Archief

Archive for the ‘woningbouw’ Category

Gemeentelijk vastgoed transformeren tot huurwoningen!


Gemeentelijk vastgoed transformeren tot huurwoningenTijdens de behandeling van de kadernota heb ik namens de PvdA fractie een drietal moties ingediend. Gisteren schreef ik al dat we steun hebben gekregen voor de aanpak van werkloosheid 45 plussers, vandaag meer informatie over de motie waarin we oproepen gemeentelijk vastgoed te transformeren tot huuroningen.

Als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas staan we voor voldoende, betaalbare woningen. We mogen onze ogen ook niet sluiten voor de toekomst. We krimpen. Daarnaast weten we dat er gebouwen leegkomen: denk aan kerken, aan accommodaties, aan scholen. Dat is alleen maar er erg wanneer we onze ogen er nu voor sluiten. We mogen nu niet bouwen voor leegstand in de toekomst.

We hebben de komende jaren, zeg maar een tijdelijke opgave, om woningen toe te voegen. Om leegstand te voorkomen willen we als Partij van de Arbeid creatieve mogelijkheden om tot betaalbare woningen te komen stimuleren. We noemen hierbij voorbeelden als (tijdelijke) herbestemming van bijvoorbeeld kerken of schoollokalen. We willen dit echter verbreden naar al het leegstaand vastgoed dat we als gemeente in bezit hebben.

Het coalitieakkoord ondersteunt ons in onze gedachte. Als coalitie schrijven we namelijk dat we prioriteit geven aan nieuw gebruik van bestaande bebouwing, inbreiding voor uitbreiding en revitalisering van bestaande wijken. Basisuitgangspunt als het gaat om woningbouw is bouwen naar behoefte.

Afgelopen dinsdag hebben we een motie ingediend die oproept om vastgoed dat in bezit is van de gemeente te transformeren tot huurwoningen. We willen nog dit jaar een aantal pilots in gang zetten met partners als de woningcorporaties. Samen met dorpsraden willen we kijken waar de behoefte aanwezig is. De behoefte van vandaag en de behoefte over 10 jaar. We zijn blij dat onze motie unanieme steun heeft gekregen en kijken uit naar de eerste pilots!

Advertenties