Archief

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Van binnenuit veranderen

augustus 25, 2016 3 reacties

Na de zoveelste wanprestatie moet er echt iets gaan veranderen. De plucheplakkers bij Ajax gaan waarschijnlijk niet vanzelf weg en naar supporters, hoe ludiek of doortastend ook, wordt zelden tot nooit geluisterd. Waarom het vuur dan niet met vuur bestrijden. Waarom niet van binnenuit opschonen. Er moeten genoeg capabele fanatieke Ajacieden te vinden zijn die hier een rol in kunnen spelen.

Hoe dan?

Als we nu een stichting of vereniging opzetten die aandelen van Ajax gaat beheren waar échte supporters aandelen kunnen stallen. Waarin we samen aandelen verwerven, zodat we ons in de aandeelhoudersvergadering kunnen roeren. Trachten om langs die weg de overige aandeelhouders achter ons te scharen. Zodat we onze idealen kunnen realiseren.Deze rechtspersoon zou slechts twee doelstellingen moeten hebben:

  1. Zodra Ajax van de beurs wil kunnen ze de aandelen gratis hebben. Dat maakt de beursexit een stuk goedkoper en dus aantrekkelijker.
  2. Zolang dat nog niet het geval is bij elke aandeelhoudersvergadering het belang van supporters en het belang van de Ajax cultuur naar voren brengen bij de directie en raad van commissarissen.

Belangen

De enige belangen die de stichting of vereniging zou moeten hebben zijn het bewaken van de Ajax cultuur en het belang van supporters. Denk aan oude logo, supportershome, jeugdopleiding enzovoorts. De bijdrage die dan tijdens de aandeelhoudersvergadering naar voren wordt gebracht is een meerderheidsstandpunt van alle supporters die mee willen praten in een verenigings- of stichtingsvergadering.

Aandelen verwerven

Van de aandelen AFC Ajax NV is slechts een beperkt deel vrij verhandelbaar op de beurs. De Vereniging AFC Ajax heeft 73,00% van de aandelen in bezit en daarnaast hebben verzekeraar Delta Lloyd (9,95%) en oud-beurshandelaar Adri Strating (8,65%) een deel van de uitstaande aandelen in bezit. Op dit moment kost een aandeel € 8,75. De manier waarop de stichting haar aandelen verkrijgt is bijvoorbeeld door schenkingen van supporters. Mocht de stichting ooit ophouden te bestaan dan gaan de aandelen weer terug naar de koper. Mijn 14 aandelen zou ik zo overzetten naar de stichting. Daarnaast kunnen bedrijven de vereniging of stichting sponsoren en kunnen we aan crowdfunding doen om meer aandelen te verwerven.

Bestuur

Het bestuur zou volledig moeten bestaan uit vrijwilligers die het doen uit passie voor Ajax en géén financieel of ander eigen belang hebben.

En nu?

Geen idee of het haalbaar is, maar niets doen is ook geen optie. Wie heeft er verstand van zaken en denkt mee? Wie heeft de capaciteiten en doet mee? Ik zie de reacties graag komen! En ondertussen vanuit de supporters op elke ludieke manier duidelijk maken dat het anders moet!

Advertenties
Categorieën:Uncategorized

Doodziek!

augustus 21, 2016 2 reacties

Zaterdag 20 augustus 2016, Ajax-Willem II. De dag dat de beleidsbepalers Ajax weer een stukje verder geëuthanaseerd hebben. Weer een stuk van de ziel hebben verkocht. De AFC weer een keer verkracht door de NV. Maar vergeet niet…. wij zijn met meer.

