprogramma bij de volgende raadsverkiezingen.

Opening dorpsdagvoorziening

De KompeniejOm 14:00 uur werd de dorpsdagvoorziening officieel geopend. Na toespraken van Guido van de Hombergh, als voorzitter van de stichting leefbaarheid Kronenberg – Evertsoord en wethouder Birgit op de Laak was het woord aan gedeputeerde Peter van Dijk. Na een inspirerende toespraak bedankte hij alle vrijwilligers die bij hebben gedragen aan het mooie initiatief van de dorpsdagvoorziening door twee mensen, Guido van de Homberg en Piet Selen, een bos van 16 rode rozen aan te bieden. 16 rozen die stuk voor stuk staan voor een van onze krachtige kernen. De komende weken en maanden gaan we regionaal aan meer van deze pareltjes onze waardering uitspreken. Tenslotte was de eer aan wethouder Birgit op de Laak om, met een aantal bezoekers van de dorpsdagvoorziening, om de dorpsdagvoorziening officieel te openen door de naam te onthullen. Vanaf 14:45 gaat de dorpsdagvoorziening Kronenberg – Evertsoord door het leven als Kompeniej.

Debat burgerkracht

ZaalNa de officiële opening hebben we van 14:3o tot 16:30 onder leiding van Ben van Essen een interessant debat gehouden over de grenzen van burgerkracht. Een debat dat werd ingeleid door Jan Driessen die een gloedvol betoog hield over de patiëntenparticipatie van het gezondheidscentrum in America. Wat in zijn betoof erg aansprak was de manier waarop de dorpsraad America, samen met de initiatiefnemers, zoveel mensen uit het dorp heeft weten te betrekken. Zo is er een dorpspanel waar zo’n 50 mensen deel van uit maken en circuleren er enkele dorpsdagboeken waar mensen hun boodschap voor de toekomst van  het dorp in kwijt kunnen. Stuk voor stuk manieren om zoveel mogelijk draagvlak onder een geweldig initiatief als het gezondheidscentrum te krijgen. Na de bijdrage van Jan ging Piet Selen in op de vraag hoe een geweldig initiatief als de dorpsdagvoorziening Kronenberg de grenzen van de burgerkracht opzoekt. Een grens waarvan we ons af moeten vragen waar hij ligt, als we de cijfers van Piet volgen dat er reeds 2,5 miljoen mantelzorgers en 500.000 overige vrijwilligers actief zijn in de zorg in Nederland. Een sombere gedachte, die niet overeen lijkt te komen met de energie die in een dorp als Kronenberg los komt op het moment dat er iets van de grond getild moet worden. Niet voor niets is Kronenberg een van de 8 finalisten voor de dorpsvernieuwingsprijs 2013. Niet voor niets zijn in Kronenberg meer dan 100 vrijwilligers actief in de diverse projecten van de dorpsraad en in gemeenschapshuis de Torrekoel. Met een aantal voorbeelden schetste Piet ons vervolgens de zoektocht naar de balans tussen wat we mogen vragen aan burgerkracht enerzijds en wat we aan burgerkracht kunnen leveren anderzijds. Een balans die we ons als gemeentelijke politiek continue in het achterhoofd moeten houden als we de komende jaren voor beleidskeuzes staan op het gebied van bijvoorbeeld jeugdzorg, WMO en AWBZ. Piet sloot zijn betoog af met het staken van de zoektocht naar de grenzen, en de oproep: “Leve de mensen”.

Het vervolg

We hebben inmiddels 9 van de 16 dorpen bezocht, en we gaan met steeds meer energie door met bijeenkomsten in Lottum (juli, Judith Merkies en Michiel Servaes over Europa), Meerlo (30 augustus, Keklik Yucel over geloof en samenleving) en Melderslo (13 september, Loes Ypema over belang van kleine scholen). Noteer die data in de agenda’s en we zien jullie graag dan weer. Vergeet niet de overzichtspagina in de gaten te houden voor nieuwe uitnodigingen en verslagen van onze 16 dorpentour!

Advertenties

Agnes Wolbert opent Dorpsdagvoorziening


AgnesKomende zaterdag strijkt onze 16 dorpentour neer in Kronenberg. In verband met vervelende privé omstandigheden heeft staatssecretaris Klijnsma tot haar spijt af moeten zeggen voor de opening van de Dorpsdagvoorziening Kronenberg-Evertsoord. Agnes Wolbert, Tweede Kamerlid met onder andere Eerstelijnszorg, Preventie en Externe Veiligheid in haar portefeuille, heeft tijd vrij weten te maken om de opening, samen met gedeputeerde Peter van Dijk, op zich te nemen. Het programma in Kronenberg gaat gewoon door.

