Archief

Archive for the ‘Lottum’ Category

16 dorpentour: Judith Merkies en Michiel Servaes bezoeken Lottum (verslag)


RozenhofDe zomervakantie is aangebroken. Voor de PvdA Horst aan de Maas echter geen reden om stil te gaan zitten. Na  America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Horst en Kronenberg brachten we donderdag 11 juli, met Judith Merkies (Europees Parlement) en Michiel Servaes (Tweede Kamer), een succesvol bezoek aan Lottum. Een bezoek in het teken van de 16 dorpentour, waarin we 16 maanden op rij, met 16 Tweede Kamerleden, onze 16 dorpen bezoeken. Met 20 huishoudens gesproken te hebben aan de deur, een mooie rondleiding bij de Rozenhof en 25 aanwezigen bij het politiek café over hoe ons Europa eruit moet zien was het een topdag!

Canvasactie

De middag begon met een canvasactie waarin we met 20 Lottumse huishoudens in gesprek ging over hun blik op de samenleving en de politiek. Op de vraag naar de grootste pluspunten van Lottum noemde 50% de sociale cohesie en 17% noemde de gezelligheid van het rozendorp. Op de vraag waar we als politiek in Lottum mee aan de slag moeten werd door 39% het groenonderhoud genoemd, gevolgd door 33% die geen negatieve punten wisten te noemen. Daarnaast zijn er een aantal heel concrete punten benoemd waar we als PvdA meteen mee aan de slag gaan.

Rozenhof

Na de canvasactie werd de avond voortgezet met een bezoek aan de Rozenhof waar Theo en Betty Kranz de passie van Lottum vol overgave over wisten te brengen op Judith Merkies die onder de indruk was van de verhalen van twee van de vele honderden Lottumse vrijwilligers over de roos, het dorp en de kracht die los komt als beiden samen komen. Een kracht die ondersteund dient te worden daar waar mogelijk.

Den HookHoe zou Europa eruit moeten zien?

De dag werd afgesloten in café den Hook met een politiek café over Europa. De 25 aanwezigen gingen op basis van inleidingen van varkenshouder Edwin Michiels, pastoor Ruud Verheggen en kleine recreatieve ondernemer Wietje Selen in gesprek over hoe Europa er volgens ons uit zou moeten zien.

Edwin Michiels opende de avond met zijn visie op Europa. Een ondernemer die, samen met zijn vrouw Elly, aangeeft dagelijks met Europa te maken te hebben en die zou willen dat Europa voor iedereen ook daadwerkelijke gelijkheid zou betekenen. Zo zet Nederland op vele gebieden een stapje extra maar vergeet het daarmee dat de spelregels voor Nederlandse bedrijven verslechteren. Judith Merkies ondersteunde zijn oproep tot een échte Europese Markt maar geeft ook de moeilijkheid aan, namelijk dat de oplossing deels in Europa en deels in Nederland ligt. Het onderdeel werd afgesloten door een oproep van Edwin die zegt dat zodra deze gelijke markt daadwerkelijk is gerealiseerd om de landbouwsubsidies dan in te zetten voor maatschappelijke doelen als kwaliteit van lucht en water.

Na dit economische aspect van Europa werd door pastoor Verheggen de nadruk gelegd op de moraal van de Europese Unie. Op de dag van het Europese patroonfeest. Een Unie die, volgens de Meerlose pastoor, is opgericht op basis van de Christelijk sociale leer, iets dat terug zou komen in de Europese vlag waar 12 sterren in verschillende culturen staan voor perfectie, maar ook voor  de Maria-verschijningen in Rue de Bacin Parijs. Een Unie die niet haar wil op zou moeten leggen maar middels samenwerking zou moeten komen tot het beste resultaat waarbij het erom gaat dat we het samen goed hebben. Met de beeldspraak van een kind dat we moeten helpen als het gevallen is, maar wel zelf moeten laten lopen schetst hij zijn balans op eigen verantwoordelijkheid en elkaar helpen wanneer het nodig is. Michiel Servaes ging in op de symboliek van pastoor Verheggen door te stellen dat zijn dag in het teken had gestaan van de herdenking van Srebrenica, 18 jaar geleden, en de grondwaarde van Europa dat we door het zijn van een Europese gemeenschap kunnen voorkomen dat dergelijke mensenrechtenschendingen nooit meer voor zullen komen en dat we, door het opzoeken van de universele waarden die we delen, beter uit de crisis komen. Judith Merkies sloot zich hierbij aan door te stellen dat er heel veel is dat ons bindt over de grenzen van geloofs en levensovertuiging heen en dat ze zich volledig kon scharen achter de oproep tot solidariteit.