Gisteren deed me op de tribune denken aan mijn beginjaren als seizoenskaarthouder. VAK410 bestond nog maar net en op 413 en 415 ontstonden kleine fanatieke groepjes die hun club fanatiek ondersteunden. Over een weer gezang en een groeiende sympathie in de Arena voor dat ‘sfeervak’ zoals medesupporters het noemden. Groepje voor groepje werden we bij VAK410 gevoegd en nationaal en internationaal groeide het aanzien voor de vocale en visuele talenten die de Arena in een voetbalstadion veranderden. Waar Ajax naar sportief succes hunkerde groeide de vastberadenheid tussen supportersgroepen. Jongens die Ajax al tientallen jaren volgen. Jongens die hun hart aan Ajax hebben verpand en hun club niet meer terug kenden. Jongens die als jochie fan zijn geworden van het grote Ajax maar de successen vanachter de tv hadden beleefd. De hunkering naar succes, naar de Ajax smoel en identiteit uitte zich in massale passie tijdens de vele uitwedstrijden in de laatste kampioensloze jaren. Een dertig minuten durende Dale na Willem II – Ajax en wedstrijden in Heerenveen staan bij iedereen in het geheugen gegrift.

424Mede geïnspireerd door de sfeer tijdens wedstrijden om de Johan Cruijff Schaal waar VAK410 boven de F-Side plaats nam was de verhuizing van Noord 2 naar Zuid 2 de volgende stap in de transformatie van theater naar stadion. De vocale kracht die nodig was om Ajax naar grotere hoogte te stuwen werd groter en groter met 15 mei 2011 als in Nederland ongeëvenaard hoogtepunt. Elke Ajax supporter die aanwezig was bij die wedstrijd krijgt kippenvel bij die herinnering. Samen hebben we die dag de 3e ster veilig gesteld. Spelers, staf, media, allemaal hadden ze woorden tekort om de supporters te bedanken.

En juist in de week dat de held van 15 mei 2011, Siem de Jong, zichzelf van echte Ajacied tot passant heeft gebombardeerd slaat Ajax een volgende spijker aan de supportersdoodskist. Want Ajax wil de fanatieke supporters niet meer. Ajax heeft liever elke week 50.000 dagjesmensen die 40 euro betalen voor een kaartje en goed besteden bij de catering en merchandise. De laatste jaren werd er buiten proportioneel opgetreden door Ajax en justitie. Denk aan de actie bij De Toekomst, waar 126 supporters drie dagen vast hebben gezeten en alle supporters die zich daarvoor bij de rechter hebben moeten verantwoorden zijn vrijgesproken. Je zou excuses verwachten, je krijgt een extra middelvinger. Maar ook de belachelijke prijsverhogingen op de lange zijde. Het interesseert Ajax helemaal niets wat de gevolgen zijn voor de supporters, zolang het maar in hun eigen propagandabeleid past.

424 2In plaats daarvan gaat Ajax gewoon door met het herinrichten van de fanatieke supporters. VAK410 wordt verplicht te verhuizen naar beneden en houdt op te bestaan. Op Zuid 1 staan 2 belevingen die aan elkaar moeten wennen. De capaciteit was onvoldoende om heel VAK410 naar beneden te halen waardoor enkele honderden fanatieke supporters boven achter bleven. Gisteren heeft Ajax de oorlog verklaart aan die supporters en daarmee aan alle fanatieke supporters. Aanleiding gisteren was dat een groepje van een man/vrouw of 15 staande, met een biertje en een sigaret, de wedstrijd bekeek. Iets wat ze al jaren op deze manier doen. Met een machtsvertoon om je kapot te schamen werd er even orde op zaken gesteld. Eén supporter werd hardhandig door ongeveer 10 masochistische kleerkasten gewoonweg 26 traptreden naar beneden getrokken. Je wordt als een beest behandeld omdat je staand, met een biertje en een peuk, iets dat je al jaren doet, voetbal staat te kijken.

Wat Ajax vergeet is dat ze saamhorigheid in de hand werken. Hoe verschillend de belevingen soms ook zijn, de liefde is dezelfde. Kom je daar aan dan worden onderlinge verschillen ondergeschikt aan het beschermen van die passie. Want jullie dienstverband houdt een keer op. Wij blijven gaan. Komende zondag, twee weken daarna, twee jaar daarna en twee decennia daarna. Wij zijn met meer en gedreven door passie. Passie overwint altijd de drijfveer geld. Jullie hebben gisteren niet alleen 15 supporters uit het stadion verwijderd, jullie zijn bezig met een oorlogsverklaring tegen de fanatieke supporters. Er is nog geen bestuurder bij Ajax die een dergelijke situatie heeft overleefd. En dat gaat ook jullie niet gebeuren. Daar zit de parallel met het begin van mijn supporters carrière. De slapende reus wordt weer wakker. En het wordt tijd ook. Ajax is van ons!