Klijnsma heeft toegezegd haar belofte snel alsnog na te komen en naar Horst aan de Maas te komen om met vrijwilligers van deze geweldige initiatieven in gesprek te gaan. Als organisatie van zowel de stichting leefbaarheid Kronenberg-Evertsoord alsook de PvdA Horst aan de Maas willen wij Jetta en haar familie sterkte wensen de komende tijd.

Tevens willen we deze mogelijkheid aangrijpen om iedereen nogmaals uit te nodigen om deel te nemen aan de bijeenkomst in de Torrekoel in Kronenberg waar we van 14:00 tot 14:30 de Dorpsdagvoorziening officieel openen en vervolgens, tot 16:00 uur, een debat houden over de grenzen aan burgerkracht. In tegenstelling tot berichten in enkele media is de bijeenkomst vanaf 14:00 uur geheel openbaar.

Dus: Graag zien we jullie zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur massaal in de Torrekoel in Kronenberg!

WIJ proefdag


WIJAls raadslid bestaat je werk uit een veelvoud van activiteiten. Van gesprekken met inwoners tot het lezen van dikke dossiers, van stevige debatten tot samen met medewerkers van organisaties opbouwend aan de slag op bepaalde dossiers. Afgelopen dinsdag was ook zo’n diverse dag. ’s Avonds steun voor een motie over openbare werkplekken terwijl we ’s middags deel uit mochten maken van de WIJ proefdag. Een dag meekijken in de sociale keuken van Horst aan de Maas op het gebied van de decentralisaties jeugdzorg en AWBZ, de kanteling van de WMO en de uitvoering van de Participatiewet. Een dag waar je als raadslid met trots kijkt naar college en ambtelijk apparaat. Een kort verslag.

Programmaplan en theorie

De middag begon met het bespreken van het programmaplan ‘Goed voor elkaar! Zo doen wij dat: participatie, ondersteuning en zorg in Horst aan de Maas’ en met het bespreken van aspecten uit de verschillende programmaonderdelen. Hoe zit het met de financiën? Hoe richten we onze arbeidsmarktbenadering in? Hoe gaan we vraaggericht te werk? Hoe zorgen we ervoor dat de dienstverlening zo goed mogelijk op de mensen is gericht? Wat is de toegevoegde waarde van een zorgnetwerk? Zomaar wat vragen die, ondanks de omvang van de dossiers, duidelijk uiteen zijn gezet door presentaties, voorbeelden en het nodige acteertalent. Een goede informatieve basis voor het praktijkgedeelte later op de dag die ons duidelijk maakte dat de visie die we als Horst aan de Maas hebben doorklinkt in alle programma onderdelen.

Boodschappen plus bus

Hoe kun je tijdens een WIJ proefdag beter vervoerd worden dan door de Boodschappen plus bus. Dit initiatief van het nationaal Ouderenfonds, die wordt bekostigd door de gemeente Horst aan de Maas, Wonen Limburg, Rabobank en Synthese, brengt vanaf januari 2011 senioren van hun huis naar verschillende uitstapjes. Te denken valt aan het doen van boodschappen, het bezoeken van musea of speciale activiteiten zoals een reis naar Kevelaer. Dinsdagmiddag was het echter ons vervoersmiddel naar de verschillende WIJ praktijkbezoeken. Ritten die door vrijwilliger Hans Hagens optimaal werden benut om ons bij te praten over de boodschappen plus bus.

Project patiëntenparticipatie medisch centrum America

Het eerste praktijkbezoek dat we deden was aan gemeenschapshuis aan de brug waar we door Marco Hesp en Ben van Essen een presentatie kregen over hoe men de patiëntenparticipatie van het gezondheidscentrum America aanpakt. Een term waar men zichzelf nog mee tekort doet, want bijna het hele dorp wordt meegenomen in het project. Door middel van bijvoorbeeld het burgerpanel van 50 inwoners en de inzet van 20 dorpsdagboeken wordt het gezondheidscentrum een project voor en door America waarin met rekening houdt met hoe het centrum eruit komt te zien, maar ook wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld het gemeenschapshuis.