Na deze diepe en inhoudelijke discussie over waarden en ethiek werd de discussie verder gevoerd over daar waar Europa de kleine recreatieve onderneming raakt en vooral dat het voor de ondernemer van ondergeschikt belang is waar binnen de overheid verantwoordelijkheden vallen, maar vooral dat ze goed geregeld zijn. Daarnaast is er een mooie discussie gevoerd over de schaaldiscussie groot- versus kleinschalig. Waar de overheid die discussie nogal tot een groot punt maakt, zien ondernemers het vooral in elkaar verlengde. Of het nu gaat om winkels of recreatieve ondernemers, voor beiden is een bestaansrecht met elk een eigen publiek. De uitdaging voor toeristische ondernemers in Noord-Limburg is niet de schaaldiscussie, maar vooral het geven van smoel aan de regio. Een aanpak waar we als fractie op ideeën zijn gebracht en mee aan de slag gaan en waar een aantal aanwezige ondernemers tijdens de naborrel al mee aan de slag is gegaan. En waar kan dat beter dan in Lottum, een schoolvoorbeeld van toerisme dat ontstaan vanuit de kracht van een dorp. Als fractie gaan we aan de slag met de bewegwijzering en met de rol van ons als gemeentelijke overheid in relatie tot het bestaan van kleine recreatieve ondernemers.

Het vervolg

We hebben inmiddels 10 van de 16 dorpen bezocht, en we vervolgen onze 16 dorpentour in Meerlo (30 augustus, Keklik Yucel over geloof en samenleving) en Melderslo (13 september, Loes Ypema over belang van kleine scholen). Noteer die data in de agenda’s en we zien jullie graag dan weer. Vergeet niet de overzichtspagina in de gaten te houden voor nieuwe uitnodigingen en verslagen van onze 16 dorpentour!

Advertenties
Categorieën:16 dorpentour, Lottum

16 dorpentour: Judith Merkies en Michiel Servaes bezoeken Lottum


De vakantie is begonnen, maar dat is voor de PvdA Horst aan de Maas geen teken dat we het rustiger aan gaan doen. Na  America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Horst en Kronenberg staat donderdag 11 juli om 20:30 de tiende stop in onze 16 dorpentour op het programma. Een 16 dorpentour waarin we 16 maanden op rij met 16 Tweede Kamerleden onze 16 mooie dorpen bezoeken en in gesprek gaan met onze inwoners over een belangrijk dossier. In Lottum gaan we met Judith Merkies (Europees Parlementslid) en Michiel Servaes (Tweede Kamerlid) in gesprek over hoe Europa eruit zou moeten zien.

Judith MerkiesJudith Merkies

Judith houdt zich in het Parlement vooral bezig met milieu en omgeving. Haar motivatie vat ze als volgt samen: “Ik strijd voor een Europa dat innoveert en daarmee duurzamer wordt en banen schept. We moeten verstandig omgaan met onze grondstoffen, investeren in kleinschalige energieopwekking en een samenleving omarmen waarin leasen een grotere rol speelt, om zo het hergebruik van producten te stimuleren. Ik strijd tegen de export van vuilnis.” De afgelopen maand heeft ze zich vooral bezig gehouden met het stoppen van de ucleaire stresstests en over het niet privatiseren van ons drinkwater.

MichielMichiel Servaes

Michiel Servaes heeft een schat aan internationale ervaring. Als diplomaat werkte hij in crisisgebieden, als promotor van het Nederlands bedrijfsleven en als onderhandelaar in Europa. Hij geeft aan altijd trots te zijn geweest ons land te mogen vertegenwoordigen en als geen ander te weten hoe belangrijk het buitenland is voor de Nederlandse economie. Michiel heeft in de Tweede Kamer Europa als speerpunt. De breedte van portefeuille blijkt uit zijn werk de laatste weken. Van zorgen over Egypte, vragen over de behandeling van Turkse demonstranten tot de vraag of we naar meer of minder Europa moeten toewerken. Waar hij mijn aandacht vooral weet te trekken is in zijn streven naar een democratischer en naar een transparantere besluitvorming in Europa.

Canvassen

Net zoals onze eerdere activiteiten beginnen we ook in Lottum met een canvasactie. We gaan van 18:30 tot 19:00 in Lottum van deur tot deur in gesprek over Lottum, Horst aan de Maas, Nederland en Europa. Gewoon op basis van de mening van de inwoners van Lottum. Een mening die we daarna gebruiken voor ons verkiezingsprogramma en voor onze actuele politiek.

Hoe ziet jou Europa eruit?

Na het canvassen gaan we verder met onze themabijeenkomst. Met Michiel en Judith hebben we twee mensen die dagelijks bezig zijn met de toekomst van Europa. Een thema dat het nieuws beheerst. Begonnen als een succesvol project van vrede en veiligheid, maar inmiddels aanbeland op een keerpunt. Een keerpunt waarop de keuze moet worden gemaakt hoe de toekomst van Europa eruit zou moeten zien.  En juist over die vraag willen we met jullie in gesprek.

Doe mee!

We hebben al een aantal sprekers bereid gevonden om in 5 minuten te vertellen hoe hun Europa eruit zou zien. Onder andere Wietje Selen (kleine toeristische ondernemer) en Elly Michiels (agrarische ondernemer) doen mee. Graag zien we velen van jullie op donderdag 11 juli om 20:30 in Café-Zaal Den Hook om met ons in gesprek te gaan over hoe Europa er in de toekomst uit moet komen te zien. Kijk voor verslagen en uitnodigingen van de 16 dorpentour op www.roybouten.wordpress.com/16-dorpentour.

Categorieën:16 dorpentour, Lottum

Maasoever Lottum 4

mei 29, 2013 2 reacties

BruggetjeOp mijn blog heb ik het al een aantal keer over de balans op de Lottumse Maasoever gehad. In juni 2012 hebben we schriftelijke vragen gesteld over de balans op de Maasoever, in januari 2013 over de onrust die in de media ontstond en in februari wederom over schriftelijke vragen over de toegankelijkheid met het gebied. Vandaag dus mijn vierde en waarschijnlijk mijn laatste stuk. Waarom? Omdat dankzij inzet van stichting Limburgs Landschap, de gemeente, de dorpsraad, de visclub en enkele inwoners de balans weer voor een groot stuk teruggevonden is en de Lottumse Maasoever voor mij van een politiek dossier weer veranderd in mijn favoriete hardlooprondje en het mooiste plekje van Lottum.

Wat was het probleem?

Zoals al eerder aangegeven hebben we altijd gepleit voor een juiste balans op de Maasoever. Een oever waar wandelaars terecht kunnen. Wandelaars die wel tussen de Galloway runderen willen wandelen én wandelaars die dat niet kunnen of willen. Maar ook vissers, recreanten, toeristen of wie er dan ook van onze mooie oever wil genieten. Men heeft de keuze of men de tijd door wil brengen in een stuk met of zonder Galloway runderen. Een tweede belangrijke punt is de toegankelijkheid van de Molenkampweg. Deze weg was door de aanleg van wildroosters niet meer toegankelijk  voor alle bezoekers. Mensen met een rollator, rolstoel, fiets of anderszins slecht te been gaven aan geen gebruik meer te kunnen of te durven maken van de Molenkampweg. Een weg die mede door gemeenschapsgeld aan is gelegd hoort wat ons betreft voor iedereen toegankelijk te zijn.

Wat hebben we bereikt?

Beide punten zijn door de samenwerking van de verschillende Lottummers en de coöperatieve houding van Limburgs landschap al gerealiseerd. De Molenkampweg is weer toegankelijk en er is een flink stuk rondom de monding van de Molenkampweg toegankelijk zonder dat men grazende Galloways tegen het lijf loopt. In onderstaande afbeeldingen heb ik (met wat hulp van Google Earth) proberen duidelijk te maken hoe de situatie er nu uit komt te zien. De eerste afbeelding geeft de situatie ten opzichte van de kern Lottum aan en in de tweede afbeelding laten we zien hoe de situatie er daar te plekke uit komt te zien. Ga ik me ondertussen maar eens aanmelden als lid van Stichting het Limburgs Landschap. Want naast dat ze mee hebben geholpen dit dossier op te lossen hebben ze ook rondom bijvoorbeeld Kaldenbroek maar zeker ook de Houthuizermolen geweldig werk geleverd. Werd dat steun verdiend.

Hoop ik tenslotte jullie de komende (hopenlijk warme) zomeravonden aan de Maas te mogen begroeten als ik daar mijn hardloopkilometers maak en jullie, ieder op zijn of haar eigen manier, van onze mooie Maasoever genieten en we als Lottum nog steeds over een actieve dorpsraad beschikken. Kom voor dat laatste woensdag 5 juni om 19:30 naar de Smetenhof!

Maasoever overzicht Maasoever nieuwe situatie

Categorieën:Lottum, Persoonlijk

Dorpsraad Lottum

maart 11, 2013 1 reactie

LottumWat al een tijdje in de lucht hing werd afgelopen maand dan ook naar buiten gebracht. De Lottumse dorpsraad kampt met een ledentekort. Van de 6 dorpsraadsleden hebben er vier besloten hun taken neer te leggen met als gevolg dat, als er in juni niet genoeg nieuwe leden zijn, de dorpsraad op zal houden te bestaan. Zowel vanuit mijn ervaring als dorpsraadslid (2002-2005), als vanuit mijn contacten met de dorpsraden als gemeenteraadslid (2006 – heden) kan ik zeggen dat de dorpsraden een ongelooflijk belangrijke rol spelen voor de leefbaarheid van onze mooie dorpen. Kijk maar eens wat er (mede) dankzij de dorpsraad in Lottum is gerealiseerd:

Twaalf starterswoningen aan de Veilinghof, fietspad Lottum – Horst, herbouw Houthuizermolen, de kwaliteitsverbetering van de markt, behouden van de Harmoniezaal, burendag in Lottum, geamenlijke collecte van de goede doelen, verschillende bankjes en prullenbakken in het dorp, bijdrage aan de toeristische uitstraling van Lottum door pleiten voor beter openbaar groen dan in de rest van de gemeente en bijdrage aan groenste dorp van Nederland, toeganspoort bij BS De Bottel, vele tientallen bijdragen aan kleine leefbaarheidsprojecten en vele tientallen raads- en collegestukken over Lottum van advies voorzien

Dit zijn slechts de projecten die me tijdens het tikken van dit stukje te binnen schieten. Deze lijst zal vele malen langer worden als ik er diep over na ga denken. Deze lijst kan echter nog vele malen langer worden als Lottum ook de komende jaren een dorpsraad heeft. We mogen het als dorp toch niet laten gebeuren dat we als enige dorp in Horst aan de Maas geen dorpsraad (of dorpsplatform/overlegplatform) hebben met alle negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van dien. Het enige dat ervoor kan zorgen dat die lijst langer wordt en de leefbaarheid daarmee nog verder verbeterd is dat er een aantal enthousiaste Lottummers opstaan en een paar uurtjes in de maand verder bouwen op het mooie fundament dat de huidige en voormalige leden van de dorpsraad hebben gestort.

Laten we er samen voor zorgen dat de juiste mensen opstaan. Heb je interesse of ken je mensen die de kwaliteiten en interesse hebben, kom dan naar de dorpsraadsvergadering van woensdag 4 april om 19:30 in de Smetenhof waarin de Dorpsraad met het college van B&W in gesprek gaat.

Naast de Lottumse dorpsraad heeft ook de dorpsraad van Tienray te maken met erg weinig leden. Omdat ik als volksvertegenwoordiger het bestaan en functioneren van onze dorpsraden van inmens belang vind heb ik morgen tijdens de raadsvergadering spreekrecht aangevraagd over dit onderwerp. Ik zal pleiten voor een bijeenkomst tussen gemeente en dorpsraden om samen te kijken hoe we de rol en positie van dorpsraden kunnen versterken. Wordt dus vervolgd…!

Update 12 maart: Bekijk hier het spreekrecht over de dorpsraden in de raad. Het college heeft toegezegd tijdens het eerstvolgende dorpsradenoverleg dit punt te agenderen en te bekijken hoe wij als raad hierbij zullen worden betrokken!