 

 

Categorieën:Uncategorized

Motie realistisch oefenen brandweer


Brandweermensen centraalEen aantal weken geleden hebben 13 PvdA gemeenteraadsfracties en de PvdA fractie in Provinciale Staten schriftelijke vragen gesteld over de rol van brandweermensen in de Veiligheidsregio. Daarnaast hebben de verschillende fracties in hun eigen gemeenten gesproken met brandweermensen. Als PvdA Horst aan de Maas zijn we op vrijdag 12 februari, samen met Tweede Kamerlid Joyce Vermuë, op de kazerne in Lottum in gesprek gegaan met brandweermensen van de vier posten die Horst aan de Maas kent.

De Tweede Kamerfractie gebruikt de input uit dit, en andere, gesprekken ter voorbereiding voor het Algemeen Overleg Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer op 17 maart. Als fractie hebben we er een aantal zaken eruit gehaald waar wij mee aan de slag kunnen. Een van die zaken is het zogenaamde realistisch oefenen, gisteren de motie realistisch oefenen brandweer in hebben gediend. Ons hebben namelijk signalen bereikt dat deze wettelijke plicht onder druk zou staan. Uit de gesprekken is echter gebleken dat het realistisch kunnen oefenen, naast de standaard ingeplande oefeningen, van groot belang is voor de kwaliteit van de brandweerzorg.

Een oefenlocatie voor realistisch oefenen in de regio zou een aantal voordelen kunnen hebben. Zo zou het kunnen zorgen voor het behouden van de kwaliteit en het voldoen aan wettelijke eisen voor realistisch oefenen. Het zou echter ook bij kunnen dragen aan ‘Een brandveilig leven’, een van de uitgangspunten van de veiligheidsregio. Een dergelijke locatie zou ook vanuit kostenperspectief interessant kunnen zijn. Waar nu voor grote oefeningen wordt uitgeweken naar Weeze en voor kleinere oefeningen veel kosten worden gemaakt zou dat met een regionaal oefencentrum worden beperkt. Daarnaast zou een dergelijke locatie ook kunnen worden gebruikt voor oefeningen van scholen of bedrijven. Gelet op het regionale en zelfs provinciale belang zou ook de investering en exploitatie mogelijk moeten zijn. De moeite van het onderzoeken waard.

We zien in Nederland voorbeelden van oefenlocaties die veel meer doen dan alleen de mogelijkheid tot realistisch oefenen. Kijk bijvoorbeeld naar de Safety Campus Twente, waar wordt ingezet op Denken (Safety FieldLab: innovatieprogramma’s met bedrijfsleven en kennisinstellingen), doen (TRONED Trainingscentrum Oost NEDerland: training voor de professional) en beleven (Risk Factory: bewustwording en zelfredzaamheid burgers, instellingen en bedrijfsleven). Een dergelijke ontwikkeling goed zou zijn voor de hele veiligheidsregio Limburg-Noord met 14 gemeenten en zelfs voor de hele provincie.

Daarom hebben we het college opgeroepen om in gesprek te gaan met de gemeenten uit de veiligheidsregio, de provincie en de veiligheidsregio Limburg-Noord om nut en noodzaak van een regionaal  oefencentrum voor realistisch oefenen te bezien. Mocht dit nut en noodzaak aangetoond worden dan hebben we het college gevraagd een voorstel hiervoor voor te bereiden.

We zijn blij met de steun van CDA, Essentie en SP voor ons voorstel en met de toezegging van portefeuillehouder van Rooij om dit gesprek aan te gaan. Als PvdA Horst aan de Maas zullen we, met onze collega’s uit de overige gemeenteraden, Provinciale Staten en de Tweede Kamer voor dit dossier in blijven zetten.

