Archief

Archive for the ‘Sevenum’ Category

16 dorpentour: Bert Otten bezoekt Sevenum (verslag)

november 24, 2013 Plaats een reactie

Bert Otten Sevenum 2Afgelopen zaterdag, 23 november, bezochten we met vice-voorzitter Bert Otten Sevenum. Na bezoeken aan America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, HorstKronenberg, Lottum , Meerlo, Melderslo en Meterik was dit het 14e dorp dat we in iets meer dan een jaar hebben bezocht. Bezoeken met landelijke of Europese politici die tot doel hebben om burger en politiek dichter bij elkaar te brengen. Een bezoek dat we, net als de 13 eerdere bezoeken, starten met huis aan huis gesprekken over het dorp en de gemeente en bezoeken die we allemaal afsluiten met een themabijeenkomst.

In Sevenum zijn we met 9 vrijwilligers bij ruim 40 huishoudens langs gegaan om het gesprek aan te gaan. Vergezeld met de bekende rode roos werd gesproken over Sevenum, Horst aan de Maas, Nederland en Europa. Bij de positieve punten van Sevenum werd de Sociale Samenhang door 44% van de gesproken inwoners het vaakst genoemd, gevolgd door de rustige woonomgeving met 24% en de levendigheid met 15%. Bij de negatieve punten wist ruim 1 op de 3 geen negatief punt te benoemen. Verkeersveiligheid scoorde met 27% het hoogst als concreet aandachtspunt, gevolgd door het gebrek aan voorzieningen voor kinderen en jongeren. De groep tussen 16 en 18 werd vaak benoemd. Deze punten scoorden ook het hoogst op de vraag waar we als gemeentepolitiek prioriteit aan moeten geven. Tenslotte werd gevraagd waar de prioriteit landelijk zou moeten liggen. Werkgelegenheid en goede zorg werden veruit het vaakst benoemd. Ook zijn er nog een aantal persoonlijke gesprekken geweest met mensen die behoefte hebben aan contact met ons ombudsteam of die met andere vragen zitten. Hier gaan we uiteraard persoonlijk op in.

Tijdens de themabijeenkomst in de Sevewaeg werd met zo’n 20 aanwezigen gesproken over sociaal ondernemerschap. Bert Otten sprak in een bevlogen betoog over hoe wij in dit geval als Partij van de Aanpak aan de slag gaan. Als samenleving hebben we in zijn optiek een verantwoordelijkheid, maar juist binnen de solidariteitsgedachte hebben we ook een individuele verantwoordelijkheid naar elkaar. Binnen het sociale ondernemerschap zijn heel veel mensen met fantastische ideëen, als overheid moeten we deze ondernemers stimuleren. Bert geeft aan dat dit kan door een drietal pijlers te volgen. Allereerst breed inzetten op Social Return, mits het op een sociaal verantwoorde manier wordt ingezet. Denk hierbij aan het voorkomen van verdringing of oneerlijke concurrentie. Een tweede pijler is het betrekken van ondernemers bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Denk hierbij aan een MVO Pact waarbij je daadwerkelijk samen met ondernemers op kunt trekken. Tenslotte moet er in worden gezet op nieuw ondernemerschap. We moeten hierbij ook binnen de mogelijkheden denken. Waarom de BBZ niet inzetten als starterskrediet voor sociale ondernemers? Tijdens de discussie werd een aantal keer verwezen naar België, waar ze met de sociale economie soms veel verder zijn dan wij. Maar ook werd er terug gekeken naar het verleden. Het belang van vaktechnisch onderwijs dat ook nog aansluit op de vraag die de arbeidsmarkt kent. De discussie werd afgesloten met de oproep om samen te werken. Zowel regionaal als landelijk en zelfs Europees. Sociaal ondernemerschap is niet de oplossing voor alles, maar wel een kwestie van kansen zien en kansen pakken.

Al met al weer een topdag binnen onze 16 dorpentour. Helaas hebben we nog maar twee etappes te gaan voordat we onze 16 dorpentour af hebben gerond. Het is echter pas een begin van het meer betrekken van onze burgers bij de politiek. Voordat we bekend maken hoe we dit in het vervolg gaan doen staan eerst bezoeken aan Swolgen (op 13 december met Roelof van de Laar) en Tienray (januari) op het programma. Graag tot dan of bij een van de andere activiteiten van onze 16 dorpentour!