Maasoever Lottum 3

februari 10, 2013 Plaats een reactie

Afsluiting MolenkampwegZoals de kop al zegt heb ik me de laatste tijd vaker druk gemaakt om de Lottumse Maasoever. Allereerst door op 2 juni vorig jaar schriftelijke vragen te stellen, en g evolgd op 11 januari door een nieuw stuk op mijn weblog. Inzet van onze fractie: een goede balans op de Lottumse Maasoever. Inmiddels zijn we weer enkele stappen verder. Hoogste tijd voor een update!

Hoe moet de Lottumse Maasoever eruit zien?

Uit de reacties die ik in mijn mailbox heb gekregen, maar ook tijdens de dorpsraadsvergadering van afgelopen woensdag bleek dat onze mening dat die balans zoek is door velen werd gedeeld. Wandelaars, hondenbezitters, vissers, jagers, kwekers, recreanten, toeristen en ik ben waarschijnlijk nog een aantal groeperingen vergeten, allemaal hebben ze een mening over hoe een van de mooiste stukjes Lottum eruit moet komen te zien. Wat echter ook bleek is dat de meesten onze mening over de zoekgeraakte balans wel delen. Inmiddels is er vanuit de dorpsraad een werkgroep samengesteld om zich over deze balans te buigen. Zelf heb ik me ook aangemeld voor deze werkgroep en wil ik iedereen die een mening heeft uitnodigen zijn of haar mening op mijn weblog achter te laten.  Dus: Hoe denken jullie dat de Lottumse Maasoever eruit zou moeten zien?

Schriftelijke vragen afsluiting Molenkampweg

WildroosterEen punt kan wat mij betreft echter niet wachten tot de werkgroep ermee aan de slag gaat; de afsluiting van de Molenkampweg (zie foto boven). Het fietspad langs de Maas is ter hoogte van het bruggetje afgesloten. Een fietspad dat door subsidies van gemeente, provincie en Europese Unie is aangelegd hoort toegankelijk te zijn voor iedereen. Ik heb reacties gehad van mensen die moeilijk te been zijn en er niet meer kunnen komen, van hondenbezitters die met hun hond naar de dierenarts moesten omdat ze in het door sneeuw bedekte wildrooster bleven steken (zie foto beneden), van mensen die jaren een boterhammetje aten op het bankje en er nu niet meer durven komen door de aanwezigheid van Galloway runderen. Ik ben een ontzettende natuurliefhebber, maar dit gaat te ver. Waar we als PvdA-PK tijdens de vorige besprekingen nog alleen stonden in ons verzoek, heb ik met Bianca (Essentie) en Eric (CDA) twee medestanders gevonden. Namens onze drie partijen heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college:

  1. Deelt u onze mening dat de balans op de Lottumse Maasoever zoek is?
  2. Wat gaat u doen om de Molenkampweg weer voor iedereen toegankelijk te maken?
  3. Bent u bereid met de werkgroep uit de dorpsraad in overleg te treden en te proberen een gezamenlijk standpunt te vormen en uit te dragen over de Lottumse Maasoever.

Laat je mening achter!

Waarschijnlijk krijgen we in de eerstvolgende raadsvergadering antwoord van het college op onze vragen. Tot die tijd nodig ik iedereen uit zijn of haar mening over de Lottumse Maasoever hier achter te laten zodat ik die meningen in de werkgroep en in de raadsvergadering mee kan nemen. Samen knokken voor een goede balans op onze mooie maasoever.

Categorieën:Algemeen, Lottum, Persoonlijk, PvdA

Maasoever Lottum 2

januari 11, 2013 Plaats een reactie

Mooiste stukje LottumOnvrede groeit in Lottum over afrastering oever“, aldus de Limburger vanochtend. In het stuk wordt ik enkele keren geciteerd naar aanleiding van schriftelijke vragen die we eerder dit jaar hebben gesteld. Vanochtend heb ik een flink aantal reacties gekregen van verschillende strekking. Om ons fractiestandpunt kort maar krachtig duidelijk te maken dit verduidelijkende stukje op mijn weblog.