Categorieën:Uncategorized

Verplicht toevoegen (sociale) huur wooneenheden in kleine kernen!

december 1, 2015 Plaats een reactie

WoningmarktWoningbouw in kleine kernen. Een van de grootste uitdagingen waar we als politiek tegenaan lopen. De laatste jaren hebben we gesproken met jongeren uit Kronenberg, Lottum, America, Hegelsom, Meterik en Melderslo. En dat zijn alleen nog de jongeren die zelf actief contact opnemen. Jongeren die ontzettend graag in hun eigen dorp willen blijven wonen maar waar op dit moment geen woonruimte voor beschikbaar is. Als Partij van de Arbeid zijn en blijven we op zoek naar creatieve, en deels tijdelijke, oplossingen voor problemen op de (sociale) huurmarkt in  onze gemeente.

Woningcorporaties hebben ook in de kleine kernen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen. Leefbaarheid gaat samen met voldoende woningen voor alle doelgroepen. Omdat die behoefte, gelet op de demografische ontwikkelingen, van tijdelijke aard kan zijn, moet gezocht worden naar andere oplossingen om sociale huureenheden toe te voegen. Hierbij denken we als PvdA aan transformatie van koop naar huur, het ombouwen van vrijkomende agrarische bebouwing en maatschappelijk vastgoed en het plaatsen van tijdelijke wooneenheden.

Corporaties moeten hier samen met de gemeente invulling aan geven. De prestatieafspraken die we als gemeente met de corporaties maken leiden op dit moment helaas tot onvoldoende concrete acties op dit punt. We  moeten daarom op zoek naar meer dwingende maatregelen. Daarom zijn we als PvdA aan het bekijken of we het bouwen van (sociale) huur wooneenheden in de centrumdorpen Horst, Sevenum en Grubbenvorst kunnen koppelen aan een x aantal verplicht te bouwen (sociale) huur wooneenheden in een van de kleine kernen? Met andere woorden: Mogen bouwen in de centrumdorpen betekent verplicht toevoegen (sociale) huur wooneenheden in de kleinere dorpen! Als corporaties zelf de verantwoordelijkheid niet nemen dan moeten we kijken of en hoe we hen hiertoe kunnen dwingen.

Gisteren hebben we Schriftelijke vragen gesteld aan het college of dit juridisch mogelijk is en of het college denkt dat het haalbaar is. Op basis van de antwoorden kijken we hoe we hier mee verder gaan. We hopen dat dit een stap is waarmee we de druk op de (sociale) huurmarkt kunnen verlichten. Heeft u nog ideeën? Neem contact met ons op!

Waarom moeten we ons als Horst aan de Maas met TTIP bemoeien?

oktober 30, 2015 1 reactie

Dinsdag 20 oktober heb ik tijdens het spreekrecht aandacht gevraagd voor TTIP. Een van de Transatlantische verdragen waar de EU op dit moment over onderhandelt die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de inwoners van Europa, Nederland en Horst aan de Maas. In onderstaande Raadsflitz een korte samenvatting van de behandeling en daaronder de ingesproken tekst. Als Horst aan de Maas hebben we een verantwoordelijkheid en moeten we alle mogelijke middelen inzetten om TTIP te verbeteren. Wordt namens de PvdA fractie zeker vervolgd!

Spreekrecht TTIP

Op dit moment onderhandeld de Europese Unie over een aantal transatlantische handelsverdragen. Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) met de VS en The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) met Canada. Daarnaast wordt ook gesproken over de Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Dit maakt het mogelijk dat multi nationals overheden aan kunnen spreken op democratisch genomen besluiten en ze aan kunnen vechten en ongedaan maken.

Een van de mogelijke gevolgen van TTIP is dat Amerikaanse bedrijven niet hoeven te voldoen aan Europese, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving bij vestiging of handel in Europa. Als wij als gemeente een besluit nemen op basis van eisen als milieu of gezondheid, dan kan een Amerikaanse multinational ons een miljoenenclaim opleggen op basis van economische schade.