Advertenties
Categorieën:16 dorpentour, Sevenum

16 dorpentour: Bert Otten bezoekt Sevenum

november 17, 2013 Plaats een reactie

Bert OttenNog drie dorpen te gaan in onze 16 dorpentour. Een initiatief van de PvdA Horst aan de Maas om politiek en burger dichter bij elkaar te brengen. Het doel was om elke maand met een politiek kopstuk in een van onze 16 dorpen langs te gaan om aan onze inwoners te vragen wat men vindt van de politiek in hun buurt, gemeente, Nederland en Europa. Inmiddels hebben we met bezoeken aan America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, HorstKronenberg, Lottum , Meerlo, Melderslo en Meterik 13 van de 16 dorpen bezocht. Hierbij hebben we onze partijvoorzitter, een Europees Parlementslid, 11 Tweede Kamerleden en een van de kandidaat lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen in Horst aan de Maas op bezoek gehad. Tijdens deze bezoeken hebben we met ruim 250 inwoners gesproken en hebben we 13 themabijeenkomsten georganiseerd.

We zijn vooral blij met de welwillendheid van onze inwoners om mee te werken aan onze bezoeken. Zonder uitzondering worden de korte vraaggesprekken interessante gesprekken over de huidige situatie en de toekomst van onze dorpen en onze gemeente. We zijn er van overtuigd dat ook het bezoek van Bert Otten, vice voorzitter van de PvdA, aan Sevenum op 23 november een succes wordt.

We starten ons bezoek aan Sevenum, zoals alle dagen, met een canvasactie waarbij we huis aan huis met de Sevenummers in gesprek gaan over hun omgeving. Daarna organiseren we van 14:30 tot 16:00 een themabijeenkomst in Café de Sevewaeg (Markt 3, 5975 AM Sevenum) over sociaal ondernemerschap. Bert Otten is wat ons betreft dé persoon om met ons in gesprek te gaan over sociaal ondernemerschap. Allereerst is hij een PvdA’er die graag met mensen in gesprek is, zoals op 13 november tijdens een werkbezoek aan bewonersbedrijf Heechterp. Daarnaast heeft hij een uitgesproken mening over het belang van sociaal ondernemerschap, uiteengezet in een opiniestuk voor de Wiardi Beckmanstichting waarin hij oproept tot versterking van de sociale economie. Het thema is binnen de PvdA Horst aan de Maas ook een terugkerend onderwerp van gesprek en van actie. Hoe kan het ook anders met een wethouder die zich inzet voor de realisatie van Beej Mooren en Staatsie 1866. Twee projecten waar sociaal ondernemerschap de rode draad vormen.

Dus: Wilt u uw mening met betrekking tot sociaal ondernemerschap  delen met Bert Otten, wethouder Birgit op de Laak of een van onze raadsleden? Of wilt u met ons in gesprek over uw eigen omgeving? Kom dan op zaterdag 23 november om 14:30 naar Sevenum. Graag tot dan of bij een van de andere activiteiten van onze 16 dorpentour!

Categorieën:16 dorpentour, Sevenum

In gesprek met: Frans Timmermans (verslag)

september 7, 2012 Plaats een reactie

Net thuis van weer een heerlijke campagnedag. Het zijn drukke dagen maar wat een energie krijg ik van de vele vrijwilligers die we als PvdA hebben. De energie die je daar van krijgt compenseert het gebrek aan slaap. Want na de 290 persoonlijke contacten bij het bezoek van Jetta Klijnsma aan Horst, de 180 persoonlijke contacten bij het bezoek van Lutz Jacobi en Tjeerd van Dekken aan Grubbenvorst hebben we vandaag 185 van onze inwoners gesproken tijdens het bezoek van Frans Timmermans aan Sevenum.

Hapje eten

We zijn de dag begonnen met een hapje eten bij het Rouweelse veld. Net als bij de bezoeken van Jetta en Lutz en Tjeerd schoven Frans, onze vrijwilligers en enkele inwoners met een prangende vraag aan bij een van onze leden. Vandaag waren we te gast bij camping het Rouweelse veld waar we met zo’n 10 personen hebben genoten van een goed gesprek in een mooie omgeving, met een lekker zonnetje en van een goede maaltijd. Vooral de paprikasoep, gemaakt van in onze regio gekweekte oranje paprika’s, hebben voor de nodige positieve energie gezorgd voor de rest van de avond.

Van deur tot deur

Na de maaltijd zijn we met 8 personen een Sevenumse wijk ingetrokken en van deur tot deur het gesprek aangegaan met onze inwoners. We hebben 150 rozen en evenzoveel brieven en verkiezingsmagazines uitgedeeld. Met veel van deze inwoners hebben we gesprekken gevoerd waarbij een breed scala aan onderwerpen, van arbeidsmigranten tot de Euro en van huisvesting voor jongeren tot vertrouwen in de politiek, de revue zijn gepasseerd. Stuk voor stuk gesprekken die ons energie geven verder te strijden voor een sterker en socialer Nederland. De opmerkingen over Sevenum worden door ons als fractie opgepakt.