Dorpsdagvoorziening Kronenberg

Na het bezoek aan America werden we, wederom met de boodschappen plus bus, naar Kronenberg gebracht waar een bezoek werd gebracht aan de in de Torrekoel gevestigde dorpsdagvoorziening. Door Piet Selen en Guido van den Homberg werd ons gepresenteerd hoe men in Kronenberg en Evertsoord vanuit de behoefte vele vrijwilligers en bezoekers bij elkaar bracht. Inmiddels worden er al twee dagdelen gevuld met activiteiten en een warme maaltijd. Op 15 juni wordt de DDV officieel geopend door staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Dorpsdagvoorziening Grubbenvorst

Tijdens de terugrit van Kronenberg naar Horst werden we door Silvie Joosten bijgepraat over de Dorpsdagvoorziening in Grubbenvorst en het verhaal achter ‘Kom erbij’. Een ontmoetingsplaats voor senioren met ook hier een warme maaltijd en een klussendienst waar inwoners elkaar helpen zijn slechts twee voorbeelden van de aanpak van Grubbenvorst. Interessant was vooral om te horen dat twee geweldige DDV’s elk een andere aanpak hebben en een andere visie. Een bevestiging dat al onze dorpen beschikken over een andere identiteit maar wel met dezelfde ondernemersdrang.

Toekomst

Dat laatste is misschien wel een van de belangrijkste constateringen van de WIJ proef dag. Er is geen specifieke blauwdruk die we over al onze dorpen kunnen leggen. Het gaat erom samen met de ondernemende en actieve inwoners in onze gemeente aan de slag te gaan de behoefte in onze gemeenschappen te vervullen. Een grote uitdaging waarmee we als college, raad en zeker ook ambtelijk apparaat goed op weg zijn! Dank aan alle deelnemers van deze middag voor de organisatie!

16 dorpentour: Jetta Klijnsma bezoekt Kronenberg


Jetta_KlijnsmaIn juni is onze 16 dorpentour alweer op de helft. Vanaf november in 16 Maanden met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen bezoeken. In elk dorp gaan we op verschillende manieren met mensen in gesprek. Na America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, GriendtsveenGrubbenvorst en Hegelsom en het op 31 mei geplande bezoek van Myrthe Hilkens aan Horst openen we op 15 juni met Jetta Klijnsma de dorpsdagvoorziening in Kronenberg en gaan we in gesprek over de kansen en bedreigingen van burgerkracht.

Jetta Klijnsma

Jetta Klijnsma is staatsecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Kabinet Rutte II. Als bewindspersoon zet ze zich ‘via een sociaal democratische tandem’ samen met minister Lodewijk Ascher in voor het eerlijkere antwoord op een heel aantal moeilijke vragen die deze economische tijd met zich meebrengt. Een van de dossiers waar ze op dit moment mee bezig is, is het pensioen van ZZP’ers.

Canvassen

Een 16 dorpentour activiteit is natuurlijk niet compleet als we niet eerst de inwoners naar hun mening hebben gevraagd. Daarom gaan we van 10:00 tot 12:00 in Kronenberg van deur tot deur om in gesprek te gaan over Kronenberg, Horst aan de Maas, Nederland en Europa. Gewoon op basis van de mening van de inwoners van Kronenberg. Een mening die we daarna gebruiken voor ons verkiezingsprogramma en voor onze actuele politiek.

Dorpsdagvoorziening

Jetta Klijnsma neemt de tijd voor alle gesprekkenNa het canvassen starten we met de opening van de dorpsdagvoorziening. Jetta Klijnsma is wat ons betreft de ideale persoon om de dorpsdagvoorziening te openen. Niet alleen omdat ze tijdens haar vorige bezoek aan Horst liet zien een ontzettend warm persoon te zijn, maar ook omdat we ervan overtuigd zijn dat men in de rest van het land kan leren van de geweldige initiatieven die onze atieve burgers hier nemen. In augustus vorig jaar riep Jetta nog op om zorg dichter bij de mensen te organiseren. We zijn dan ook ontzettend blij dat juist zij, middels een lunch en bijpassende openingshandeling met vrijwilligers en gebruikers, de dorpsdagvoorziening wil openen.

Bijeenkomst burgerkracht

Nadat de dorpsdagvoorziening officieel is geopend gaan we door met een openbare bijeenkomst over burgerkracht. Onder leiding van Ben van Essen gaan we, na een korte presentatie van de dorpsdagvoorziening Kronenberg en van het project patiëntenparticipatie in het gezondheidscentrum America, in gesprek gaan over de kansen en bedreigingen rond burgerkracht. Naast Jetta Klijnsma zijn ook gedeputeerde Peter van Dijk, wethouder Birgit op de Laak en diverse initiatiefnemers uitgenodigd om met u en ons in gesprek te gaan over dit thema.

Doe mee!

Dus: Iedereen die mee wil praten is van harte uitgenodigd! Wees welkom op zaterdag 15 juni van 14:30 tot 16:00 uur in de Torrekoel, Meerweg 11 in Kronenberg. Graag tot dan of tot een van onze andere 16 dorpentour activiteiten!

Categorieën:16 dorpentour, Kronenberg