Wij vinden dat we als PvdA een verantwoordelijkheid hebben. Allereerst hebben we nu nog invloed. In een Kamerbrief van 8 juni 2015 is aangekondigd dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het gesprek aan is gegaan met de VNG over dit onderwerp. Ook komt TTIP regelmatig aan de orde in de Dutch Trade and Invest-ment Board, waar de VNG zitting in heeft. De VNG heeft aangegeven de vragen en zorgen van de leden in deze overleggen mee te zullen nemen. De VNG zelf neemt, in lijn met de Europese koepel van decentale overheden (CEMR), op dit moment het standpunt in dat de lokale autonomie in het handelsverdrag gewaarborgd moet blijven, zodat lokale en regionale overheden kunnen blijven handelen in het publieke belang en op basis van de hun toebedeelde verantwoordelijkheden.

Ook inhoudelijk zijn er zaken die onze gemeente zullen raken. Kijken we naar economische gevolgen dan zal (volgens een rapport van de Rabobank van september dit jaar) een verdere liberalisering van de handel tussen de EU en de VS leiden tot een forse druk op de gespecialiseerde rundvleesproductie in Europa en op prijzen voor rundvlees. Ook zal TTIP naar verwachting negatief uitpakken voor de Europese en dus ook de Nederlandse varkenssector. Verwacht wordt dat Amerika forse hoeveelheden specifieke delen zoals hammen en bacon naar de EU zal exporteren. Deze concurrentie zal hard aankomen bij deze sector gezien de forse investeringen die de sector de afgelopen jaren heeft gedaan in diervriendelijke productie. Dezelfde verwachting geldt volgens de Rabobank voor pluimvee en eierproducten.

De standaarden voor voedselveiligheid en consumentenbescherming voor cosmetica en medische producten dreigen hetzelfde te worden als die in de VS. De standaarden daar zijn lager dan die in Nederland en in Europa. Het gevaar dreigt dat er producten op onze markt komen die schadelijk zijn voor onze gezondheid, zoals hormoonvlees, chloorkippen en genetisch gemanipuleerd voedsel.

Ook milieuorganisaties verzetten zich tegen TTIP. Multinationals krijgen het recht om Nederland (of een andere nationale overheid binnen Europa) aan te klagen als ze vinden dat ze economische schade ondervinden door bepaalde wetten of maatregelen. Het kan gaan om wetten met betrekking tot bijvoorbeeld bescherming van het milieu en de consument.

Verschillende vakbonden hebben zich ook aangesloten bij de tegenstanders van TTIP. Uit onderzoek van de Zwitserse International Labour Organization (ILO), zal Europa bij een eventueel sluiten van het verdrag bijna 600.000 banen kwijtraken. Ook zal de economische groei van het continent een half procent lager zijn en zal de export met maximaal 2% dalen.

Gelukkig zien tientallen Nederlandse gemeenten en ook bijvoorbeeld het Limburgs Parlement in dat we nu onze decentrale verantwoordelijkheid moeten pakken. Als PvdA vinden wij dat ook Horst aan de Maas haar verantwoordelijkheid moet pakken. Wij vragen het college dan ook om voor de raadsvergadering van december middels een RIB op een rij te zetten wat de consequenties zijn van TTIP voor Horst aan de Maas. Wij overwegen een motie in deze raadsvergadering.

Categorieën:Uncategorized

De hartslag van een ander

november 13, 2014 Plaats een reactie

Soms heb je van die boeken die je ineens uitleest. Mensen die je raken. Die je weten te inspireren. Afgelopen week had ik zo’n moment toen ik het boek De hartslag van een ander, van transplantatie naar triatlon, van Wouter Duinisveld las. In deze biografie worden we meegenomen in het leven van Wouter, een jonge sportieve duursporter met een doel om een triatlon te voltooien. Enkele weken nadat hij een PR op de halve marathon van Amsterdam loopt blijkt een virusinfectie in z’n hart hem op het randje van de dood te brengen. Wat volgt is een lange ziekenhuisperiode van maanden die hem, via een hulphart en een harttransplantatie voelt hij zich opnieuw geboren. En ondanks dat hij na zijn operatie niet meer dan 5 meter kan lopen neemt hij zich al snel voor zijn droom alsnog na te leven. Wat volgt is een meeslepend verhaal van ambitie, karakter, discipline en tegenslagen. Hoe het afloopt ga ik natuurlijk niet zeggen, kopen of lenen die must read!

