Archief

Archive for the ‘Melderslo’ Category

Open brief aan Rabobank Horst-Venray

april 14, 2014 Plaats een reactie

GeldautomaatVandaag heb ik, mede namens de collega raadsleden Henk Weijs (CDA), Thijs Coppus (SP) en Henk Kemperman (D66), een brief gestuurd naar de directie en ledenraad van Rabobank Horst-Venray. Middels deze brief, ondersteund met zo’n 300 handtekeningen ingediend bij onze online petitie, willen wij onze zorgen uitspreken over het verdwijnen van pinvoorzieningen in verschillende (kleine) kernen in het werkgebied van Rabobank Horst-Venray. De gehele brief is te lezen in bovenstaande link, maar de kern van de brief is als volgt:

Op 12 maart jongstleden heeft in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaatsgevonden over deze problematiek, waaraan vertegenwoordigers van diverse banken, waaronder ook Rabobank Nederland hebben deelgenomen. De banken hebben zich tijdens het gesprek bereid getoond om op korte termijn mee te denken over concrete oplossingen. Naar wij hebben vernomen, worden al in april in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) de eerste stappen gezet en alternatieven uitgewerkt. Een mogelijke oplossing is dat banken de geldautomaten in de regio collectief gaan aanbieden en financieren.

Maar hoe snel er nu ook overleg wordt; in de praktijk verdwijnen er voorlopig nog steeds pinvoorzieningen in dorpen die qua leefbaarheid toch al onder druk staan. Daarom roepen wij u op, om de komende maanden te stoppen met het sluiten van geldautomaten. Dit, om te voorkomen dat er nu voorzieningen worden weggehaald, waarvan later mogelijk het nut weer wordt ingezien. Met een dergelijk ‘stand still’ zou Rabobank Horst-Venray een duidelijk signaal afgeven dat zij de zorgen in de samenleving en bij de politiek serieus nemen.

Wij gaan graag met de bank(en) in gesprek om bij te dragen aan een oplossing. Een oplossing die inspeelt op de steeds digitalere samenleving, maar de ogen niet sluit voor de relatie tussen voorzieningen als een geldautomaat en de leefbaarheid in onze (kleine) kernen.

Advertenties

16 dorpentour: Loes Ypma bezoekt Melderslo (verslag)

september 14, 2013 Plaats een reactie

Zaal MeldersloVrijdag 13 september hebben we in het kader van onze 16 dorpentour met Tweede Kamerlid Loes Ypma een bezoek gebracht aan Melderslo. Na bezoeken aan  America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, HorstKronenberg, Lottum en Meerlo zijn we na dit bezoek op drie kwart van onze 16 dorpentour, een actie waarbij we elke maand met een Tweede Kamerlid een van onze dorpen bezoeken. Een verslag van weer een topdag!

Canvassen

Zoals al onze activiteiten zijn we ook in Melderslo begonnen met een canvasactie en de resultaten zijn bijna niet meer verassend te noemen. Van de kleine 20 huishoudens die we hebben gesproken gaf 59% aan dat de Sociale Samenhang het grootste pluspunt is van Melderslo, gevolgd door 18% die de rustige woonomgeving als belangrijkste punt zien. Bij de negatieve punten springt vooral de verkeersveiligheid er met 36% uit, gevolgd door onder andere het gebrek aan parkeerplekken met 12%.

Verkeersveiligheid

VlasvenstraatDeze zorg over de verkeersveiligheid sprong er ook bij de aanwezige dorpsraadsleden uit. Een grote frustratie is het ontbrekende trottoir aan de Vlasvenstraat, ter hoogte van de kruising met de Massenweg en met de Steegstraat. Een dag later zijn we met Thei Hagens van de dorpsraad ter plekke gaan kijken en de situatie is inderdaad gevaarlijk. Het frustreert enorm dat, terwijl de dorpsraad al zo’n twee jaar bezig is met realisatie van een trottoir en er zelfs al haar prioriteitsgelden voor heeft gespaard, er nog steeds geen trottoir ligt. Kinderen moeten omlopen en voor mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen of een rollator ontstaan levensgevaarlijke situaties, zeker gelet op het vele vrachtverkeer op dat punt. Omdat we als fractie vinden dat er zo snel mogelijk wat moet worden gedaan hebben we schriftelijke vragen aan het college gesteld. Er moet zo snel mogelijk een passende oplossing komen voor de voetgangers op de Vlasvenstraat.

Het belang van scholen

Jan, Sjaak, LoesNa de canvasactie hebben we bij café zaal ’t Paradijs een zeer interessante discussieavond gehad over het belang van scholen voor kleine kernen met inleidingen van Jan Jenneskens (directeur Dynamiek Scholengroep) en Sjaak Sluiters (Vereniging Kleine Kernen Limburg). Kennis waar wij als fractie, en ook Loes als Kamerlid dankbaar gebruik van maken.

De inleiding van Jan Jenneskens ging, voorafgegaan door feiten en cijfers, vooral over het nemen van actie. Met een uitspraak van Martin Luther King opende hij de discussie. Je hoeft niet de hele trap te zien om de eerste trede te zetten. Hij hield vervolgens een hartstochtelijk pleidooi voor een goede samenwerking tussen scholen en gemeenten en riep de Tweede Kamer op om hen daar beleidsvrijheid te gunnen. Tevens pleitte hij voor een goede vervanging van de scholentoeslag. Hij besloot zijn bijdrage met de uitspraak dat wie snel wil gaan alleen gaat, terwijl wie ver wil gaan, samen gaat. Dat laatste geldt wat Jan betreft voor Dynamiek.

