Archief

Archive for the ‘Regio’ Category

Brandweermensen centraal!

januari 21, 2016 Plaats een reactie

Na aanleiding van de blijvende ontwikkelingen in de Veiligheidsregio Limburg-noord hebben we als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas, samen met dertien andere afdelingen van de Partij van de Arbeid en de Provinciale Statenfractie Schriftelijke vragen gesteld aan de verschillende college’s van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten. De afdelingen vragen de college’s of die het beeld herkennen dat een groot deel van de vrijwilligers is gestopt of dit overweegt en of de vrijwilligers de reorganisatie als negatief ervaren? Tevens wordt gevraagd of het ook voor deze veiligheidsregio geldt dat een groot deel van de vrijwilligers vindt dat de veiligheid die de brandweer aan burgers biedt is afgenomen?

De PvdA afdelingen van Beesel, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert en de PvdA Provinciale Statenfractie vinden het belangrijk om, in aanvulling op het lopende besluitvormingsproces, aandacht te blijven vragen voor de inspraak van het brandweerpersoneel, zowel vrijwillig als beroeps. Daarnaast vragen de fracties aandacht voor het werven van nieuwe en het behoud van de huidige vrijwilligers en de motivatie van bijvoorbeeld de werkgevers van vrijwilligers.

“Het succes van goede brandweerzorg ligt niet op kantoor in een centraal georganiseerde veiligheidsregio, maar in een faciliterende veiligheidsregio met gemotiveerde korpsen in de kazernes”.

Brandweermensen centraal

 

Advertenties
Categorieën:Horst aan de Maas, PvdA, Regio

PvdA Noord Limburg staat voor werk!

september 14, 2013 Plaats een reactie

Regio zaalZaterdag 14 september werd in ‘de Kiosk’ in de Venrayse wijk ’t Bruksje een regionale bijeenkomst georganiseerd over de aanpak van de werkloosheid in Noord-Limburg. Tweede Kamerlid John Kerstens, directeur werkplein Venlo Louis Litjens en regiomanager arbeidsmarktregio UWV Don Thijssen gingen, onder leiding van wethouder Birgit op de Laak, met elkaar in gesprek over de rol van de centrale en de decentrale overheid op het gebied van werkgelegenheid.

Ronde tafel

John Kerstens ging in zijn pleidooi in op de rol van de gemeente als eerste overheid en het belang van samenwerking.  Kabinet zou in moeten zetten op stimuleren en investeren. Niet alleen door geld van de overheid, maar vooral door afspraken te maken met bijvoorbeeld pensioenfondsen die, met 1% meer investering in de Nederlandse economie kunnen zorgen voor een investering van 10 miljard. Maar ook geld dat nu vast zit in allerlei regelingen zou makkelijker in het betalingsverkeer terecht moeten komen zodat mensen makkelijker de benodigde investeringen in bijvoorbeeld de woningmarkt kunnen doen.

Louis Litjens haakte hierop in door te pleiten voor een nog stevigere regionale aanpak binnen de arbeidsmarktregio Venlo, zowel tussen gemeenten onderling, maar ook tussen sectoren als bijvoorbeeld samenwerking tussen overheid en uitzendbureaus. Creatieve oplossingen om samen aan de werkgelegenheid te werken. Hierop werd door Don Thijssen aangehaakt die inging op de door UWV en gemeente gezamenlijk op te zetten werkgeversbenadering. Er zit nog een schot maar zowel voor Noord als Midden Limburg zijn we niet meer elkaars concurrent maar zien we de gezamenlijke belangen. We lopen naast elkaar naar de werkgever in plaats van achter elkaar aan! Naast samenwerking in de uitvoering is er ook uitvoerig gepraat over het optimaliseren van wet en regelgeving. Voorbeelden zijn de budgetten die er zijn voor regionale plannen maar ook de wet en regelgeving die er voor moet zorgen dat werken ook daadwerkelijk loont.

Ook over zorgen die leven, waaronder verdringing op de arbeidsmarkt door arbeidsmigranten maar ook door vrijwilligerswerk, of de wurggreep waar mensen in de uitkering in zitten, en de aanpak van de jongerenwerkloosheid werd uitvoerig gesproken.

Werksessie

Het tweede deel van de ochtend werd in groepen gewerkt aan de richting voor de regionale aanpak. Uit de discussie(s) is een aantal speerpunten naar voren gekomen die de komende tijd uitgewerkt zullen worden in de verkiezingsprogramma’s:

 1. Koppelen van onderwijs met de reëel vraag op de arbeidsmarkt.
 2. Regionale werkgeversbenadering
 3. Inzetten op 50 plussers
 4. Social Return
 5. Voorkomen van verdringing van reguliere arbeid door vrijwilligers
 6. In beeld brengen en actie op niet uitkeringsgerechtigden
 7. Gelijke spelregels arbeidsmigranten
 8. Aanpak jeugdwerkloosheid
 9. Regionale samenwerking Sociale Zaken met Economische Zaken
 10. Werkgevers faciliteren om doorstroom naar andere bedrijven te bevorderen bij ontslag.
 11. Regionaal ondernemers steunpunt
 12. Arbeidsprocessen opdelen
 13. Flexibele pools indelen met vast inkomen
 14. Kleinere projecten inrichten in verband met motivatie en ritme.

Deze 14 punten worden de komende weken door de verschillende afdelingen uitgewerkt. Het was een heel inspirerende ochtend die zeker een vervolg gaat krijgen.

Birgit, John, Louis, Don  Werksessies

Categorieën:PvdA, Regio Tags: