Archief

Archive for the ‘Swolgen’ Category

Open brief aan Rabobank Horst-Venray

april 14, 2014 Plaats een reactie

GeldautomaatVandaag heb ik, mede namens de collega raadsleden Henk Weijs (CDA), Thijs Coppus (SP) en Henk Kemperman (D66), een brief gestuurd naar de directie en ledenraad van Rabobank Horst-Venray. Middels deze brief, ondersteund met zo’n 300 handtekeningen ingediend bij onze online petitie, willen wij onze zorgen uitspreken over het verdwijnen van pinvoorzieningen in verschillende (kleine) kernen in het werkgebied van Rabobank Horst-Venray. De gehele brief is te lezen in bovenstaande link, maar de kern van de brief is als volgt:

Op 12 maart jongstleden heeft in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaatsgevonden over deze problematiek, waaraan vertegenwoordigers van diverse banken, waaronder ook Rabobank Nederland hebben deelgenomen. De banken hebben zich tijdens het gesprek bereid getoond om op korte termijn mee te denken over concrete oplossingen. Naar wij hebben vernomen, worden al in april in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) de eerste stappen gezet en alternatieven uitgewerkt. Een mogelijke oplossing is dat banken de geldautomaten in de regio collectief gaan aanbieden en financieren.

Maar hoe snel er nu ook overleg wordt; in de praktijk verdwijnen er voorlopig nog steeds pinvoorzieningen in dorpen die qua leefbaarheid toch al onder druk staan. Daarom roepen wij u op, om de komende maanden te stoppen met het sluiten van geldautomaten. Dit, om te voorkomen dat er nu voorzieningen worden weggehaald, waarvan later mogelijk het nut weer wordt ingezien. Met een dergelijk ‘stand still’ zou Rabobank Horst-Venray een duidelijk signaal afgeven dat zij de zorgen in de samenleving en bij de politiek serieus nemen.

Wij gaan graag met de bank(en) in gesprek om bij te dragen aan een oplossing. Een oplossing die inspeelt op de steeds digitalere samenleving, maar de ogen niet sluit voor de relatie tussen voorzieningen als een geldautomaat en de leefbaarheid in onze (kleine) kernen.

Advertenties

16 dorpentour: Roelof van Laar bezoekt Swolgen (verslag)

december 14, 2013 Plaats een reactie

Canvassen SwolgenAfgelopen vrijdag, 13 december, deed de 16 dorpentour Swolgen aan. Na bezoeken aan  America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, HorstKronenberg, Lottum , Meerlo, Melderslo, Meterik en Sevenum alweer het 15e dorp dat we sinds de start in november 2012 hebben bezocht. Bezoeken met landelijke of Europese politici die tot doel hebben om burger en politiek dichter bij elkaar te brengen. Bezoeken die allemaal worden gestart met gesprekken bij mensen thuis. Gesprekken over hoe onze inwoners kijken naar hun dorp en naar onze gemeente. En net als alle andere bezoeken, sloten we ook in Swolgen af met een themabijeenkomst.

Wat vindt Swolgen?

In Swolgen hebben we met 23 huishoudens gesproken. Van de gesproken huishoudens gaf drie kwart aan dat de sociale samenhang het grootste pluspunt van Swolgen is, gevolgd door 17% die de rustige woonomgeving benoemde. Bij de negatieve punten en de zaken waar we ons als PvdA Horst aan de Maas voor in zouden moeten zetten waren de antwoorden diverser. Volgens Swolgen zouden we aan de slag moeten met voorzieningen voor kinderen en jeugd (26%), woningbouw (22%) en het onderhoud van de openbare ruimte (13%). De uitkomsten van deze gesprekken nemen we, met de in totaal 314 gevoerde gesprekken en de 15 themabijeenkomsten, mee bij de vorming van ons verkiezingsprogramma en onze dagelijkse politieke activiteiten.

Ontwikkelingssamenwerking

Zaaltje SwolgenTijdens de themabijeenkomst spraken zo’n 15 mensen met Tweede Kamerlid Roelof van Laar over ontwikkelingssamenwerking. Roelof van Laar, die als directeur van Stop Kindermisbruik jarenlang heeft geknokt tegen gedwongen prostitutie, is als Kamerlid druk met de bestrijding van AIDS, het vechten voor kinderrechten en de besteding van noodhulp. Dat doet hij in de Kamer en door het schrijven van een boek. In “Een meisje als Roopa” vertelt hij het schokkende en emotionele verhaal van zijn strijd tegen de seksindustrie. Als afdeling hebben we een aantal boeken aangeschaft. Boeken die, voorzien van een citaat van Roelof, doorgegeven zullen worden om ook onze bijdrage te leveren aan bewustwording. Een van de boeken heeft inmiddels een warm plekje gevonden in het boekenbastion van Tante Pollewop.