Wat me ook raakte was de parallel tussen de ziekte van Wouter en de ziekte Multiple Sclerose (MS) waarvoor we op 25 mei 2015 de Mont Ventoux van drie kanten gaan beklimmen. Ondanks de ambitie, de passie en de discipline ben je gebonden aan je lichaam met al zijn beperkingen. Het positivisme dat Wouter dan nog weet uit te stralen vraagt om verder verteld te worden. Dat is gemaakt om mensen te inspireren. Want dat Wouter zijn ziekte aangrijpt om mensen te inspireren is wel duidelijk. Als ambassadeur van de hartstichting of als boegbeeld van de donorweek zet hij zich volledig in voor lotgenoten. Hij weet dat het leven met een donorhart beperkingen kent, maar dat lijkt zijn vastberadenheid alleen maar te doen groeien.

Toen ik Wouter dan ook benaderde voor een lezing voor twee goede doelen was het ook snel geregeld. De enige voorwaarde is dat de helft van de opbrengst naar Klimmen Tegen MS gaat en de andere helft naar de hartstichting. Een deal waar ik graag mee akkoord ga.

En dus komt Wouter Duinisveld op vrijdag 23 januari om 19:30 in Anco Lifestyle Centre (Venrayseweg 114 in Horst) praten over zijn strijd, zijn passie en hoe om te gaan met hoge pieken en diepe dalen. Beleef met ons zijn motto: “Leef, droom en geniet”. Een gesprek waar zo’n 60 aanwezigen bij aanwezig kunnen zijn. Voor slechts €10,- kun je bij deze niet te missen avond aanwezig zijn. Bedrijven die deze avond tot een succes willen maken kunnen voor 100 euro avondsponsor worden. Neem voor meer informatie contact met ons op via roy_bouten@hotmail.com. Twijfel in de tussentijd niet om te doneren op mijn actiepagina. Kijk in de tussentijd naar onderstaande filmpjes voor meer informatie over Wouter en graag tot 23 januari!

Categorieën:Uncategorized

Voettocht naar het hart van het land

november 13, 2014 Plaats een reactie

Elke partij heeft ze, momenten dat je terug moet naar je basis. Dat er diep van binnen een discussie wordt gevoerd over onze eigen identiteit. Dan heb je mensen nodig die je terugbrengen tot je eigen ik. Ook als Partij van de Arbeid hebben we deze mensen. Een van die mensen is Jan Schuurman Hess. Een man met een boodschap. Zo hebben we zijn inzet voor kwalitatief goed onderwijs gebruikt in een motie in de raad van Horst aan de Maas.

Maar een discussie over je eigen waarde gaat niet alleen op basis van inhoud. Die gaat dieper. Waar we als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas onze politiek graag vormen op gesprekken met onze inwoners heeft Jan dit tot een basis principe verheven. Hij is te voet het hele land doorgegaan en op basis van de vele gesprekken die hij heeft gevoerd heeft hij antwoord gezocht op de vraag: Hoe sociaal en democratisch zijn we nog? Een boek dat je uitleest alsof je zelf mee hebt gewandeld.

En niet alleen wij hebben we dit boek gelezen. Ook Wim Moorman, geregeld criticus annex luis in de pels, heeft het boek van Jan gelezen. Toen hij ons de geheimtip deed om Jan uit te nodigen hebben we dan ook niet getwijfeld. En Jan zei zonder te twijfelen ja.

Op 4 december zullen we samen met Jan in gesprek gaan over zijn vraag: Hoe sociaal en democratisch zijn we nog? Kom dus op 4 december om 20:00 uur naar de Kasteelboerderij in Horst!

Categorieën:Uncategorized