Huiskamerbijeenkomst

De avond werd afgesloten met een huiskamerbijeenkomst in De Gaper waar de 25 aanwezigen met Frans hebben gesproken over Europa, de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en intensieve veehouderij. Een opmerking die mij aansprak was de hypocrisie die eurosceptische partijen opwerpen om enerzijds een democratischer Europa te eisen en anderzijds te weigeren bevoegdheden af te staan. Een tweede punt is de vraag die via twitter binnen kwam hoe om te gaan met arbeidsgehandicapten en chronisch zieken in het bedrijfsleven. Het antwoord van Frans was duidelijk. Quota stellen aan bedrijven die zaken willen doen met de overheid. Juist! Gewoon concrete oplossingen voor concrete problemen!

En nu door

Met de eerdere bezoeken hebben we als PvdA Horst aan de Maas al 655 persoonlijke contacten gehad. Met de nog geplande activiteiten hebben we voor de verkiezingen van 12 september ruim 1000 persoonlijke contacten gehad. Een mooi aantal, maar slechts een begin. Want als PvdA gaan we door op de ingeslagen lijn. We blijven activiteiten organiseren en blijven de dorpen ingaan. Samen met onze inwoners knokken voor een eerlijker en socialer Nederland waarin we inzetten op groei, banen en eerlijk delen.

Sluit ik wederom af met een stemoproep voor de verkiezing tot Beste Webpoliticus. Want met nog drie dagen stemmen te gaan (en al meer dan 1600 uitgebrachte stemmen) sta ik nog steeds in de top 5 van de verkiezing tot Beste Webpoliticus van Nederland. STEM (!!!) en help me mee ook digitaal nog beter bereikbaar te worden! En dan nu voor de vierde nacht op rij weer vijf uurtjes nachtrust pakken. Veel te weinig eigenlijk, maar de energie die je krijgt van die toppers van vrijwilligers compenseert dit tekot meer dan voldoende!

Categorieën:Algemeen, PvdA, Sevenum

In gesprek met: Frans Timmermans

augustus 30, 2012 Plaats een reactie

De laatste weken heeft u op deze plek vaker gelezen over de ‘In gesprek’ activiteiten van de PvdA Horst aan de Maas. Zo hebben we in de maanden juli en augustus meer dan 20 gespreksavonden georganiseerd met onze inwoners. Bij mij thuis, op het terras, tijdens een wandeling… stuk voor stuk gesprekken die hun tijd volledig waard zijn geweest. We hebben dit tijdens de campagne voortgezet met een bezoek van Jetta Klijnsma aan Horst waarbij we 290 persoonlijke contacten hebben gehad en een bezoek van Lutz Jacobi en Tjeerd van Dekken waarbij we met 180 inwoners uit Grubbenvorst hebben gesproken. Maar ook na deze succesvolle activiteiten zetten we dit concept voort, en wel met een bezoek van Frans Timmermans aan Sevenum.

Hoe gaat u met Frans in gesprek?

We organiseren dit gesprek, net als de eerdere gesprekken, in drie delen. Allereerst gaan we met enkele vragenstellers een hapje eten bij een van onze partijgenoten thuis. Heeft u daarvoor een leuke of interessante vraag of opmerking? Mail deze dan naar roy_bouten@hotmail.com.

Daarna gaan we van 18.30 tot 20.00 uur met Frans en een flink aantal vrijwilligers van de PvdA Horst aan de Maas, van deur tot deur, het gesprek aan met de inwoners van Sevenum, waarna we vanaf 20:30 in de Gaper, in een huiskamerbijeenkomst, met alle geïnteresseerden in gesprek gaan over Europa. Interesse: u bent van harte uitgenodigd!

We gaan door!

Als PvdA zijn we zo overtuigd van dit concept en het geloof dat we onze samenleving alleen kunnen verbeteren als we dit SAMEN doen, dat we dit soort activiteiten de komende jaren blijven organiseren. Heeft u buiten deze activiteiten interesse met ons in gesprek te gaan, neem ook dan contact met ons op!

Graag tot donderdag 6 september of tijdens een van de daaropvolgende bijeenkomsten!

Beste Webpoliticus

Tot die tijd nodig ik u uit om een stem uit te brengen op mij als Beste Webpoliticus. Met nog een dikke week te gaan (al meer dan 1000 uitgebrachte stemmen) sta ik nog steeds in de top 5 van de verkiezing tot Beste Webpoliticus van Nederland. STEM (!!!) en help me mee ook digitaal nog beter bereikbaar te worden!

Categorieën:Algemeen, PvdA, Sevenum