Sjaak Sluiters richtte zich vervolgens op de relatie tussen het sociale klimaat en een schoolvoorziening en hij benoemde daar Melderslo als goed voorbeeld waar men laat zien dat het erom draait wát je samen doet. Hij sloot af met een oproep om scholen en gemeenten samen te laten bekijken hoe men de toekomst tegemoet gaat. Een school is een voorziening waar mensen in een dorp identiteit aan verlenen en ook bereid zijn om voor te knokken. Gebruik dat gevoel en betrek mensen ook daadwerkelijk.

Loes Ypma haakte in op het verhaal van Sjaak door te stellen dat een school van onschatbare waarde is voor een dorp, maar dat de kwaliteit altijd leidend moet zijn. En ondanks de waarde van een school betekent het ontbreken daarvan niet dat er geen gemeenschap meer is. Een tweede prioriteit voor Loes is de bereikbaarheid van scholen of, zoals ze dat zelf zei, dat scholen op zijwieltjes bereikbaar moeten zijn. Tevens geeft Loes aan dat ze zich inzet voor samenwerking tussen scholen, zowel onderling als met andere maatschappelijke voorzieningen waarbij ze hoopt dat scholen van verschillende stromingen met elkaar samen gaan werken zonder hun eigen identiteit te hoeven verliezen.

De discussie die volgde was divers en intensief maar kwam continue terug op de noodzaak om samen te werken en ook vooral te beginnen. Met het eerlijke verhaal maar gericht op de toekomst. Een toekomst waar we wat onze fractie betreft vanavond mee zijn gestart.

Vervolg

We kijken tevreden terug op weer een succesvolle activiteit binnen de 16 dorpentour en gaan actief aan de slag met de aangedragen zaken. Daarnaast gaan we weer vol enthousiasme aan de slag met de volgende activiteiten binnen de 16 dorpentour. Kijk voor alle verslagen en nog geplande bijeenkomsten op ons 16 dorpentour overzicht!

Categorieën:16 dorpentour, Melderslo

16 dorpentour: Loes Ypma bezoekt Melderlso

augustus 15, 2013 Plaats een reactie

Loes YpmaOnze 16 dorpentour zit in september alweer op drie kwart. Na bezoeken aan America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Horst, Kronenberg, Lottum en het op 30 augustus geplande bezoek aan Meerlo komen we op 13 september met Kamerlid Loes Ypma naar Melderslo om in gesprek te gaan over het belang van scholen in kleine kernen en wat we als gemeente kunnen doen om deze scholen zo lang mogelijk in de kernen te kunnen behouden?

Loes Ypma

Loes Ypma is ongeveer zes jaar gemeenteraadslid en zes jaar wethouder geweest in de gemeente Woerden. Inmiddels is ze als Tweede Kamerlid verantwoordelijk voor Primair en Speciaal Onderwijs, Passend Onderwijs en Jeugdzorg. Samen met onder andere Hans Spekman schreef ze een stuk over het belang van scholen voor kleine kernen, een inbreng die er mede toe heeft geleid dat staatssecretaris Dekker het advies van de Onderwijsraad om scholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten naast zich neer heeft gelegd. In plaats van sluiting pleit Loes Ypma voor een intensievere samenwerking om scholen open te kunnen houden en toch kwaliteit van onderwijs te garanderen. Een ander dossier waar ze zich sterk voor maakt is het aanpakken van pesten.

Canvassen

Net zoals de eerdere activiteiten starten we ook in Melderslo met een canvasactie. We gaan van 18:30 tot 19:00 van deur tot deur in gesprek over Melderslo, Horst aan de Maas, Nederland en Europa. Gewoon op basis van uw mening, als inwoners van Melderslo. Een mening die we daarna gebruiken voor ons verkiezingsprogramma en voor onze actuele politiek.

Het belang van scholen voor de kleine kernen.

Na het canvassen gaan we van 20:30 tot 22:00 uur met Loes Ypma in gesprek over het belang van scholen in de kleine kernen. En wat we als gemeente kunnen en moeten doen om deze scholen te behouden? En wat betekent dat voor de gemeente als je bijvoorbeeld kijkt naar het leerlingenvervoer? Tijdens de 16 dorpentour bijeenkomst in Everstoord is hier al uitgebreid bij stilgestaan en als fractie hebben we, samen met de andere fracties ook een motie ingediend die oproept om in gesprek te gaan met de scholenkoepels in onze gemeente om te bekijken waar de (toekomstige) knelpunten liggen en wat er voor nodig is om de scholen te kunnen behouden.

Doe mee!

We hebben al een aantal sprekers bereid gevonden om te vertellen waarom zij het belangrijk vinden dat we scholen in onze kleine kernen kunnen behouden. Onder andere de Vereniging Kleine Kernen Limburg en de Dynamiek Scholengroep hebben hun medewerking toegezegd. Ben je leraar, ouder, bestuurder, lid van de ouderraad of om welke andere reden dan ook geïnteresseerd in dit onderwerp? Dan zien we jullie graag op vrijdag 13 september om 20:30 in ’t Paradijs (Vlasvenstraat 28, 5962 AD Melderslo) om met ons in gesprek te gaan over het belang van deze scholen voor onze dorpen. Kijk voor overige verslagen en uitnodigingen van de 16 dorpentour op www.roybouten.wordpress.com/16-dorpentour.

Categorieën:16 dorpentour, Melderslo