Als Lottum hebben we een prachtige Maasoever. Een Maasoever waar veel in is geïnvesteerd en waar menig inwoner en/of toerist graag verblijft. Een gezin dat er de hond uitlaat, kinderen die in aanraking komen met flora en fauna, een visser die er zijn hengel uitgooit, een wandelaar die er van het uitzicht geniet of een Galloway die er zijn maaltijd nuttigt of een hardloper die er zijn kilometers maakt.

Voor ons als PvdA is het van belang dat op dit prachtige stukje Lottum een balans wordt gevonden tussen deze tijdsbestedingen mits ze geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het gebied. De enige manier om dit te bereiken is als de gezamenlijke belangen bij elkaar aan tafel komen te zitten en in gesprek raken. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we eerder dit jaar de schriftelijke vragen gesteld en zullen we ook nu hiervoor pleiten bij wethouder Driessen. Hoe het eruit komt te zien is voor ons niet van balang, zolang de balans maar wordt gevonden.

Ik hoop hiermee duidelijkheid te hebben gegeven. Reacties zijn uiteraard welkom in de comments.

Maasoever Lottum


Begin van de middag weer goed weten te besteden. Samen met collega raadslid Richard van der Weegen en Frans Gommans van de Lottumse visclub een bezoekje gebracht aan de wedstrijdoever in Lottum. Duidelijk gevalletje van twee vliegen in één klap. Allereerst moeten we als Lottummers elke kans om een Grubbenvorstenaar het mooie deel van de gemeente te laten zien met beide handen aanpakken, daarnaast hebben we een goed gesprek gehad over de problematiek waar de Lottumse visclub tegenaan loopt.

Wat is het geval; Dankzij inspanning van zowel het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, een aantal agrarische ondernemers en ook de gemeenten en provincie is het stroomgebied van de Maas een prachtig gebied om te verblijven en te recreëren. De uitdaging is echter om in het gebied aan de wensen van een heel aantal verschillende doelgroepen te voldoen. Het gebied moet toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers, toeristen moeten kunnen genieten van de Galloway Runderen die voor een natuurlijk florabeheer zorgen en de sportvissers moeten op een goede en veilige manier van hun wedstrijdoever gebruik kunnen maken.

Juist deze combinatie van functies lijkt redelijk zoek te zijn op dit stuk oever. Want ondanks verschillende incidenten tussen mens en dier elders in het land en ondanks verschillende verzoeken van zowel de Lottumse visclub alsook sportvisserij Limburg wordt de wedstrijdoever intensief gebruikt door Galloways, een probleem dat ook binnen de vergaderingen van de Lottumse Dorpsraad meermaals aan de orde is geweest, met alle gevolgen voor het gevoel van veiligheid van dien.

En de oplossing is ontzettend eenvoudig. Over de breedte van de wedstrijdoever zo’n twintig meter landinwaarts een extra stukje draad spannen dat de vissers en de Galloway Runderen uit elkaar haalt. De visclub heeft aangegeven het stuk dat dan weer als wedstrijdoever in ere wordt hersteld te willen onderhouden met alle positieve gevolgen voor overige recreanten van dien. De visclub steekt haar nek uit en naast de vijf wedstrijden die er jaarlijks worden georganiseerd hebben we als samenleving er een mooi stukje Maasoever bij. Om deze oplossing te bevorderen heb ik vandaag, namens de PvdA-PK fractie, schriftelijke vragen gesteld aan het college waarin we vragen of men de visclub in haar initiatief wil steunen.

Rest mij niets anders dan een bindend advies af te geven aan iedereen die ook maar iets om de natuur geeft. Ga er heen! Mijn facoriete hardlooprondje, mountainbikeronde en wandelrondje lopen er doorheen en dat is niet voor niets. Het is een heerlijk stuk Lottum om even je gedachten op een rij te zetten of juist je hoofd helemaal leeg te maken. Of je er nu als visser, als wandelaar of hoe dan ook komt, het is de moeite meer dan waard!

Reacties zijn uiteraard welkom!

Update 26-06-12: Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 juni heeft het college aangegeven geen rol voor zichzelf weggelegd te zien in deze discussie. Namens de fractie heb ik daarop gereageerd met de opmerking dat we als gemeente wel degelijk een rol spelen. Inmiddels is met portefeuillehouder Driessen afgesproken dat we er samen naar kijken. Wordt vervolgd!

Categorieën:Gemeenteraad, Lottum