In een bevlogen discussie werd vervolgens gesproken over de rol van gemeenten en bedrijfsleven in ontwikkelingshulp nieuwe stijl. Het begint bij hele basale zaken. Duurzaam inkopen door de gemeente zelf, het opnemen van Fair Trade in subsidieovereenkomsten maar ook aanbieden van expertise aan steden waar bijvoorbeeld een stedenband mee is zijn goede eerste stappen. Maar ook de link tussen ontwikkelingshulp en handel werd uitgebreid besproken en het beleid dat de PvdA nu landelijk uitvoert. Een zeer nuttige en interessante bijeenkomst die ons als afdeling weer veel extra voeding heeft gegeven om met onze solidariteit aan de slag te gaan.

Vervolg

We willen Swolgen dan ook bedanken voor haar inbreng in weer een geweldige avond gehad binnen onze 16 dorpentour. De 16 dorpentour die we op 18 januari in Tienray afsluiten. Graag tot dan! Kijk voor alle verslagen van onze 16 dorpentour tot nu toe op onze 16 dorpentour pagina!

Categorieën:16 dorpentour, Swolgen

16 dorpentour: Roelof van Laar bezoekt Swolgen

december 9, 2013 Plaats een reactie

Roelof van LaarDe decembermaand is weer aangebroken. Voor de PvdA Horst aan de Maas staat deze maand onder andere in het teken van het 16 dorpentourbezoek aan Swolgen. Na bezoeken aan  America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, HorstKronenberg, Lottum , Meerlo, Melderslo, Meterik en Sevenum alweer het een na laatste dorp dat we, sinds de start in november 2012, bezoeken.

Veertien bezoeken met vijftien landelijke politici waarin we op dit moment zo’n driehonderd inwoners hebben gesproken en veertien themabijeenkomsten hebben georganiseerd. Veertien bijeenkomsten die nog maar eens duidelijk maken dat onze gemeente bestaat uit stuk voor stuk sterke en initiatiefrijke gemeenschappen. De decembermaand is ook een maand waarin solidariteit en naastenliefde centraal staan. Een maand bij uitstek om onze 16 dorpentour in het teken van ontwikkelingssamenwerking te stellen.

We starten 13 december met een rondgang door het dorp. Van deur tot deur gaan we met de inwoners van Swolgen in gesprek over wat zij vinden van hun buurt, van Swolgen, Horst aan de Maas of de landelijke politiek. Niet op basis van een concreet onderwerp, maar op basis van de mening van Swolgen. Zo hebben we het laatste jaar zo’n driehonderd huishoudens gesproken. Driehonderd gesprekken die voor ons van groot belang zijn voor onze actuele politiek en als input Daarna organiseren we in café-zaal Wilhelmina een themabijeenkomst over ontwikkelingssamenwerking. Want waar stopt solidariteit en waar begint eigen verantwoordelijkheid? En is er wel sprake van naastenliefde als er iets tegenover staat? Wat kan en moet een gemeente doen aan ontwikkelingshulp?

Een aantal vragen waarover we op 13 december om 20.30 uur met Roelof van Laar, woordvoerder in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, in gesprek gaan. Roelof van Laar is, met onder andere ontwikkelingssamenwerking in zijn portefeuille, de aangewezen persoon om hierover met ons in gesprek te gaan. In de Kamer heeft hij zich de laatste tijd vooral bezig gehouden met de strijd tegen aids, eens ziekte waar op dit moment elke 14 seconde een persoon aan besmet raakt. Daarnaast strijdt hij voor de rechten van kinderen in het Caribisch deel van ons koninkrijk en wil hij meer aandacht voor vrouwen en meisjes bij ontwikkelingssamenwerking.

We hopen dat velen van jullie met ons in gesprek willen over dit onderwerp en daarmee bij willen dragen aan de keuzes die we als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas maken. Dus graag tot 13 december om 20.30 uur in café-zaal Wilhelmina. Kijk voor alle verslagen van onze 16 dorpentour tot nu toe op onze 16 dorpentour pagina!

Categorieën:16 dorpentour, Swolgen